Hóa đơn GTGT có nhiều danh mục hàng hóa được viết như thế nào?

Hóa đơn GTGT có nhiều danh mục hàng hóa | Thông thường mỗi một hoá đơn giá trị gia tăng (GTGT) có tối đa 10 dòng. Nếu khi xuất hoá đơn từ 10 dòng trở xuống thì bạn được viết vào một tờ hoá đơn theo trình tự sắp xếp hàng hoá, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền như trên hợp đồng quy định.

Hóa đơn GTGT có nhiều danh mục hàng hóa
Hóa đơn GTGT có nhiều danh mục hàng hóa được viết như thế nào?

Nếu như trong một hợp đồng có nhiều hàng hoá, thành phẩm xuất bán ra lớn hơn 10 dòng. Có 2 cách viết hoá đơn GTGT nhiều dòng dựa theo quy định của Thông tư 39/2014 /TT-BTC tại điều 19: Lập hoá đơn khi danh mục hàng hoá, dịch vụ nhiều hơn số dòng của hoá đơn

Hóa đơn GTGT có nhiều danh mục hàng hóa

THAM KHẢO:

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Cách viết hoá đơn hàng tiêu dùng nội bộ theo thông tư 26

Hóa đơn GTGT có nhiều danh mục hàng hóa được viết như thế nào?
Hóa đơn GTGT có nhiều danh mục hàng hóa được viết như thế nào?

1. Hóa đơn GTGT có nhiều danh mục hàng hóa kiểu 1

Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

1.1  Nội dung ghi trên hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Các tiêu thức ghi theo: Cách viết hoá đơn bán hàng

1.2 Nội dung cần phải thể hiện trên bảng kê thể hiện

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ. Thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất thuế giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”.

=> Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

– Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm”. Và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

– Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang. Thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

– Số bảng kê phải được lập phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết. Nên kẹp bảng kê với hoá đơn liên 3 của hoá đơn.

– Bên bán và bên mua quản lý, lưu giữ hoá đơn phục vụ cho việc quyết toán thuế sau này.

– Với cách này nên sử dụng cho trường hợp danh mục hàng hoá, dịch vụ rất nhiều. Kế toán căn vào số dòng có thể lên tới quá 2 tờ hoá đơn thì bạn nên dùng cách này cho gọn. Các kế toán nên viết cẩn thận tránh viết lại hóa đơn GTGT gây mất thời gian và công sức.

2. Hóa đơn GTGT có nhiều danh mục hàng hóa kiểu 2

Người bán hàng ghi liên tiếp nhiều số hóa đơn, cụ thể như sau:

– Thông tin người bán, thông tin người mua được ghi đầy đủ ở số hóa đơn đầu tiên.

– Hoá đơn số 1: Hoá đơn có 10 dòng. Thì ghi thứ tự hàng hoá từ số 1 đến số 9 với các nội dung tên hàng hoá dịch vụ, đơn vị tính, số lượng, đơn giá, thành tiền. Còn dòng thứ 10 của số hóa đơn này ghi cụm từ “tiếp số sau”

– Hoá đơn số 2: dòng đầu tiên ghi cụm từ “tiếp số trước”. Sau dòng này đánh số thứ tự tiếp theo là mặt hàng thứ 10, 11, cho đến dòng thứ tự số 18. Đến dòng số 19 của hoá đơn tiếp theo này tiếp tục ghi “ tiếp số sau”

– Tương tự như vậy sang hoá đơn số 3: Dòng đầu tiên ghi cụm từ tiếp số trước”. Sau dòng này đánh số thứ tự tiếp theo là mặt hàng thứ 19, 20, cho đến dòng thứ tự số 27. Đến dòng số 28 của hoá đơn tiếp theo này tiếp tụ c ghi “ tiếp số sau”

– Các hóa đơn liệt kê đủ các mặt hàng theo thứ tự liên tục từ hóa đơn này đến hóa đơn khác.

– Chữ ký và dấu người bán (nếu có), chữ ký người mua, giá thanh toán, phụ thu, phí thu thêm, chiết khấu thương mại, thuế giá trị gia tăng được ghi trong hóa đơn cuối cùng và gạch chéo phần còn trống (nếu có).

Như vậy với cách ghi hoá đơn này dùng trong trường hợp lượng hàng hoá, dịch vụ phát sinh đến hoá đơn thứ 2. Mà người bán không muốn lập hoá đơn hoặc theo yêu cầu của người mua. Nếu người mua không yêu cầu viết cách 2 thì nên thực hiện như cách 1. Để có thể làm tốt và tránh sai sót bạn có thể xem lại video phía trên bài viết chúng tôi đã hướng dẫn một cách cẩn trọng nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.