Chi tiết thủ tục lập hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

Phần cuối trong loạt bài liên quan đến hoàn thuế GTGT dự án đầu tư là bài viết về kê khai và hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư. Để nộp hồ sơ này cần những thủ tục, giấy tờ gì? Xem chi tiết trong bài viết dưới đây của Kế Toán Việt Hưng nhé!

4. Kê khai thuế GTGT dự án đầu tư 

Thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư sẽ được kê khai trên tờ khai thuế GTGT cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC). 

Hướng dẫn lập tờ khai thuế GTGT dự án đầu tư

CSKD phải đề nghị hoàn số thuế GTGT đủ điều kiện hoàn thuế tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư

Theo hướng dẫn tại Công văn số 944/TCT-CS Tổng cục thuế,  khi kết thúc giai đoạn đầu tư để chuyển sang giai đoạn sản xuất kinh doanh mà còn số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư chưa được khấu trừ từ 300 triệu đồng trở lên, thì trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư phải thực hiện kê khai vào chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn”. 

Trong đó thời điểm kết thúc giai đoạn đầu tư được xác định dựa trên thời điểm phát sinh doanh thu dự án hoặc thời điểm hoàn thành theo tiến độ thực hiện dự án tại giấy đăng ký dự án đầu tư tùy theo thời điểm nào đến trước.

Lưu ý khi lập tờ khai thuế GTGT dự án đầu tư
Lưu ý khi lập tờ khai thuế GTGT dự án đầu tư

CSKD chỉ được kê khai bổ sung số thuế đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế kỳ tiếp theo và chưa nộp hồ sơ hoàn thuế.

Cũng theo hướng dẫn tại Công văn số 944/TCT-CS,  Trường hợp trên tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT) tại kỳ tính thuế kết thúc giai đoạn đầu tư chưa kê khai chỉ tiêu “Thuế GTGT đầu vào còn lại của dự án đầu tư đề nghị hoàn” thì thực hiện kê khai bổ sung theo quy định tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP.

Tại điểm b Khoản 4 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP, “Người nộp thuế chỉ được khai bổ sung tăng số thuế giá trị gia tăng đề nghị hoàn khi chưa nộp hồ sơ khai thuế của kỳ tính thuế tiếp theo và chưa nộp hồ sơ đề nghị hoàn thuế.”

Bù trừ/kết chuyển sang tờ khai 01/GTGT

Trong trường hợp số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư chưa được khấu trừ nhưng không đủ điều kiện hoàn, người nộp thuế thực hiện bù trừ với số thuế phải nộp trên tờ khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (mẫu 01/GTGT). Khi đó người nộp thuế vẫn cần tiếp tục theo dõi tờ khai thuế GTGT dự án đầu tư (mẫu 02/GTGT). Tuy nhiên theo hướng dẫn của Tổng cục thuế (công văn 4161/TCT-KK) thì người nộp thuế có thể đề nghị kết chuyển toàn bộ số thuế GTGT của dự án đầu tư sang tờ khai thuế GTGT của hoạt động sản xuất kinh doanh (mẫu 01/GTGT).

5. Hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

– Giấy đề nghị hoàn trả khoản thu ngân sách nhà nước theo mẫu số 01/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC.

– Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư theo mẫu số 02/GTGT ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC.

Một phần không thể thiếu trong hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư
Một phần không thể thiếu trong hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

– Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa dịch vụ mua vào 

– Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hoặc Giấy chứng nhận đầu tư hoặc Giấy phép đầu tư đối với trường hợp phải làm thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký đầu tư;

– Đối với dự án có công trình xây dựng: Bản sao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất hoặc quyết định giao đất hoặc hợp đồng cho thuê đất của cơ quan có thẩm quyền; giấy phép xây dựng;

– Bản sao Chứng từ góp vốn điều lệ cũng là 1 trong những giấy tờ cần thiết trong hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư

– Bản sao Giấy phép kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện; Văn bản của cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép đầu tư kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện theo quy định tại điểm c khoản 2 Điều 10 Nghị định số 209/2013/NĐ-CP (được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 6 Điều 1 Nghị định số 100/2016/NĐ-CP);

Bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-1/HT ban hành kèm theo phụ lục I Thông tư 80/2021/TT-BTC, trừ trường hợp người nộp thuế đã gửi hóa đơn điện tử đến cơ quan thuế;

– Quyết định thành lập Ban Quản lý dự án, Quyết định giao quản lý dự án đầu tư của chủ dự án đầu tư, Quy chế tổ chức và hoạt động của chi nhánh hoặc Ban quản lý dự án đầu tư (nếu chi nhánh, Ban quản lý dự án thực hiện hoàn thuế).

Nơi nộp hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư: Cơ quan thuế quản lý trực tiếp

Hi vọng các thông tin liên quan đến hồ sơ hoàn thuế GTGT dự án đầu tư trong bài viết cuối của loạt bài về hoàn thuế VAT dự án đầu tư đã giúp cho kế toán hiểu rõ hơn về nội dung này. Lĩnh vực hoàn thuế vốn rất rộng, nếu tìm hiểu không kĩ dễ dẫn đến thực hiện các công việc liên quan không chính xác. Hãy ghé thăm fanpage của chúng tôi để học hỏi thêm nhiều thông tin bổ ích nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.