Điều kiện khấu trừ thuế GTGT mới nhất

Từ ngày 1/1/2014 theo Điều 15 thông tư 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 và theo khoản 10 Điều 1 thông tư 26/2015/TT-BTC ngày 27/2/2015 của bộ tài chính quy định: Điều kiện khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào của hàng hóa dịch vụ cụ thể:

  1. Hóa đơn chứng từ phải hợp pháp, hợp lệ, hợp lý (Sẽ có bài viết về tính hợp pháp hợp lệ cuả hóa đơn, bổ sung sau)
  2. Những hóa đơn chứng từ có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (bao gồm cả VAT) thì phải dùng phương thức thanh toán qua ngân hàng (tức là chuyển từ tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp mua sang tài khoản ngân hàng của doanh nghiệp bán, các tài khoản tham gia giao dịch phải được đăng ký với cơ quan thuế)
  3. Đối với hàng hóa trả chậm, trả góp có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên, cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hoá, dịch vụ bằng văn bản, hoá đơn giá trị gia tăng và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hoá, dịch vụ mua trả chậm, trả góp. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng thì cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.
  4. Mua hàng hóa dịch vụ của cùng 1 đối tượng có giá trị nhỏ hơn 20 triệu nhưng mua nhiều lần trong ngày.
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT mới nhất
Điều kiện khấu trừ thuế GTGT mới nhất

Căn cứ vào 4 điểm trên, trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn muốn các bạn kế toán đang theo học các khóa học kế toán của trung tâm cũng như các bạn kế toán đang  làm việc trong lĩnh vực này chú ý các mục sau.

Chú ý:

  • Mua ô tô dưới 9 chỗ ngồi cho doanh nghiệp không hải kinh doanh vận tải, hành khách du lịch mà có giá trị trên 1 tỷ 6 thì chỉ được khấu trừ giá trị từ 1 tỷ 6 trở xuống, phần thuế GTGT vượt 1 tỷ 6 sẽ không được khấu trừ.
  • Đối với hóa đơn có phí, lệ phí: chỉ kê khai giá trị chịu thuế, còn phần phí, lệ phí không chịu thuế phải loại phần tiền đó ra.
  • Hàng hóa mua theo phương thức bù trừ giữa giá trị hàng hóa, dịch vụ mua vào với hàng hóa dịch vụ bán ra cho cùng 1 đối tượng.
  • Hàng hóa, dịch vụ mua vào với phương thức bù trừ công nợ như vay, mượn.
  • Trường hợp hàng hóa, dịch vụ mua vào được thanh toán qua ngân hàng vào tài khoản của bên thứ ba mở tại Kho bạc Nhà nước để thực hiện cưỡng chế bằng biện pháp thu tiền, tài sản do tổ chức, cá nhân khác đang nắm giữ (theo Quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.