Các trường hợp hoàn thuế dự án đầu tư theo Nghị định 49

Hoàn thuế dự án đầu tư theo Nghị định 49 | Hoàn thuế GTGT là việc mà hấu hết các nhà đầu tư đều muốn được hưởng. Thế cần phải có những thủ tục gì để được hoàn thuế GTGT thì không hẳn là các bạn nhà kế đều biết. Chính vì vậy, kế toán Việt Hưng sẽ sơ lượt cho các bạn biết một vài thông tin để được hoàn thuế GTGT nhé.

Hoàn thuế GTGT đối với dự án đầu tư là chính sách của Nhà nước với mục đích tạo điều kiện cho những cơ sở kinh doanh mới thành lập từ dự án đầu tư mới và những doanh nghiệp có dự án đầu tư mới. Vì vậy đây cũng là điều mà các nhà đầu tư quan tâm hiện nay trong giai đoạn đầu tư của doanh nghiệp mình.

1. Trường hợp được hoàn thuế GTGT từ dự án đầu tư theo Nghị định 49

Các cơ sở kinh doanh, tổ chức doanh nghiệp có đăng ký nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ có dự án đầu tư mới. Bao gồm dự án đầu tư được chia thành nhiều giai đoạn đầu tư hoặc nhiều hạng mục đầu tư tại địa bàn cùng tỉnh, thành phố hoặc khác tỉnh, thành phố nơi đóng trụ sở chính. Các dự án này, bao gồm cả các dự án tìm kiếm thăm dò, phát triển mỏ dầu khí đang trong giai đoạn đầu tư có số thuế GTGT đầu vào phát sinh trong giai đoạn đầu tư lũy kế chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên. Trừ các trường hợp sau:

– Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng vẫn chưa đủ các điều kiện kinh doanh. Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng không bảo đảm duy trì đủ điều kiện kinh doanh trong quá trình hoạt động 

hoàn thuế dự án đầu tư 2
Tờ khai thuế GTGT dành cho dự án đầu tư

– Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa từ khai thác tài nguyên, khoáng sản mà tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư, trừ dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí.

– Dự án xây dựng nhà ở để bán. 

– Dự án đầu tư không tạo thành tài sản cố định.

Đối với dự án đầu tư, Cơ sở kinh doanh phải thực hiện kê khai thuế GTGT riêng. Đồng thời phải bù trừ số thuế GTGT đầu vào của dự án đầu tư với số thuế GTGT phải nộp của hoạt động sản xuất kinh doanh đang thực hiện (nếu có). Cơ sở kinh doanh sau khi bù trừ nếu số thuế GTGT đầu vào lũy kế của dự án đầu tư chưa được khấu trừ hết từ 300 triệu đồng trở lên.

2. Trường hợp không được hoàn thuế GTGT mà được kết chuyển số thuế GTGT chưa khấu trừ hết sang kỳ tiếp theo

Cơ sở kinh doanh không được hoàn thuế GTGT nhưng được kết chuyển số thuế chưa được khấu trừ của dự án đầu tư theo pháp luật về đầu tư sang kỳ tiếp trong các trường hợp:

– Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng chưa được cấp giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định của pháp luật về đầu tư. Trừ các dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng chưa phải đề nghị cấp giấy phép kinh doanh hoặc không cần đề nghị cấp giấy phép kinh doanh.

– Dự án đầu tư của cơ sở kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện nhưng trong quá trình hoạt động cơ sở kinh doanh đã bị thu hồi một trong các giấy kinh doanh ngành, nghề đầu tư kinh doanhcó điều kiện theo quy định của pháp luật về đầu tư thì thời điểm loại giấy tờ của cơ sở kinh doanh bị thu hồi được xác định là thời điểm không hoàn thuế GTGT hoặc từ thời điểm cơ quan nhà nước có thẩm quyền kiểm tra, phát hiện cơ sở kinh doanh không đáp ứng được các điều kiện về đầu tư kinh doanh có điều kiện.

– Dự án đầu tư khai thác tài nguyên, khoáng sản được cấp phép từ ngày 01 tháng 7 năm 2016 hoặc dự án đầu tư sản xuất sản phẩm hàng hóa mà có tổng trị giá tài nguyên, khoáng sản cộng với chi phí năng lượng chiếm từ 51% giá thành sản phẩm trở lên theo dự án đầu tư, trừ dự án tìm kiếm thăm dò và phát triển mỏ dầu khí quy định tại điểm a khoản này.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁN: https://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

hoàn thuế dự án đầu tư 3
Hỏi đáp hoàn thuế dự án đầu tư

Như vậy, Kế toán Việt Hưng đã trình bày cơ bản quy định hoàn thuế GTGT từ dự án đầu tư theo quy định tại Nghị định số 49/2022/NĐ-CP. Hy vọng giúp các bạn hiểu hơn hoàn thuế GTGT từ dự án đầu tư.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *