Cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT khi kê khai sai tiền thuế của hoá đơn

Hỏi: Các bạn cho mình hỏi chút. Vừa rồi mình mới phát hiện ra 1 hóa đơn đầu vào Quý III/2014 kê khai sai, hóa đơn đó ko chịu VAT nhưng kế toán lại kê khai có tiền VAT. Giờ phải làm như thế nào vậy các bạn?

Trả lời:

Trong trường hợp của bạn, bạn phải vào lại tờ khai quý III/2014 => chọn tờ khai bổ sung và ghi số thuế GTGT  đúng thực tế trên chỉ tiêu 24 và 25 trên tờ khai điều chỉnh, đồng thời bên phần KHBS phần mềm HTKK sẽ lấy số liệu chênh lệch giữa lần kê khai chính thức và kê khai bổ sung trên chỉ tiêu 40 hoặc 43 trên KHBS. Sau khi điều chỉnh bổ sung quý III/2014 các bạn sẽ điền vào chỉ tiêu 37 hoặc 38 trên tờ khai Quý 3/2016

Ví dụ: lúc bạn đã kê khai sai VAT đầu vào khấu trừ là 10, nhưng thực tế chỉ có 9tr, vậy bạn khai bổ sung sữa lại VAT đầu vào dc khấu trừ là 9tr ở tò khai điều chỉnh.—sau đó bạn qua KHBS ngây chỉ tiêu 43 ngây cột chênh lệch giữa số kê khai và điều chỉnh là con số âm, bạn bóc con số này đưa vào chỉ tiêu 37 trong tờ khai hiện tại quý III/2016 tới đây hoặc tờ khai t9 2016. trên tờ KHBS ngay phần 2 lý do khác, bạn điền lý do tại sao khai bổ sung =.> sau đó bạn kết xuất XML gửi lên thuế. (điều này được quy định tại điều 10, khoản 5 của thông tư 156/2013/tt-btc)

Hội kế toán Việt Nam

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.