Cách viết hoá đơn hàng tiêu dùng nội bộ theo thông tư 26

Cách viết hoá đơn hàng tiêu dùng nội bộ

Theo khoản 7 điều 3 Thông tư 26/2015/TT-BTC. (Sửa đổi, bổ sung Thông tư số 39/2014/TT-BTC). Quy định cụ thể các trường hợp phải xuất hóa đơn khi bán hàng hóa. Và cách viết hoá đơn hàng tiêu dùng nội bộ

Tham khảo:

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGTCách viết hoá đơn hàng tiêu dùng nội bộ theo thông tư 26

“b) Người bán phải lập hóa đơn khi bán hàng hóa, dịch vụ. Bao gồm cả các trường hợp hàng hoá, dịch vụ dùng để khuyến mại, quảng cáo, hàng mẫu. Hàng hoá, dịch vụ dùng để cho, biếu, tặng, trao đổi, trả thay lương cho người lao động (trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ, tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

+  Theo công văn số 12755/CT-TTHT ngày 15/12/2015 của Cục thuế Tp. HCM. Hướng dẫn: “Hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ” tại điều khoản này. Được hiểu bao gồm các trường hợp: xuất chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh. Hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh”

Ngoài ra:

Theo Công văn 767/TCT-CS ngày 05/3/2015 của Tổng cục thuế:
Hướng dẫn cụ thể trường hợp không xuất hóa đơn đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ. Để tiếp tục quá trình sản xuất kinh doanh.

Tóm lại:

Nếu hàng hóa xuất luân chuyển nội bộ, chuyển kho nội bộ (từ kho này sang kho khác). Tiêu dùng nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất thì không phải lập hóa đơn. Nhưng phải có phiếu xuất kho kèm theo.

Ví dụ:

Cơ sở sản xuất hàng may mặc B có phân xưởng sợi và phân xưởng may. Cơ sở B xuất sợi thành phẩm từ phân xưởng sợi cho phân xưởng may. Để tiếp tục quá trình sản xuất thì cơ sở B không phải tính và nộp thuế GTGT đối với sợi xuất cho phân xưởng may. Trường hợp này Cơ sở B không cần lập hóa đơn xuất sợi thành phẩm mà chỉ cần lập phiếu xuất kho.

+ Nếu xuất tiêu dùng nội bộ không phục vụ cho quá trình sản xuất thì PHẢI lập hoá đơn. (Mua hàng về sau đó xuất cho nội bộ dùng)

Cách ghi trên hóa đơn: Dòng giá bán là giá chưa thuế GTGT, dòng thuế suất và tiền thuế không ghi, gạch chéo.

Cụ thể:

Theo Công văn Số 64031/CT-HTr ngày 19/12/2014 của BTC:

– Về hóa đơn:

Đơn vị phải lập hóa đơn đối với sản phẩm, hàng hóa, dịch vụ tiêu dùng nội bộ. (Trừ hàng hoá luân chuyển nội bộ để tiếp tục quá trình sản xuất).

– Về thuế GTGT:

+ Trước ngày 01/9/2014: Đơn vị phải tính và nộp thuế GTGT đối với hàng hóa tiêu dùng nội bộ. (Trừ hàng hóa luân chuyển nội bộ như xuất hàng hóa để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm. Để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh).

+ Từ ngày 01/9/2014: Đơn vị không phải tính và kê khai, nộp thuế GTGT đối với hàng hóa luân chuyển nội bộ như hàng hóa được xuất để chuyển kho nội bộ, xuất vật tư, bán thành phẩm, để tiếp tục quá trình sản xuất trong một cơ sở sản xuất, kinh doanh hoặc hàng hóa, dịch vụ do cơ sở kinh doanh xuất hoặc cung ứng sử dụng phục vụ hoạt động kinh doanh.

– Ví dụ:

Doanh nghiệp A mua máy tính về bán cho khách hàng. Nhưng xuất  3 bộ để phục vụ hoạt động kinh doanh của đơn vị A. Thì đơn vị A không phải tính nộp thuế GTGT nhưng phải lập hóa đơn GTGT theo quy định, trên hóa đơn ghi dòng giá bán là giá không có thuế GTGT, dòng thuế suất, thuế GTGT không ghi, gạch chéo.

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959