Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ

Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ

Để được những hóa đơn chứng từ đạt chuẩn nhất. Để thích hợp trong việc giao dịch cũng như nộp thuế cho cơ quan nhà nước. Hãy cùng đọc thông tư 39/2014/TT-BTC. Quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ qua bài viết sau.

Hãy cùng tìm hiểu những lưu ý cũng như cách trình bày hóa đơn chứng từ trong thông tư 39/2014/TT-BTC.

1. Những điều lưu ý về hóa đơn chứng từ trong thông tư 39/2014

Trong thông tư 39/2014/TT-BTC các hóa đơn chứng từ có thể viết tắt được tên. Cũng như các địa chỉ của người được mua những phải đảm bảo cung cấp đầy đủ các thông tin như số nhà, tên đường phố, địa chỉ của phường xa với tên được ghi chính xác về địa chỉ của doanh nghiệp phù hợp. Với nơi đăng ký kinh doanh và nơi đăng ký nộp thuế của các doanh nghiệp.

Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ
Hóa đơn chứng từ

 

Các hóa đơn chứng từ được in hoặc tự in sẽ có những loại rủi ro cao theo tháng. Hoặc nộp trong 12 tháng từ ngày được thành lập. Sau đó mới chuyển sang khai báo một quý mới.

2. Điều 6 trong thông tư 39/2014 về hóa đơn chứng từ

Nếu vốn điều lệ từ 15 tỷ đồng và vốn dưới 15 tỷ doanh nghiệp có những mua sắm cố định. Như các loại thiết bị và máy móc có hóa đơn hơn 1 tỷ. Thì ghi trên hóa đơn của tài sản ngay tại thời gian phát hành các thông báo. Với những điều kiện có mã số thuế, doanh thu bán hàng dịch vụ.

Hệ thống đảm bảo việc in hóa đơn định kỳ và được chuyển vào trong sổ hạch toàn. Không bị xử phạm các phạm vi vi phạm pháp luật tính liên tục. Từ ngày có những thông báo phát hành hóa đơn tự tin lầy đầu và in trở về trước.

Những doanh nghiệp có độ rủi ro cao về thuế. Thì nên đừng in hóa đơn chứng từ bì tự in bằng phần mềm. Sẽ làm không đảm bảo được sự kiểm soát về hóa đơn do doanh nghiệp được phát hành. .

Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ
Quy định mới nhất về hóa đơn chứng từ

3. Điều 16 trong thông tư 39/2014 về hóa đơn chứng từ.

Điều 16 trong hóa đơn chứng từ phải có những lập trình bằng máy tính khi in nếu có, những phần gạch trống thì không cần phải gạch chéo như xưa. Khi các doanh nghiệp hoặc tổ chức các kinh doanh hóa đơn tự in sẽ có hiệu lực thi hành từ ngày mua các hóa đơn được tạo ra từ hóa đơn in hoặc được đặt in.

Với những hóa đơn chứng từ đã được tổ chức in thì phải làm theo hướng dẫn của thông tư 153/2010/TT-BTC và thông tư 64/2013/TT-BTC mới được sử dụng những hóa đơn chứng từ tự in này thì mới được Bộ tài chính chấp nhận và cho sử dụng.

Nếu trong trường hợp là các doanh nghiệp, hoặc những tổ chức kinh doanh chưa thể sử dụng hết những hóa đơn chứng từ liên quan đến việc xuất khẩu đã được đặt in nhoeef thì phải thông báo và phát hành theo một hướng dẫn chung tại thông tư sô 64/2013 và thông tư 153/2010 để còn có thể tiếp tục sử dụng và đựng ký với những số lượng còn tồn và tốt nhất là nền gởi đến những cơ quan có thể quản lý trực tiếp trong một thời gian sớm nhất.

Bên cạnh đó từ ngày ra thông tư quyết định này, những hóa đơn chứng từ xuất khẩu chưa được đăng ký hoặc đã đăng ký sau ngày quyết định sẽ không còn có giá tri hiệu lực, những cơ quan doanh nghiệp nên tổ chức những công tác hủy hóa đơn theo hướng dẫn ở điều 29 thuộc thông tư 39/2014 để có thể sử dụng những hóa đơn chứng từ mới nhất để có thể đáp ứng tốt trong mọi việc xuất khẩu hàng hóa và cung ứng hàng hóa ra nước ngoài. Nếu vẫn còn thắc mắc, hãy truy cập vào trang web www.lamketoan.vn để được hướng dẫn tốt nhất.

Tham khảo: Hướng dẫn viết biên bản điều chỉnh hóa đơn theo thông tư 39

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *