Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Hướng dẫn thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Xu hướng sử dụng hoá đơn điện tử để thay thế cho hoá đơn giấy ngày càng trở nên phổ biến trên thế giới. Để phù hợp với thông lệ quốc tế và tạo điều kiện thuận lợi cho các tổ chức, cá nhân trong quá trình sản xuất kinh doanh, hội nhập với khu vực và quốc tế. Nên hóa đơn điện tử rất được khuyến khích sử dụng trong doanh nghiệp. Việc sử dụng hóa đơn điện tử mang lại nhiều lợi ích, được khách hàng chấp thuận. Mang lại hiệu quả thiết thực về thời gian và tiết kiệm chi phí cho doanh nghiệp. Giúp giảm rủi ro mất, hư hỏng hay cháy hóa đơn…. Mặc dù có rất nhiều lợi ích từ việc sử dụng hóa đơn điện tử. Thế nhưng, số lượng doanh nghiệp sử dụng hóa đơn điện tử rất ít. Bởi vì hầu hết doanh nghiệp chưa thực sự nắm được “hóa đơn điện tử“ là gì?. Muốn sử dụng hóa đơn điện tử thì phải bắt đầu từ đâu?…Hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ về vấn đề này để doanh nghiệp sẽ có cái nhìn tổng quát nhất.

Tham khảo:

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn điện tử

Nguyên tắc lập hoá đơn gtgt mới nhất

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Cũng tương tự như hóa đơn thông thường, khi doanh nghiệp muốn sử dụng hóa đơn điện tử đều phải có “thông báo phát hành hóa đơn điện tử”. Việt Hưng sẽ hướng dẫn các bước thực hiện như sau:

Sau khi Cơ quan Thuế chấp nhận “Mẫu Hóa đơn” và “Quyết định áp dụng Hóa đơn điện tử”. Bạn thực hiện “thông báo phát hành Hóa đơn Điện tử” gồm các bước:

Bước 1:

Bạn làm thủ tục thông báo phát hành Hóa đơn. Sau đó in ra giấy, ký, đóng dấu và nộp lên Cơ quan Thuế.

Thông báo phát hành hóa đơn điện tử

Sau khi Cơ quan Thuế chấp nhận “Thông báo phát hành Hóa đơn”. Bạn thực hiện thông báo phát hành Hóa đơn Điện tử trên hệ thống:  Truy cập vào hệ thống phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) tại địa chỉ https://laphoadon.gdt.gov.vn qua trình duyệt website. Sử dụng chứng thư số để đăng ký tham gia hệ thống tại website này.

http://lamketoan.vn

Điều kiện: Doanh nghiệp bạn phải có chữ ký số còn hạn sử dụng.

Trong vòng 03 ngày, doanh nghiệp sẽ nhận được email thông báo kết quả xét duyệt từ cơ quan thuế

  • Trường hợp doanh nghiệp được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hệ thống. Doanh nghiệp sẽ nhận được thông tin tài khoản để đăng nhập và sử dụng hệ thống tại phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN).
  • Trường hợp doanh nghiệp không được cơ quan thuế chấp nhận sử dụng hệ thống. Doanh nghiệp sẽ nhận được thông báo của cơ quan thuế nêu rõ lý do chưa được chấp nhận.

Bước 2:

Doanh nghiệp đăng nhập vào hệ thống và thực hiện các nghiệp vụ quản lý hóa đơn trên hệ thống phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN) như::

  • Đăng ký phát hành
  • Lập và gửi hóa đơn đến Tổng cục Thuế để cấp mã xác thực
  • Thực hiện các nghiệp vụ về hóa đơn theo quy định hiện hành.

Sau khi được chấp nhận tham gia hệ thống và đăng ký phát hành tại phần mềm Xử lý hóa đơn của Tổng cục Thuế (VAN). Doanh nghiệp có thể sử dụng phần mềm lập hóa đơn đã có của doanh nghiệp (LHD). Phần mềm lập hoá đơn cho doanh nghiệp (ICA). Hoặc phần mềm xử lí hoá đơn của Tổng cục Thuế (VAN). Để lập hóa đơn và gửi xác thực hoá đơn. Để biết thêm chi tiết, doanh nghiệp tham khảo Quyết định số 1209/QĐ-BTC ngày 23/6/2015 về việc triển khai thí điểm sử dụng hóa đơn điện tử có mã xác thực của cơ quan thuế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.