Bảng kê xuất kèm hóa đơn cần chú ý những gì?

Trong trường hợp doanh nghiệp của bạn cung cấp hàng hóa, dịch vụ, nếu danh mục hàng hóa và dịch vụ nhiều hơn số dòng trong một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc sử dụng bảng kê xuất kèm hóa đơn. Khi lập bảng đi kèm, bạn cần chú ý những điều gì để đúng theo quy định, cùng chúng tôi tìm hiểu chi tiết trong bài viết dưới đây nhé!

Được sử dụng bảng kê xuất kèm hóa đơn không?

Theo quy định tại khoản 2, điều 19, thông tư số 39/2014/TT-BTC, việc xuất bảng kê kèm hóa đơn được hướng dẫn chi tiết như sau:

“2. Người bán hàng được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

a) Nội dung ghi trên hóa đơn

Hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo bảng kê số…, ngày…, tháng…. năm…”. Mục “tên hàng” trên hóa đơn chỉ ghi tên gọi chung của mặt hàng.

Các tiêu thức khác ghi trên hóa đơn thực hiện theo hướng dẫn tại khoản 2 Điều 16 Thông tư này.

b) Nội dung trên bảng kê

Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải đảm bảo các nội dung chính như sau:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá, thành tiền. Trường hợp người bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất giá trị gia tăng”, “tiền thuế giá trị gia tăng”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế giá trị gia tăng) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn giá trị gia tăng.

Bảng kê phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ các chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Trường hợp bảng kê có hơn một (01) trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Bảng kê được lưu giữ cùng với hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê kèm theo hóa đơn theo quy định.”

Bảng kê xuất kèm hóa đơn được sử dụng trong trường hợp nào?
Bảng kê xuất kèm hóa đơn được sử dụng trong trường hợp nào?

Quy định về bảng kê xuất kèm hóa đơn:

Bạn cần lưu ý rằng: những thông tin được chia sẻ về bảng kê xuất kèm hóa đơn được áp dụng trong trường hợp hóa đơn trên 200.000 đồng.  Nếu là trường hợp bán hàng dưới 200.000 đồng mỗi lần thì không phải lập hóa đơn (trừ trường hợp người mua yêu cầu lập và giao hóa đơn): -> Nhưng người bán phải lập Bảng kê bán lẻ hàng hóa, dịch vụ. -> Cuối mỗi ngày phải lập 1 hóa đơn giá trị gia tăng (GTGT hoặc hóa đơn bán hàng)

Căn cứ theo điều 19 Thông tư 39/2014/TT-BTC quy định về việc lập hóa đơn khi danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn:

– Khi bán hàng hóa, dịch vụ nếu trường hợp danh mục hàng hóa, dịch vụ nhiều hơn số dòng của một số hóa đơn, người bán hàng có thể lập thành nhiều hóa đơn hoặc được sử dụng bảng kê để liệt kê các loại hàng hóa, dịch vụ đã bán kèm theo hóa đơn.

Tiếp theo, chúng ta cùng tìm hiểu về cách viết chi tiết đối với bảng kê xuất kèm hóa đơn trong phần tiếp theo nhé!

Cách viết bảng kê xuất kèm hóa đơn

Tuy là bảng kê xuất kèm, nhưng giá trị của nó rất lớn. Do đó, bạn cần viết bảng kê đúng cách, gồm đầy đủ các yếu tồ cần thiết để giúp việc nộp hóa đơn được thuận lợi hơn, tránh sai xót. Bảng kê do người bán hàng tự thiết kế phù hợp với đặc điểm, mẫu mã, chủng loại của các loại hàng hóa nhưng phải cần đảm bảo các nội dung chính bao gồm:

+ Tên người bán hàng, địa chỉ liên lạc, mã số thuế

+ Tên hàng, số lượng, đơn giá và thành tiền.

Nếu doanh nghiệp bán hàng nộp thuế giá trị gia tăng (GTGT) theo phương pháp khấu trừ thì bảng kê phải có tiêu thức “thuế suất GTGT”, “tiền thuế GTGT”. Tổng cộng tiền thanh toán (chưa có thuế GTGT) đúng với số tiền ghi trên hóa đơn GTGT.

– Bảng kê xuất kèm hóa đơn phải ghi rõ “kèm theo hóa đơn số… Ngày… tháng…. năm” và có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng giống như trên hóa đơn.

– Trường hợp bảng kê có nhiều trang thì các bảng kê phải được đánh số trang liên tục và phải đóng dấu giáp lai. Trên bảng kê xuất kèm hóa đơn cuối cùng phải có đầy đủ chữ ký của người bán hàng, chữ ký của người mua hàng như trên hóa đơn.

– Số bảng kê phát hành phù hợp với số liên hóa đơn. Người bán hàng và người mua hàng thực hiện quản lý và lưu giữ bảng kê cùng hóa đơn để cơ quan thuế kiểm tra, đối chiếu khi cần thiết.

Hi vọng những thông tin liên quan đến bảng kê xuất kèm hóa đơn trên đây đã giúp bạn bớt lo lắng 1 phần khi làm tại doanh nghiệp hoạt động về lĩnh vực hàng hóa, dịch vụ. Bạn muốn nâng cao nghiệp vụ kế toán của bản thân, tham khảo ngay các khóa học kế toán online của chúng tôi, hoặc liên hệ trực tiếp qua fanpage để được hỗ trợ nhanh nhất!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.