Các loại báo cáo thuế phải nộp cho cơ quan thuế

Báo cáo thuế là một nhiệm vụ mà một doanh nghiệp, tổ chức có nghĩa vụ nộp thuế vào ngân sách nhà nước phải thực hiện và thực hiện kê khai những hóa đơn thuế phải nộp phát sinh cho cơ quan thuế để thực hiện nghĩa vụ nộp thuế theo quy định. Vậy các loại báo cáo thuế phải nộp cho cơ quan thuế là gì.

Các loại báo cáo thuế phải nộp cho cơ quan thuế
Thuế TNCN, GTGT là 2 loại thuế phải nộp cho cơ quan thuế

Để xác định các loại báo cáo thuế phải nộp thì cần xác định được doanh nghiệp nộp thuế thuộc đối tượng kê khai theo tháng hay theo quý và kê khai theo phương pháp trực tiếp hay khấu trừ từ đó có thể xác định cách kê khai thuế và các loại báo cáo thuế phải nộp chi tiết nhất, phù hợp quy định nhất.

Báo cáo thuế phải nộp hàng tháng

Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo tháng thì cần phải nộp các loại báo cáo thuế như sau:

– Thuế giá trị gia tăng

+ Nếu kê khai theo phương pháp khấu trừ thì bao gồm các giấy tờ: Tờ khai thuế GTGT, bảng kê hóa đơn bán hàng của hàng hóa và dịch vụ, bảng kê hóa đơn mua hàng của hàng hóa và dịch vụ, kèm theo các phụ lục khác(nếu có).

+ Nếu kê khai theo phương pháp trực tiếp thì bao gồm các giấy tờ: Tờ khai thuế GTGT, Bảng kê hóa đơn bán hàng hóa và dịch vụ.

– Thuế thu nhập cá nhân

+ Tờ khai thuế TNCN mẫu 02 đối với doanh nghiệp trả thu nhập từ tiền lương, tiền công.

+ Tờ khai thuế TNCN mẫu số 03 đối với doanh nghiệp trả thu nhập từ đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán, bản quyền,…

Báo cáo thuế phải nộp hàng quý

Nếu doanh nghiệp thuộc đối tượng kê khai thuế GTGT theo quý thì cần phải nộp các loại báo cáo thuế sau:

– Thuế giá trị gia tăng

Bao gồm các tờ khai thuế GTGT giống như theo tháng

– Thuế thu nhập cá nhân

Bao gồm các tờ khai thuế TNCN giống như theo tháng

– Thuế thu nhập doanh nghiệp

Bao gồm các tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu số 01A/TNDN, tờ khai thuế TNDN tạm tính quý mẫu số 01B/TNDN

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý

Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn theo quý theo mẫu BC26- AC.

Trên đây một số thông tin về các loại báo cáo thuế phải nộp và để biết thêm về cách làm báo cáo thuế hàng tháng, hay hàng quý hãy liên hệ với lamketoan.edu.vn, Chúng tôi sẽ có những giải pháp tốt nhất giúp bạn có kiến thức tốt nhất và dễ hiểu nhất với những khóa học kế toán thuế chất lượng, chuyên nghiệp và tốt nhất. Mọi chi tiết cần tư vấn vui lòng liên hệ với lamketoan.edu.vn để được hỗ trợ tốt nhất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.