Mức đóng và các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH

Mức đóng và các khoản phụ cấp không phải đóng BHXH năm 2016

Mức lương, các khoản phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác là nhưng khoản phải đóng BHXH, BHYT, BHTN. Còn lại Các khoản hỗ trợ khác là những khoản phụ cấp không phải đóng bảo hiểm xã hội.

Bảo hiễm xã hội là chế độ được người lao động hết sức quan tâm
Bảo hiễm xã hội là chế độ được người lao động hết sức quan tâm

1. Mức lương và phụ cấp lương đóng BHXH

Theo Thông tư Số 47/2015/TT-BLĐTBXH ban hành ngày 16 tháng 11 năm 2015.

1.1. Mức lương

Mức lương, ghi mức lương tính theo thời gian của công việc hoặc chức danh theo thang lương, bảng lương do người sử dụng lao động xây dựng theo quy định của pháp luật lao động mà hai bên đã thỏa thuận. Đối với người lao động hưởng lương theo sản phẩm hoặc lương khoán thì ghi mức lương tính theo thời gian để xác định đơn giá sản phẩm hoặc lương khoán.

1.2. Các khoản phụ cấp lương

– Các khoản phụ cấp lương để bù đắp yếu tố về điều kiện lao động, tính chất phức tạp công việc, điều kiện sinh hoạt, mức độ thu hút lao động mà mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động chưa được tính đến hoặc tính chưa đầy đủ.

– Các khoản phụ cấp lương gắn với quá trình làm việc và kết quả thực hiện công việc của người lao động.

1.3. Các khoản bổ sung khác

Ghi các khoản bổ sung mà hai bên đã thỏa thuận, cụ thể:

– Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

– Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

1.4. Các chế độ và phúc lợi khác

Như tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ luật lao động, tiền thưởng sáng kiến; tiền ăn giữa ca; các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ; hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác thì ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 Nghị định số 05/2015/NĐ-CP.

2. Căn cứ mức đóng bảo hiểm xã hội

Theo thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH ban hành về mức đóng bhxh năm 2019

– Tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội là mức lương và phụ cấp lương (như nêu ở mục 1) áp dụng từ 01 tháng 01 năm 2016 đến 31 tháng 12 năm 2017.
– Các khoản phụ cấp lương phải đóng bảo hiểm:
– Phụ cấp chức vụ, chức danh
– Phụ cấp trách nhiệm
– Phụ cấp nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm
– Phụ cấp thâm niên
– Phụ cấp khu vực
– Phụ cấp lưu động
– Phụ cấp thu hút và các phụ cấp có tính chất tương tự

3. Các khoản phụ cấp, hỗ trợ không phải đóng bảo hiểm xã hội

– Tiền thưởng theo quy định tại Điều 103 của Bộ Luật Lao động 2012, tiền thưởng sáng kiến;

– Tiền ăn giữa ca (680.000/người/tháng)

– Các khoản hỗ trợ xăng xe, điện thoại, đi lại, tiền nhà ở, tiền giữ trẻ, nuôi con nhỏ;(được quy định trong hợp đồng lao động, thỏa ước lao động tập thể….

– Hỗ trợ khi người lao động có thân nhân bị chết, người lao động có người thân kết hôn, sinh nhật của người lao động, trợ cấp cho người lao động gặp hoàn cảnh khó khăn khi bị tai nạn lao động, bệnh nghề nghiệp và các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác ghi thành mục riêng trong hợp đồng lao động theo Khoản 11 Điều 4 của Nghị định 05/2015/NĐ-CP.Các khoản hỗ trợ, trợ cấp khác.

-Các khoản này có thể áp dụng để hạn chế đóng thuế TNCN cũng như BHXH như chúng tôi đã giới thiệu trước đó

Chú ý: Từ ngày 1/1/2018 trở đi, tiền lương tháng đóng BHXH là mức lương, phụ cấp lương theo quy định và các khoản bổ sung khác theo quy định tại điểm a khoản 3 Điều 4 của Thông tư 47.

4. Các khoản bổ sung khác bao gồm:

– Các khoản bổ sung xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động và trả thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương.

– Các khoản bổ sung không xác định được mức tiền cụ thể cùng với mức lương thỏa thuận trong hợp đồng lao động, trả thường xuyên hoặc không thường xuyên trong mỗi kỳ trả lương gắn với quá trình làm việc, kết quả thực hiện công việc của người lao động.

Theo: Trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
1 Comment
Inline Feedbacks
View all comments
Thảo
Thảo
4 năm trước

Tôi đang làm việc cho môt doanh nghiệp tu nhân. Nay tôi có thai được hai tháng , vậy tháng này tôi tham gia đóng bảo hiểm xã hội tôi có được nhận chế độ nghỉ thai sản k

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959