Các bậc thuế môn bài năm 2016

Trong năm 2016 bộ tài chính vẫn duy trì 4 bậc thuế môn bài được áp dụng trên 6 đối tượng nộp thuế môn bài khác nhau tương tự so với năm 2015. Cụ thể chúng ta có một số thông tin cần biết về loại thế này.

1. Thuế môn bài là gì?

– Thuế môn bài là một sắc thuế trực thu và thường là nộp theo quy định trên vốn đăng ký kinh doanh của các doanh nghiệp và hộ kinh doanh, thuế môn bài được thu hàng năm.

Các bậc thuế môn bài năm 2016

2. Một số lưu ý về thuế môn bài

– Thời hạn nộp tờ khai môn bài: Chậm nhất là ngày cuối cùng của tháng bắt đầu  doanh nghiệp mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh.( căn cứ vào ngày trên đăng ký kinh doanh) thông thường nộp tờ khai môn bài và  nộp tiền thuế môn bài trong thời hạn 10 ngày căn cứ ngày trên đăng ký kinh doanh.

Ví dụ: Ngày trên đăng ký kinh doanh là ngày 04/06/2015 thì hạn cuối cùng là ngày 14/06/2015

-Trường hợp người nộp thuế mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng chưa hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải kê khai thuế môn bài trong thời hạn ba mươi ngày, kể từ ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế hoặc ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.Theo nghị định số 83/2013/NĐ-CP. Tuy nhiên để không vi phạm luật thuế thì đơn vị phải chứng minh đơn vị chưa phát sinh hoạt động mua bán gì bằng cách:

+In tờ khai thuế trắng ( không phát sinh gì) đã nộp lên cơ quan thuế

+Phô tô công chứng đăng ký kinh doanh cùng đăng ký mẫu dấu của công ty

+ Và biên bản giải trình đi kèm về nội dung nộp muộn tờ khai môn bài ( nhưng hạn vẫn trong 30 ngày căn cứ trên đăng ký kinh doanh)

– Đối với người nộp thuế đang hoạt động kinh doanh đã khai, nộp thuế môn bài thì không phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho các năm tiếp theo nếu không thay đổi các yếu tố làm thay đổi về mức thuế môn bài phải nộp.

Sự thay đổi như: vốn điều lệ. địa chỉ công ty …

– Trường hợp người nộp thuế có sự thay đổi các yếu tố liên quan đến căn cứ tính thuế làm thay đổi số thuế môn bài phải nộp của năm tiếp theo thì phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài cho năm tiếp theo, thời hạn khai thuế chậm nhất là ngày 31/12 của năm có sự thay đổi.(theo thông tư 28/2011/TT-BTC.)

Ví dụ: Năm 2014 đầu năm đã nộp thuế môn bài với vốn điều lệ là 1.800.000.000 nộp môn bài là 1.000.000đ bậc 4, cuối năm 2014 thay đổi đăng ký kinh doanh tăng mức vốn điều lệ lên 2.200.000.000 nộp môn bài là 1.500.000 bậc 3, tuy nhiên khi thay đổi vốn điều lệ tại năm 2014 cũng không cần phải nộp bổ sung 500.000 tại năm 2014. Nhưng phải lập lại tờ khai môn bài mới của năm 2014 và nộp trước ngày 31/12/2014. Sang 01/01/2015 đến 30/01/2015 chỉ việc mang tiền 1.500.000 đi nộp và từ đó nếu không có sự thay đổi thì sô tiền nộp thuế môn bài vẫn vậy.

– Theo công văn 4355TCT-CS hướng dẫn nộp thuế môn bài năm 2012 thì:

+Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc (chi nhánh, cửa hàng…) kinh doanh ở cùng địa phương cấp tỉnh thì người nộp thuế thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của các đơn vị trực thuộc đó cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp của người nộp thuế.

+ Trường hợp người nộp thuế có đơn vị trực thuộc ở khác địa phương cấp tỉnh nơi người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị trực thuộc thực hiện nộp Tờ khai thuế môn bài của đơn vị trực thuộc cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp đơn vị trực thuộc.

– Người nộp thuế kinh doanh không có địa điểm cố định như kinh doanh buôn chuyến, kinh doanh lưu động, hộ xây dựng, vận tải, nghề tự do khác… nộp hồ sơ

– Người nộp thuế môn bài nộp Tờ khai thuế môn bài cho cơ quan thuế quản lý trực tiếp:

3. Các bậc thuế môn bài hiện nay đang áp dụng

Đơn vị:

Các bậc thuế môn bàiVốn đăng kýMức thuế môn bài cả năm
Bậc 1Trên 10 tỷ đồng3.000.000
Bậc 2Từ 5 tỷ đến 10 tỷ đồng2.000.000
Bậc 3Từ 2 tỷ đến dưới 5 tỷ đồng1.500.000
Bậc 4Dưới 2 tỷ đồng1.000.000

4.  Các đối tượng khác, hộ kinh doanh cá thể nộp thuế môn bài

– Hộ sản xuất kinh doanh cá thể.

Người lao động trong các Doanh nghiệp (Doanh nghiệp NQD, Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật ĐTNN…) nhận khoán tự trang trải mọi khoản chi phí, tự chịu trách nhiệm về kết quả sản xuất kinh doanh

– Nhóm người lao động thuộc các Doanh nghiệp nhận khoán cùng kinh doanh chung thì nộp chung thuế Môn bài theo qui định  tại điểm 1.d nêu trên. Trường hợp nhóm cán bộ công nhân viên, nhóm người lao động nhận khoán nhưng từng cá nhân trong nhóm nhận khoán lại kinh doanh riêng rẽ thì từng cá nhân trong nhóm còn phải nộp thuế môn bài riêng.

– Các cơ sở kinh doanh trên danh nghĩa là Doanh nghiệp nhà nước, Doanh nghiệp hoạt động theo Luật ĐTNN, các Công ty cổ phần, Công ty TNHH… nhưng từng thành viên của đơn vị vẫn kinh doanh độc lập, chỉ nộp một khoản tiền nhất định cho đơn vị để phục vụ yêu cầu quản lý chung thì thuế Môn bài thu theo từng thành viên.

– Riêng xã viên, nhóm xã viên HTX ( gọi chung là xã viên HTX ) nhận nhiệm vụ HTX giao nếu đáp ứng đủ điều kiện quy định tại tiết c điểm 1 phần II của Thông tư số 44/1999/TT-BTC ngày 26 tháng 4 năm 1999 của Bộ Tài chính hướng dẫn về ưu đãi thuế đối với Hợp tác xã, thì không phải nộp thuế Môn bài riêng; nếu không đáp ứng đầy đủ các điều kiện theo quy định thì phải nộp thuế Môn bài riêng.

Biểu thuế Môn bài áp dụng đối với các đối tượng nêu trên như sau:

Đơn vị: đồng

   Bậc thuế           Thu nhập 1 tháng  Mức thuế cả năm
         1Trên 1.500.000          1.000.000
         2Trên 1.000.000 đến 1.500.000             750.000
         3Trên   750.000  đến 1.000.000             500.000
         4Trên   500.000   đến   750.000             300.000
         5Trên   300.000   đến   500.000             100.000
         6Bằng hoặc thấp hơn    300.000               50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.