Cách viết giấy điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS

Giấy điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS

Rất nhiều kế toán khi nộp các khoản vào ngân sách nhà nước đầy đủ. Mà vẫn nhận được thông báo nợ của Chi cục Thuế gửi về, và thắc mắc không hiểu tại sao đã nộp thuế rồi mà vẫn bị nợ thuế. Lý do của việc này chủ yếu là khi các bạn nộp thuế. Mà không chọn đúng tiểu mục thuế dẫn đến việc nộp thừa khoản thuế này. Mà lại nộp thiếu khoản thuế khác.

Xem thêm:

Mẫu PL I-15 (thay thế Mẫu 08/MST) để thông báo tài khoản ngân hàng

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

1. Hồ sơ cần nộp cho cơ quan Thuế

+ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bản sao + bản chính (tờ ghi sai)

+ Mẫu đề nghị điều chỉnh C1-07/NS

2. Cách thức điều chỉnh

Khi xảy ra sai sót các bạn lập mẫu C1-07/NS để điều chỉnh dựa trên giấy nộp tiền đã lập bị nhầm tiểu mục.

3. Cách viết giấy điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS

CƠ QUAN, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ……. GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN

Mẫu số C1-07/NS

(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013 của Bộ Tài Chính)

Số: ………………….

  Kính gửi:   Chi cục Quản lý thuế của đơn vị

                    Kho bạc  nhà nước tương ứng

THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:

Cơ quan/cá nhân đề nghị điều chỉnh: Tên đơn vị

Mã số thuế/HC/CMND,CQ thu: Ghi mã số thuế đơn vị

Địa chỉ: trên đăng ký kinh doanh

Hình thức nộp tiền: nộp tiền mặt tại KBNN/nộp tiền mặt tại ngân hàng/nộp bằng chuyển khoản tại KBNN/nộp bằng chuyển khoản tại NH/

Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác. Nay đề nghị cơ quan thu Chi cục thuế quản lý (hoặcKBNN nơi nộp thuế điều chỉnh lại như sau:

Cơ quan quản lý thu: Chi cục thuế quản lý.  Mã số:            (Liên hệ với cơ quan thuế để biết mã số của CQ đó).

3.1. Cách ghi các chỉ tiêu trong bảng:

Mã số ĐT nộp thuế: Ghi MST công ty bạn.

Nội dung nộp NSNN: Nội dung nộp tiền mà bạn muốn điều chỉnh. VD: Thuế GTGT, thuế môn bài

Mã TKKT: Liên hệ với cơ quan thuế để biết mã TK. (không có thì bỏ trống)

Thông tin đã kê khai: Dựa vào giấy nộp tiền đã nộp

Mã NDKT: Viết theo giấy nộp tiền vào NSNN

Mã CQ thu: Liên hệ với cơ quan thuế để biết mã số của CQ đó.

Mã chương: Viết theo giấy nộp tiền vào NSNN

Số tiền: là số tiền thuế đã nộp

3.2. Đề nghị điều chỉnh lại:

Mã TKKT: Liên hệ với cơ quan thuế quản lý để điền hoặc bỏ trống

Mã NDKT: Điền đúng nội dùng cần điều chỉnh (tra trong Quyết định 33/2008/QĐ-BTC)

Mã ĐVQLNS: Liên hệ cơ quan Thuế để điền

Mã chương: ghi trên giấy nộp tiền hoặc tra trong Quyết định 33/2008/QĐ-BTC)

Số tiền: Ghi số tiền cần nộp vào ngân sách theo từng loại thuế cần điều chỉnh.

Chú ý:

Số tiền tổng cộng ở mục thông tin đã khai báo và mục Điều chỉnh phải bằng nhau.

Sau khi lập xong các bạn in làm 3 bản kèm giấy nộp tiền bản photo mang lên chi cục thuế xin xác nhận 1 bản, mang qua kho bạc nhà nước 1 bản, và lưu 1 bản tại đơn vị mình.

Ví dụ: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vinacc ngày 3/1/2016 nộp thuế môn bài. Công ty phải nộp mức thuế bậc 3 và 1 địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên kế toán viết trên giấy nộp tiền nhầm mã nội dung kinh tế là 1803 số tiền là 2.500.000 và được cơ quan Thuế thông báo thừa thuế môn bài bậc 3 và thiếu thuế môn bài bậc 4.

Vậy sẽ điều chỉnh như nội dung phía dưới

Dowload giấy điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS hoàn chỉnh tại đây

Lamketoan.vn

avatar
1 Chuỗi bình luận
0 Chủ đề trả lời
0 Người theo dõi
 
Bình luận phản hồi nhiều nhất
Chủ đề bình luận nóng nhất
  Theo dõi  
Thông báo cho
Kim Anh
Khách
Kim Anh

Mình muốn hỏi chút: Trường hợp công ty nộp thuế nhà thầu (có MST riêng) nhưng khi nộp tiền vào NSNN lại chuyển sang MST thông thường của coogn ty thì điều chỉnh qua chi tiêu nào trên mẫu C1-07/NS.