2 Cách viết giấy điều chỉnh thu NSNN áp dụng từ ngày 15.5.2020

Giấy điều chỉnh thu NSNN – Rất nhiều kế toán khi nộp các khoản vào ngân sách nhà nước đầy đủ. Mà vẫn nhận được thông báo nợ của Chi cục Thuế gửi về, và thắc mắc không hiểu tại sao đã nộp thuế rồi mà vẫn bị nợ thuế. Lý do của việc này chủ yếu là khi các bạn nộp thuế. Mà không chọn đúng tiểu mục thuế dẫn đến việc nộp thừa khoản thuế này. Mà lại nộp thiếu khoản thuế khác.

giấy điều chỉnh thu NSNN
2 Cách viết giấy điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS

XEM THÊM:

Mẫu PL I-15 (thay thế Mẫu 08/MST) để thông báo tài khoản ngân hàng

Khóa học kế toán hành chính sự nghiệp đơn thuần

1. Hồ sơ cần nộp cho cơ quan Thuế

+ Giấy nộp tiền vào ngân sách nhà nước bản sao + bản chính (tờ ghi sai)

+ Mẫu đề nghị điều chỉnh C1-07/NS

2. Cách thức điều chỉnh

Khi xảy ra sai sót các bạn lập mẫu C1-07/NS để điều chỉnh dựa trên giấy nộp tiền đã lập bị nhầm tiểu mục.

3. Cách viết giấy điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS (Thông tư số 08/2013)

CƠ QUAN, CÁ NHÂN ĐỀ NGHỊ…….Mẫu số C1-07/NS
 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN(TT số 08/2013/TT-BTC ngày 10/01/2013

của Bộ Tài Chính)

 Số: ………………….
Kính gửi:      Kho bạc Nhà nước:………………………………………………………………………………………………………………. Tỉnh, TP:  ……………………………………………………………………………………………………………………
THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:
Cơ quan/cá nhân đề nghị điều chỉnh: ………………………………………………………………….. Mã số thuế/HC/CMND,CQ thu ……………………………………………………………………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….. Xã ……………………………………. Huyện ……………………………………… Tỉnh, TP…………………………………………………………………………
Hình thức nộp tiền:        nộp tiền mặt tại KBNN  c            nộp tiền mặt tại ngân hàng c            nộp bằng chuyển khoản tại KBNN c          nộp bằng chuyển khoản tại NH c
Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị cơ quan thu ………………………………………………… (hoặc) KBNN …………………………………………………… điều chỉnh lại như sau:
Cơ quan quản lý thu : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….  Mã số: …………………………………………………………………
GNT Mã số ĐT nộp thuế Nội dung nộp NSNN Thông tin đã hạch toánĐề nghị điều chỉnh
SốNgàyMã TKKTMã NDKT

CQ thu

Mã chươngKỳ thuế

 

 

 

 

Số tiền

 

 

 

 

Mã TKKTMã NDKT

CQ thu

Mã chương

 

Kỳ thuế

 

 

Số tiền

 

 

00110/01/20150106208569Thuế GTGT741.01.02.00001170110111 5552015

 

1.000.000741.01.02.000011701 10111 

  555

20151.500.000
 

 

 

 

Tổng cộngTổng cộng
Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:
  – …
                             KHO BẠC NHÀ NƯỚCNgày ….. tháng …… năm ….
Ngày …… tháng …… năm…….Người lậpThủ trưởng cơ quan/ Người đề nghị
        Kế toán                                           Kế toán trưởng 

 

 

 

3.1 Cách ghi các chỉ tiêu trong bảng

 • Mã số ĐT nộp thuế: Ghi MST công ty bạn.
 • Nội dung nộp NSNN: Nội dung nộp tiền mà bạn muốn điều chỉnh. VD: Thuế GTGT, thuế môn bài
 • Mã TKKT: Liên hệ với cơ quan thuế để biết mã TK. (không có thì bỏ trống)
 • Thông tin đã kê khai: Dựa vào giấy nộp tiền đã nộp
 • Mã NDKT: Viết theo giấy nộp tiền vào NSNN
 • Mã CQ thu: Liên hệ với cơ quan thuế để biết mã số của CQ đó.
 • Mã chương: Viết theo giấy nộp tiền vào NSNN
 • Số tiền: là số tiền thuế đã nộp

CHÚ Ý

Số tiền tổng cộng ở mục thông tin đã khai báo và mục Điều chỉnh phải bằng nhau.

Sau khi lập xong các bạn in làm 3 bản kèm giấy nộp tiền bản photo mang lên chi cục thuế xin xác nhận 1 bản, mang qua kho bạc nhà nước 1 bản, và lưu 1 bản tại đơn vị mình.

Ví dụ: Công ty TNHH thương mại dịch vụ Vinacc ngày 3/1/20xx nộp thuế môn bài. Công ty phải nộp mức thuế bậc 3 và 1 địa điểm kinh doanh. Tuy nhiên kế toán viết trên giấy nộp tiền nhầm mã nội dung kinh tế là 1803 số tiền là 2.500.000 và được cơ quan Thuế thông báo thừa thuế môn bài bậc 3 và thiếu thuế môn bài bậc 4.

Vậy sẽ điều chỉnh như nội dung phía dưới

TẠI ĐÂY : Mẫu Giấy điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS theo Thông tư 08/2013

4. Cách viết giấy điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS (Thông tư số 77/2017)

 CƠ QUAN THUMẫu số C1-07a/NS
 GIẤY ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH THU NSNN(Theo TT số  77/2017/TT-BTC ngày 28/7/2017 

của Bộ Tài Chính)

 Số: ………………….
Kính gửi Kho bạc Nhà nước:…………………………………………………………………………………………………………………………………………… Tỉnh, TP:  …………………………………………………………………………………………..
THÔNG TIN ĐỀ NGHỊ ĐIỀU CHỈNH:
Cơ quan đề nghị điều chỉnh: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… Mã cơ quan thu ………………………………………………………..
Địa chỉ: ………………………………………………………………………………………………….. Xã ……………………………………. Quận/Huyện ……………………………. Tỉnh, TP……………………………………………………………………….
Hình thức nộp tiền:        nộp tiền mặt tại KBNN  c            nộp tiền mặt tại ngân hàng c            nộp bằng chuyển khoản tại KBNN c          nộp bằng chuyển khoản tại NH c
Do việc lập thông tin thu NSNN chưa chính xác, nay đề nghị KBNN ………………………………………………………………………………………………………………………………………  điều chỉnh lại như sau:
GNT Mã số ĐT nộp thuếLý do điều chỉnhThông tin đã hạch toánĐề nghị điều chỉnh
SốNgàyMã TKKTMã NDKT

CQ thu

Mã chươngKỳ thuếSố tiềnMã TKKTMã NDKT

CQ thu

Mã chươngKỳ thuếSố tiền
              

  

  
 

 

 

 

Tổng cộngTổng cộng
Các thông tin khác đề nghị điều chỉnh:
  – …
                          KHO BẠC NHÀ NƯỚC 

 

 

                              CƠ QUAN THU

Ngày …… tháng …… năm…….    Ngày ….. tháng …… năm ….
Kế toán                                           Kế toán trưởng    Người lập                                       Thủ trưởng

 

 

TẠI ĐÂY : Mẫu Giấy điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS theo Thông tư 77/2017

Cách ghi các chỉ tiêu

 • GNT (số, ngày): Ghi số và ngày của giấy nộp tiền điều chỉnh
 • Mã số ĐT nộp thuế : Ghi mã số công ty bạn
 • Lý do điều chỉnh : Nội dung mà công ty bạn muốn điều chỉnh. Trường hợp của bạn ghi “Điều chỉnh mã Nội dung Kinh tế”
 • Mã TKKT: Liên hệ với cơ quan thuế để biết mã TK
 • Mã NDKT : Viết theo giấy nộp tiền vào NSNN hoặc tra trong thông tư 324/2016/TT-BTC
 • Mã CQ thu : Liên hệ với cơ quan thuế để biết mã số của CQ đó.
 • Mã chương: Viết theo giấy nộp tiền vào NSNN hoặc tra trong thông tư 324/2016/TT-BTC
 • Kỳ thuế : Kỳ thuế mà công ty đã kê khai
 • Số tiền : Là số tiền thuế đã nộp và muốn điều chỉnh.

Trên đây là 2 Cách viết giấy điều chỉnh thu NSNN mẫu C1-07/NS – Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tham giá các Khóa học kế toán Online chất lượng 1 kèm 1 ngay hôm nay nhận ngay nhiều ưu đãi nhé!

 

 

Có 1 bình luận

 1. Kim Anh đã viết:

  Mình muốn hỏi chút: Trường hợp công ty nộp thuế nhà thầu (có MST riêng) nhưng khi nộp tiền vào NSNN lại chuyển sang MST thông thường của coogn ty thì điều chỉnh qua chi tiêu nào trên mẫu C1-07/NS.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.