04 Lưu ý thuế môn bài công ty mới thành lập – thay đổi địa điểm kinh doanh

Thuế môn bài công ty mới thành lập – thay đổi địa điểm kinh doanh | Bất kỳ doanh nghiệp, tổ chức nào đã kinh doanh đều mong muốn được mở rộng, phát triển thị trường của mình, tìm được thêm nhiều khách hàng tiềm năng cho mình. Vậy khi thành lập doanh nghiệp, công ty hay thay đổi địa điểm kinh doanh cùng tỉnh hay khác tỉnh đối với trụ sở chính thì đơn vị có cần phải kê khai thuế môn bài hay không? Những lưu ý đối với thuế môn bài dành cho công ty mới thành lập – thay đổi địa điểm kinh doanh là gì? Bài viết của Trung tâm đào tạo Kế Toán Việt Hưng sẽ giúp bạn có thể hiểu và biết được những lưu ý đối với thuế môn bài công ty mới thành lập – thay đổi địa điểm kinh doanh.

1. Thuế môn bài là gì?

Thuế môn bài còn được hiểu là một trong những sắc thuế trực thu doanh nghiệp hay tổ chức phải đóng vào mỗi năm dựa theo vốn điều lệ được ghi rõ ràng ngay trên giấy phép kinh doanh được nhà nước cấp. Mức thu cũng sẽ dựa theo bậc hay dựa vào số vốn doanh nghiệp, tổ chức đã đăng ký, doanh thu của những năm kinh doanh liền kề, thuế giá trị gia tăng của những những năm kinh doanh liền kề trước. Các quy định về thuế môn bài cũng rất nhiều và không phải bất kỳ doanh nghiệp nào cũng có thể hiểu rõ về các bậc thuế, thời gian nộp, những quy định xử phạt về thuế môn bài.

* Đối tượng nộp thuế môn bài:

Căn cứ theo Điều 2 Nghị định 139/2016/NĐ – CP quy định về đối tượng nộp thuế môn bài là những tổ chức, doanh nghiệp, cá nhân đang hoạt động sản xuất kinh doanh về hàng hóa, dịch vu bao gồm:

– Doanh nghiệp được thành lập đúng theo quy định của Pháp luật

– Tổ chức được thành lập theo Luật Hợp tác xã

– Đơn vị sự nghiệp thành lập đúng theo quy định của Pháp Luật nước ta.

– Tổ chức kinh tế của Tổ chức chính trị – xã hội; tổ chức chức chính trị, tổ chứ xã hội, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức xã hội nghề nghiệp.

– Tổ chức về hoạt động sản xuất – kinh doanh

– Chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh của những tổ chức đúng theo quy định ở điều khoản 1, 2, 3, 4, 5.

– Những cá nhân, hộ gia đình, nhóm cá nhân đang hoạt động trong lĩnh vực sản xuất – kinh doanh.

 thuế môn bài công ty mới thành lập 2
Tờ khai thuế môn bài công ty mới thành lập

2. Công ty mới thành lập được miễn thuế môn bài hay không?

Căn cứ theo Điều 4 Nghị định 139/2016/NĐ – CP sửa đổi tại Nghị định 22/2020/NĐ – CP quy định rõ về mức thu Thuế môn bài như sau:

– Mức thu Thuế môn bài đối với tổ chức hoạt động kinh doanh hàng hóa và dịch vụ:

  • Tổ chức có Vốn điều kệ hay vốn đầu tư trên 10 tỷ đồng là: 3.000.000 đồng/ năm 

  • Tổ chức có vốn điều lệ hay vốn đầu tư 10 tỷ trở xuống là: 2.000.000 đồng/ năm

  • Chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện, đơn vị sự nghiệp và tổ chức kinh tế khác là: 1.000.000 đồng/ năm.

– Theo điểm c khoản 1 Điều 1 Nghị định 22/2020/NĐ – CP, bổ sung tại khoản 8 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ – CP quy định:

thuế môn bài công ty mới thành lập 3
Chính sách thuế môn bài công ty mới thành lập

Ngoài ra, những doanh nghiệp vừa và nhỏ chuyển từ hộ kinh doanh ( theo đúng quy định Điều 16 Luật hỗ trợ doanh nghiệp vừa và nhỏ ) cũng được miễn Thuế môn bài trong kỳ hạn 3 năm kể từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh lần đầu.

Dựa theo những quy định sửa đổi bổ sung tại khoản 8 Điều 3 Nghị định 139/2016/NĐ – CP, doanh nghiệp mới thành lập 2022 được miễn lệ phí môn bài chỉ thực hiện kê khai lệ phí môn bài và nộp Tờ khai lên Cơ quan thuế quản lý trực tiếp trước thời hạn quy định 31 tháng 01 năm sau.

LƯU Ý: Mức thu đối với lệ phí môn bài cho tổ chức hướng dẫn ở điều khoản này sẽ được căn cứ theo vốn điều lệ ghi ngay trên giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay ghi trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, điều lệ của hợp tác xã. Đối với trường hợp tổ chức không có vốn điều lệ sẽ được căn cứ theo vốn đầu tư ghi ngay trong giấy chứng nhận đăng ký đầu tư hay văn bản quyết định theo chủ trương đầu tư.

VÍ DỤ: Công ty AYZ được thành lập vào tháng 3/ 2022. Trong năm 2022 (01/01/2022 – 31/12/2022), công ty Việt Hưng sẽ được miễn thuế môn bài. Vào năm 2023, Công ty AYZ cần phải nộp lệ phí môn bài đúng theo số vốn kinh doanh ban đầu đã đăng ký. 

XEM THÊM:

Thuế môn bài cho văn phòng đại diện và địa điểm kinh doanh

Cách nộp thuế môn bài qua mạng bằng chữ ký điện tử

Hướng dẫn cách nộp tiền thuế môn bài mới nhất

3. Lưu ý nộp thuế môn bài khi thay đổi địa điểm kinh doanh

Theo khoản 1 Điều 5 Thông tư 302/2016/TT – BTC quy định về việc kê khai Thuế môn bài đối với tổ chức, doanh nghiệp có hoạt động sản xuất, kinh doanh lĩnh cực hàng hóa, dịch vụ như sau:

– Khai lệ phí môn bài chỉ một lần khi tổ chức mới ra hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hóa, dịch vụ và thời gian chậm ngất là ngày cối cùng của tháng bắt đầu đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Trường hợp đối với người nộp lệ phí nhưng có đơn vị phụ thuộc (chi nhánh, văn phòng đại diện hay địa điểm kinh doanh ở cùng một địa phương, tỉnh thì người nộp thuế sẽ thực hiện việc nôp hồ sơ khai thuế môn bài của những đơn vị phụ thuộc cho cơ quan Thuế quản lý trực tiếp của người nộp lệ phí.

– Trường hợp người nộp Thuế có đơn vị phụ thuộc ( chi nhanh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện) kinh doanh ở khác địa phương, khác tỉnh đối với người nộp thuế có trụ sở chính thì đơn vị phụ thuộc phải nộp hồ sơ khai thuế môn bài của đơn vị phụ với cơ quan Thuế quản lý trực tiếp đơn vị phụ thuộc.

– Trường hợp người nộp Thuế khi mới thành lập cơ sở kinh doanh nhưng lại chưa đi vào hoạt động sản xuất kinh doanh thì phải thực hiện khai thuế môn bài trong thời hạn 30 ngày ( kể từ ngày được Cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hay ngày cấp giấy nhận đăng ký đầu tư, đăng ký Thuế hay là ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp, ngày cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động chi nhánh, ngày ban hành văn bản cho việc phê duyệt chủ trương đầu tư.

Theo đúng với những lưu ý nêu trên, quy định theo Thông tư 302/2016/TT – BTC quy định thì công ty khi thay đổi địa điểm kinh doanh trong cùng quận, huyện sẽ không cần phải nộp lại những tờ khai về lệ phí môn bài, và ở phía cơ quan đăng ký Doanh nghiệp trụ sở chính sẽ phải chuyển thông tin sang cho Cơ quan Thuế.

thuế môn bài công ty mới thành lập 1
Ví dụ thuế môn bài công ty mới thành lập

4. Thời hạn nộp thuế môn bài công ty mới thành lập & thay đổi địa điểm kinh doanh

4.1 Thời hạn nộp tờ kê khai thuế môn bài

– Doanh nghiệp nhỏ và vừa chuyển đổi từ hộ kinh doanh ( bao gồm cả văn phòng đại diện, và chi nhánh) khi kết thúc thời gian sẽ được miễn Thuế môn bài (năm thứ tư kể từ năm doanh nghiệp được thành lập:

  • Nếu kết thúc thời hạn miễn Thuế môn bài ở 6 tháng đầu năm: thời hạn nộp chậm nhất là 30 tháng 07 hàng năm.

  • Nếu kết thúc thời hạn miễn phí thuế môn bài vào 6 tháng cuối năm: chậm nhất là vào ngày 30 tháng 01 năm liền kề với năm kết thúc.

4.2 Cách nộp Thuế môn bài

Có tất cả 22 cách nộp thuế môn bài:

  • Nộp tiền mặt vào Kho bạc nhà nước.

  • Nộp thuế điện tử được trích từ tài khoản ngân hàng công ty. Đối với hình thức nộp trên thì doanh nghiệp phải thông qua Chữ ký số.

Hiện nay, với việc điện tử số, đã có công văn của một số chi cục thuế yêu cầu nộp thuế thông qua Chữ ký số, vì vậy việc mở tài khoản ở ngân hàng và mua chữ ký số rất cần thiết đối với doanh nghiệp.

Nếu bạn có bất kỳ vướng mắc nào về nghiệp vụ kế toán cần tháo gỡ MỜI BẠN THAM GIA ĐẶT CÂU HỎI để giải đáp NGAY LẬP TỨC bởi đội ngũ kế toán trưởng tại Group CỘNG ĐỒNG LÀM KẾ TOÁNhttps://www.facebook.com/groups/congdonglamketoan

thuế môn bài công ty mới thành lập
Hỏi đáp thuế môn bài công ty mới thành lập

Bài viết của Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng đã cung cấp đầy đủ những thông tin về quy định, lưu ý đối với việc thực hiện nộp thuế môn bài công ty mới thành lập và công ty chuyển địa điểm kinh doanh. Muốn nắm vững hơn về thuế và việc thực hiện kê khai thuế trên phần mềm kê khai điện tử các bạn có thể đăng ký khóa học Thuế tại trung tâm để tự tin hơn trong chuyên ngành kế toán của mình.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...