Mức đóng thuế Môn Bài, Lệ phí môn bài năm 2017

Mức đóng thuế Môn Bài, Lệ phí môn bài năm 2017

Hiểu đúng nghĩa lệ phí môn bài hiện hành năm 2017 thế nào. Và cách tính mức đóng thuế môn bài này ra làm sao. Là những câu hỏi làm đau đầu các kế toán viên. Hằng năm, việc thu chi và kiểm soát một khoản tiền không nhỏ phục vụ lệ phí môn bài. Phải được thực thi đồng thời lưu giữ kĩ lại tại chính mức kê khai chi phí của doanh nghiệp.

1. Lệ phí môn bài là gì?

Lệ phí môn bài hiểu theo đúng nghĩa là một khoản thuế doanh nghiệp phải chịu trách nhiệm trả cho Nhà Nước theo quy định hiện hành. Khi doanh nghiệp được thành lập, với số vốn điều lệ nhất định do doanh nghiệp đó đề ra. Sẽ phải nộp thuế dựa trên mức thu hiện hành năm 2017. Mức thu này chịu ảnh hưởng trực tiếp bởi loại hình hoạt động sản xuất. Đối với doanh nghiệp, mức đóng thuế môn bài được đánh vào vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư. Đối với cá nhân hoặc kinh doanh hộ gia đình, mức lệ phí môn bài được đánh vào doanh thu bình quân hàng năm.

Mức đóng thuế Môn Bài, Lệ phí môn bài năm 2017
Lệ phí môn bài năm 2017

2. Những lưu ý với điều lệ nộp phí môn bài:

Tổ chức, cá nhân hay nhóm cá nhân, hộ gia đình và doanh nghiệp có giấy phép kinh doanh. Khi thành lập và được giấy phép đăng kí thuế, mã thuế, mã số đánh dấu doanh nghiệp. Trong thời gian nửa năm đầu sẽ phải nộp mức thuế môn bài cho cả năm. Trường hợp được thành lập và cấp đăng kiểm thuế vào 6 tháng cuối năm thì sẽ chỉ phải nộp 50%.

Đối với tổ chức, cá nhân, hộ gia đình, doanh nghiệp,… Không kê khai lệ phí môn bài sẽ phải nộp mức thuế môn bài cả năm.

3. 7 trường hợp dưới đây sẽ được hưởng miễn nộp thuế môn bài:

  • Khi doanh thu hàng năm của cá nhân, tổ chức, hộ gia đình,… từ hoạt động sản xuất từ 100 triệu trở xuống.
  • Hoạt động kinh doanh không thường xuyên. Hoặc không có địa điểm cố định, rõ ràng theo quy định của Bộ Tài chính hiện hành.
  • Cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình sản xuất muối.
  • Kinh doanh nuôi trồng, đánh bắt thủy, hải sản và hậu cần nghề cá.
  • Bưu điện văn hóa xã hoặc cơ quan báo chí bao gồm báo nói, báo hình, báo điện tử và báo in.
  • Những chi nhánh hay văn phòng đại diện cho cơ quan hợp tác xã trong lĩnh vực trực tiếp sản xuất nông nghiệp.
  • Quỹ tín dụng nhân dân hợp tác xã, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã tại địa bàn miền núi theo quy định của ủy ban dân tộc.

4. Mức đóng thuế lệ phí môn bài năm 2017

Từ ngày 01/01/2017, lệ phí môn bài được quy định lại thông qua Nghị định số 139 về vấn đề liên quan người nộp phí môn bài. Trường hợp miễn phí môn bài, mức thu và kê khai,…

4.1. Lệ phí môn bài áp dụng cho tổ chức sản xuất, hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ:

Đối với nhóm tổ chức sản xuất và hoạt động kinh doanh hàng hóa, dịch vụ, mức phí môn bài được quy định như sau:

Tổ chức có vốn điều lệ hoặc vốn đầu tư từ trên 10 tỷ đồng sẽ nhận mức nộp phí tương đương là 3 triệu đồng/ năm. Trường hợp, dưới 10 tỷ đồng sẽ được đánh 2 triệu/ năm. Ngoài ra, với chi nhánh hay văn phòng đại diện, đơn vị, tổ chức kinh tế khác có áp dụng điều lệ 1 triệu đồng/ năm.

4.2. Lệ phí môn bài đối với cá thể, hộ cá thể, gia đình:

Đối với nhóm kinh doanh này cũng được chia làm 3 mức chính như sau:

1 triệu đồng/ năm với cá nhân, nhóm cá nhân, hộ gia đình có vốn điều lệ, đầu tư trên 500 triệu đồng.

Từ trên 300 đến 500 triệu đồng/ năm sẽ áp dụng mức thu 500.000 đồng/ năm.

Lệ phí môn bài sẽ là 300.000, mức thu thấp nhất nếu cá thể kinh doanh đó có vốn đầu tư từ 100 đến 300 triệu đồng/ năm.

Như vậy, mức đóng thuế môn bài phụ thuộc chính vào yếu tố vốn điều lệ và vốn đầu tư của chính doanh nghiệp hoạt động kinh doanh đó.

Xem thêm: Hướng dẫn cách kê khai thuế môn bài năm 2017 qua mạng Internet

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.