Tìm hiểu về kế toán tài chính doanh nghiệp song hành cùng lãnh đạo DN

Kế toán tài chính là công việc mà mỗi kế toán trong công ty đều phải làm. Nhưng chắc hẳn nhiều bạn vẫn chưa thực sự hiểu kế toán tài chính là gì? Bài viết ngày hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ cùng các bạn tìm hiểu về về kế toán tài chính doanh nghiệp.

kế toán tài chính doanh nghiệp
Tìm hiểu về kế toán tài chính doanh nghiệp

1. Kế toán tài chính là gì?

Kế toán tài chính là việc ghi chép, phản ánh, tổng hợp số liệu, lập báo cáo tài chính phục vụ cho các nhu cầu thông tin cho các đối tượng bên ngoài đơn vị, doanh nghiệp là chính. Kế toán tài chính phản ánh thực trạng và các biến động về vốn và tài sản của doanh nghiệp dưới dạng tổng quát hay phản ánh các dòng vật chất và dòng tiền tệ trong mối quan hệ giữa doanh nghiệp với môi trường kinh tế bên ngoài.

2. Những công việc phải làm của Kế toán tài chính

– Một bộ phận kế toán tài chính gồm kế toán tổng hợp và kế toán chi tiết. Hai bộ phận này có các công việc khác nhau được phân chia rõ ràng.

+ Kế toán tổng hợp làm các công việc thu thập, xử lí các thông tin tổng quát về hoạt động kinh tế, tài chính của đơn vị. Lúc này, kế toán tổng hợp sử dụng các đơn vị tiền để phản ánh tình hình sử dụng tài sản, nguồn hình thành tài sản cũng như các hoạt động về kinh tế và tài chính.

+ Kế toán chi tiết thì cũng thu thập và xử lí thông tin nhưng theo một đối tượng cụ thể trên từng đơn vị. Công việc của một kế toán chi tiết là làm minh họa cho kế toán tổng hợp, các số liệu kế toán chi tiết tổng hợp được phải đúng sổ liệu để tránh làm ảnh hưởng khi thực hiện tổng hợp lại số liệu.

– Bộ phận kế toán tài chính này cùng kế toán trưởng  sẽ thực hiện các công việc của kế toán doanh nghiệp và cũng bộ phận này sẽ trực tiếp cùng kế toán trưởng tham mưu với giám đốc về chính sách tài chính của công ty.

3. Đặc điểm của Kế toán tài chính

– Kế toán tài chính doanh nghiệp cung cấp thông tin chủ yếu cho các đối tượng bên ngoài doanh nghiệp, do đó để đảm bảo tính khách quan, thống nhất kế toán tài chính phải tuân thủ các nguyên tắc, chuẩn mực và chế độ hiện hành về kế toán của từng quốc gia.

– Kế toán tài chính mang tính pháp lệnh, nghĩa là được tổ chức ở tất cả các đơn vị kế toán và hệ thống sổ ghi chép, trình bày và cung cấp thông tin của kế toán tài chính đều phải tuân thủ các quy định thống nhất nếu muốn được thừa nhận.

– Thông tin kế toán tài chính cung cấp là những thông tin thực hiện về những hoạt động đã phát sinh, đã xảy ra mang tính tổng hợp thể hiện dưới hình thái giá trị.

– Báo cáo của kế toán tài chính là các báo cáo tài chính tổng quát về tài sản, kết quả hoạt động của doanh nghiệp trong một thời ký báo cáo của kế toán tài chính được thực hiện theo định kỳ thường là hàng năm.

4. Kỳ Kế toán tài chính

Đối với chu kỳ kế toán của Việt Nam bao gồm các kỳ kế toán chính như kỳ kế toán năm; kỳ kế toán quý và kỳ kế toán tháng.

+ Kỳ kế toán năm: bao gồm 12 tháng tính từ ngày 01/01 đến hết ngày 31/12 năm dương lịch.

+ Kỳ kế toán quý: tính theo năm dương lịch được chia thành 4 quý; và mỗi quý gồm có 3 tháng ví dụ: Quý 1 gồm tháng 1, tháng 2, tháng 3; và tiếp tục như vậy cho đến hết quý 4 hay hết tháng 12.

+ Kỳ tính thuế tháng: là một kỳ tính thuế theo tháng bắt đầu từ ngày 01 đầu tháng đến ngày cuối cùng của tháng đó.

+ Kỳ kế toán của một đơn vị mới thành lập được quy định như sau.

Kỳ kế toán đầu tiên của doanh nghiệp mới được thành lập tính từ ngày được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh; đến hết ngày cuối cùng của kỳ kế toán năm; kỳ kế toán quý và ký kế toán tháng vẫn áp dụng như trên.

+ Đơn vị kế toán khi chia tách, hợp nhất hay chuyển đổi quyền sở hữu; hay chấm dứt hoạt động kinh doanh; thì kỳ kế toán cuối cùng được xác định từ ngày đầu tiên khi ký quyết định.

5. Lợi ích mang lại trong quản trị tài chính hiệu quả

–  Giám sát, kiểm tra chặt chẽ các mặt hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp

–  Báo cáo quản trị chính xác là cách doanh nghiệp hạn chế rủi ro

–  Đảm bảo huy động vốn đầy đủ và kịp thời cho hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp

–  Doanh nghiệp nắm bắt cơ hội nhờ thực hiện đầy đủ các nghiệp vụ kế toán tài chính

– Tự động hợp nhất dữ liệu, lời giải cho khó khăn quản lý của doanh nghiệp đa chi nhánh

Chủ doanh nghiệp luôn song hành cùng Kế toán tài chính doanh nghiệp

  • Quyết định đầu tư phần mềm kế toán tốt nhất cho doanh nghiệp
  • Nắm bắt được những nguyên tắc cơ bản trong hoạt động kế toán
  • Tham khảo ý kiến và trao đổi thường xuyên với một kế toán thành thạo trong loại hình doanh nghiệp của mình trước khi bắt đầu (doanh nghiệp thuộc loại hình thương mại & dịch vụ, sản xuất & gia công hay thi công & lắp đặt)
  • Giữ tài khoản kinh doanh riêng biệt với tài khoản cá nhân
  • Đối chiếu số dư tiền vay, tiền gửi, tiền lãi mỗi tháng một lần với báo cáo của ngân hàng
  • Chuẩn bị báo cáo tài chính hàng tháng
  • Duy trì và cập nhật báo cáo dòng tiền hàng tháng
  • Lập kế hoạch thuê ngoài dịch vụ chi trả lương và thông báo việc việc này cho một đơn vị cung cấp dịch vụ trả lương
  • Thiết lập chính sách kiểm tra và kiểm soát nội bộ bao gồm các biện pháp bảo vệ chống lại việc thiếu trung thực, gian lận

Trên đây là toàn bộ bài viết Tìm hiểu về kế toán tài chính doanh nghiệp. Hãy đến Việt Hưng để tham gia các khoá học kế toán online uy tín tại Trung tâm! 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *