Điểm mới trong nhập khẩu thuốc lá ở Việt Nam theo hạn ngạch thuế quan

Nhập khẩu thuốc lá ở Việt Nam – Quy định về nhập khẩu thuốc lá ở Việt Nam theo hạn ngạch thuế quan được thay đổi theo từng năm. Bài viết ngày hôm nay Kế toán Việt Hưng sẽ giúp các bạn tìm hiểu về những điểm mới quy định nhập khẩu thuốc lá ở Việt Nam theo hạn ngạch thuế quan.

nhập khẩu thuốc lá ở việt nam
Điểm mới quy định nhập khẩu thuốc lá ở Việt Nam theo hạn ngạch thuế quan

1. Thuế Nhập khẩu thuốc lá ở Việt Nam nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ban hành : “Thông tư 03/2020/TT-BCT nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan Hiệp định TPP” về điều chỉnh việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu (mã HS 24.01) theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP thi hành kể từ ngày 29 tháng 02 năm 2020.

Điều 3. Lượng hạn ngạch thuế quan

1. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo từng năm được thực hiện theo Phụ lục I Thông tư này.

2. Lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo Hiệp định CPTPP không tính vào lượng hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo cam kết của Việt Nam khi gia nhập Tổ chức Thương mại thế giới WTO do Bộ Công Thương công bố hàng năm.

Phụ lục I

LƯỢNG HẠN NGẠCH THUẾ QUAN THUỐC LÁ NGUYÊN LIỆU NHẬP

KHẨU HẰNG NĂM CAM KẾT TẠI HIỆP ĐỊNH CPTPP

Mã HS

Tên hàng

Lượng hạn ngạch thuế quan (tấn)

Năm

24.01

Thuốc lá nguyên liệu

525

2020

550

2021

575

2022

600

2023

625

2024

650

2025

675

2026

700

2027

725

2028

750

2029

775

2030

800

2031

825

2032

850

2033

875

2034

900

2035

925

2036

950

2037

975

2038

Áp dụng cho đối tượng:

(1) Thương nhân nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP

(2) Tổ chức, cá nhân có liên quan đến việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo hạn ngạch thuế quan cam kết tại Hiệp định CPTPP

TẢI VỀ :Thông tư 03/2020/TT-BCT

2. Thuế nhập khẩu thuốc lá ở Việt Nam theo hạn ngạch thuế quan năm 2020

Năm 2019, lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan là 56.284 tấn. Do đó, lượng thuốc lá nguyên liệu nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm nay tăng hơn năm 2019 khoảng 2.814 tấn.

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh ban hành: “Thông tư số 01/2020/TT-BCT quy định việc nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu theo ngạch thuế quan năm 2020” có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 02 năm 2020 đến hết ngày 31 tháng 12 năm 2020.

– Lượng thuốc lá nguyên liệu (mã HS 2401) nhập khẩu theo hạn ngạch thuế quan năm 202059.098 tấn.

– Việc phân giao hạn ngạch thuế quan nhập khẩu thuốc lá nguyên liệu được thực hiện theo quy định tại Nghị định số 69/2018/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2018 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương và Thông tư số 12/2018/TT-BCT ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Bộ Công Thương quy định chi tiết một số điều của Luật Quản lý ngoại thương.

Trên đây là bài viết về những điểm mới quy định nhập khẩu thuốc lá ở VN theo hạn ngạch thuế quan .Hãy đến Việt Hưng để tham gia các khoá học kế toán online uy tín tại Trung tâm! Chúc các bạn thành công!

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *