Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty sản xuất gỗ năm 2022

Nhiều cá nhân, tổ chức muốn thành lập cho mình một doanh nghiệp để sản xuất kinh doanh nhưng không biết để thành lập doanh nghiệp cần điều kiện gì, yêu cầu của pháp luật như thế nào và cần thực hiện thủ tục ra sao? Hãy cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu về hồ sơ thủ tục thành lập công ty sản xuất gỗ qua bài viết dưới đây.

Hồ sơ, thủ tục thành lập công ty sản xuất gỗ

1. Điều kiện thành lập doanh nghiệp sản xuất gỗ

Ngành sản xuất gỗ là ngành nghề kinh doanh tự do và không bị pháp luật cấm. Công ty sản xuất gỗ là công ty được thành lập và cấp Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật. Kinh doanh đúng ngành nghề sản xuất gỗ đã đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư theo đúng quy định của pháp luật. Cá nhân, tổ chức thành lập doanh nghiệp sản xuất gỗ cần thoả mãn các điều kiện sau đây:

– Cá nhân, tổ chức đăng ký thành lập doanh nghiệp sản xuất gỗ là công dân đủ 18 tuổi trở lên có đầy đủ năng lực về pháp luật và năng lực hành vi dân sự trừ các trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 17 Luật Doanh nghiệp năm 2020 như sau: “Cơ quan nhà nước, đơn vị lực lượng vũ trang nhân dân sử dụng tài sản nhà nước để thành lập doanh nghiệp kinh doanh thu lợi riêng cho cơ quan, đơn vị mình.

Cán bộ, công chức, viên chức theo quy định của Luật Cán bộ, công chức và Luật Viên chức.

Sĩ quan, hạ sĩ quan, quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng trong các cơ quan, đơn vị thuộc Quân đội nhân dân Việt Nam; sĩ quan, hạ sĩ quan chuyên nghiệp, công nhân công an trong các cơ quan, đơn vị thuộc Công an nhân dân Việt Nam, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp hoặc quản lý tại doanh nghiệp nhà nước.

Cán bộ lãnh đạo, quản lý nghiệp vụ trong doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại điểm a khoản 1 Điều 88 của Luật này, trừ người được cử làm đại diện theo ủy quyền để quản lý phần vốn góp của Nhà nước tại doanh nghiệp khác.

Người chưa thành niên; người bị hạn chế năng lực hành vi dân sự; người bị mất năng lực hành vi dân sự; người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi; tổ chức không có tư cách pháp nhân.

Người đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự, bị tạm giam, đang chấp hành hình phạt tù, đang chấp hành biện pháp xử lý hành chính tại cơ sở cai nghiện bắt buộc, cơ sở giáo dục bắt buộc hoặc đang bị Tòa án cấm đảm nhiệm chức vụ, cấm hành nghề hoặc làm công việc nhất định; các trường hợp khác theo quy định của Luật Phá sản, Luật Phòng, chống tham nhũng.

Trường hợp Cơ quan đăng ký kinh doanh có yêu cầu, người đăng ký thành lập doanh nghiệp phải nộp Phiếu lý lịch tư pháp cho Cơ quan đăng ký kinh doanh.

Tổ chức là pháp nhân thương mại bị cấm kinh doanh, cấm hoạt động trong một số lĩnh vực nhất định theo quy định của Bộ luật Hình sự.

Điều kiện thành lập doanh nghiệp sản xuất gỗ
Điều kiện thành lập doanh nghiệp sản xuất gỗ

– Ngành nghề kinh doanh: sản xuất gỗ và không kinh doanh các mặt hàng lâm sản mà nhà nước cấm.

Xem thêm: 4 loại chi phí tính giá thành sản xuất gỗ gồm những gì?

– Có địa điểm kinh doanh và đăng ký với sở kế hoạch và đầu tư. Đây là địa điểm tiến hành hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

– Tên doanh nghiệp phải hợp thuần phong mỹ tục và phân biệt với các doanh nghiệp khác. Tên doanh nghiệp bao gồm tên loại hình doanh nghiệp và tên riêng do doanh nghiệp tự đặt. Tên doanh nghiệp phải được đăng ký với Sở kế hoạch đầu tư.

– Vốn điều lệ phải là một mức vốn nhất định đã góp hoặc cam kết góp khi đăng ký thành lập doanh nghiệp với sở kế hoạch đầu tư.

– Có loại hình doanh nghiệp đã lựa cho phù hợp với đặc điểm hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

2. Hồ sơ thủ tục thành lập công ty sản xuất gỗ

Cũng giống như việc thành lập các doanh nghiệp khác, việc thành lập doanh nghiệp sản xuất gỗ cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ đăng ký kinh doanh như sau:

– Giấy đề nghị đăng ký doanh nghiệp theo mẫu quy định.

– Điều lệ công ty (ngoại trừ doanh nghiệp tư nhân) phù hợp với từng loại hình doanh nghiệp.

– Danh sách thành viên góp vốn của doanh nghiệp hoặc cổ đông công ty (ngoại trừ doanh nghiệp tư nhân và công ty TNHH một thành viên). Nếu cổ đông hoặc thành viên góp vốn công ty là tổ chức cần có Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp kèm theo giấy tờ pháp lý cá nhân.

– Các giấy tờ pháp lý cá nhân của cá nhân đại diện pháp luật doanh nghiệp; giấy tờ pháp lý cá nhân của các thành viên hoặc cổ đông công ty.

– Giấy ủy quyền thực hiện thủ tục trong trường hợp ủy quyền cho cá nhân đi thực hiện thủ tục thành lập doanh nghiệp thay.

– Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư trong trường hợp doanh nghiệp được thành lập bởi nhà đầu tư nước ngoài bao gồm cá nhân và tổ chức.

Xem thêm: 6 phương pháp tính giá thành sản phẩm gỗ – định mức sản xuất gỗ

3. Thủ tục thành lập doanh nghiệp sản xuất gỗ

Để thành lập doanh nghiệp sản xuất gỗ, các cá nhân, tổ chức cần thực hiện những thủ tục thành lập công ty sản xuất gỗ sau đây:

– Chuẩn bị đầy đủ thông tin doanh nghiệp để đăng ký kinh doanh bao gồm:

+ Loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần lựa chọn loại hình doanh nghiệp phù hợp với công ty của mình. Doanh nghiệp có thể lựa chọn các loại hình doanh nghiệp bao gồm: Doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH một thành viên, công ty TNHH hai thành viên trở lên, công ty cổ phần, công ty hợp danh. 

+ Tên doanh nghiệp: Tên doanh nghiệp phải thỏa mãn điều kiện không trùng lặp hoặc dễ gây nhầm lẫn với các doanh nghiệp khác đã đăng ký kinh doanh trước đó. Không sử dụng tên cơ quan nhà nước, đơn vị vũ trang nhân dân, tổ chức chính trị, tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội, tổ chức xã hội nghề nghiệp, tổ chức chính trị xã hội nghề nghiệp là một phần hoặc toàn bộ tên doanh nghiệp trừ trường hợp được cơ quan nhà nước, đơn vị, tổ chức đó cho phép. Không sử dụng từ ngữ hay ký hiệu vi phạm truyền thống, lịch sử, đạo đức, thuần phong mỹ tục.

+ Địa chỉ trụ sở doanh nghiệp: Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp phải đặt trên lãnh thổ Việt Nam, là địa chỉ liên lạc của doanh nghiệp, được xác định theo địa giới hành chính, có đầy đủ số điện thoại, số fax, thư điện tử.

+ Vốn điều lệ: Ngành sản xuất gỗ là ngành nghề không quy định mức vốn pháp định nên không yêu cầu mức vốn tối thiểu, tối đa. Doanh nghiệp có thể lựa chọn mức vốn phù hợp với chủ doanh nghiệp và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty. Vốn điều lệ cần được góp đủ trong vòng 90 ngày kể từ ngày được cấp giấy phép đăng ký kinh doanh.

Lưu ý khi làm thủ tục thành lập công ty sản xuất gỗ
Lưu ý khi làm thủ tục thành lập công ty sản xuất gỗ

+ Ngành nghề kinh doanh: Đăng ký mã ngành nghề kinh doanh cụ thể trong các ngành sản xuất gỗ mà nhà nước quy định. Không kinh doanh các mặt hàng lâm sản mà nhà nước cấm. Một số ngành nghề sản xuất gỗ như sau:

* Khai thác gỗ

* Khai thác lâm sản khác từ gỗ

* Cưa, xẻ, bào gỗ và bảo quản gỗ

* Sản xuất gỗ dán, gỗ lạng, ván ép và ván mỏng khác

* Sản xuất đồ gỗ xây dựng

* Sản xuất bao bì bằng gỗ

* Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, rơm rạ và vật liệu tết bện

* Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế.

Xem thêm: Thuế GTGT của mặt hàng gỗ tròn năm 2022 là bao nhiêu?

+ Người đại diện pháp luật: là cá nhân đại diện cho doanh nghiệp thực hiện quyền, nghĩa vụ và chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

* Người đại diện pháp luật của doanh nghiệp tư nhân là chủ doanh nghiệp tư nhân.

* Người đại diện pháp luật của công ty hợp danh là thành viên hợp danh

* Người đại diện pháp luật của công ty TNHH và công ty cổ phần là chủ tịch hội đồng thành viên, hội đồng quản trị, thành viên góp vốn được hội đồng bầu ra hoặc đi thuê cá nhân bên ngoài về đại diện pháp luật.

Chuẩn bị hồ sơ, giấy tờ để đăng ký kinh doanh thành lập doanh nghiệp: Doanh nghiệp cần chuẩn bị đầy đủ hồ sơ, giấy tờ như đã nêu ở mục 2 của bài viết.

Nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp lên Sở kế hoạch đầu tư: Doanh nghiệp nộp hồ sơ đăng ký thành lập doanh nghiệp theo hai cách sau đây: Nộp hồ sơ trực tiếp tại Sở kế hoạch đầu tư và nộp hồ sơ điện tử qua cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia.

Nhận kết quả đăng ký kinh doanh: Phòng đăng ký kinh doanh sẽ trả kết quả hồ sơ theo quy định là sau 3 ngày làm việc; doanh nghiệp cần bổ sung, chỉnh sửa hồ sơ nếu có yêu cầu. Nếu hồ sơ hợp lệ, doanh nghiệp lên Sở kế hoạch đầu tư nhận kết quả.

– Sau khi được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, doanh nghiệp cần hoàn thiện các thủ tục pháp lý sau khi thành lập công ty bao gồm: khắc dấu pháp nhân và sử dụng con dấu; đặt biển hiệu, gắn biển hiệu tại địa điểm kinh doanh; đăng ký chữ ký số và tài khoản điện tử trên hệ thống thuế điện tử; đăng ký mở tài khoản ngân hàng của công ty; kê khai và nộp các loại thuế ban đầu.

Trên đây Kế toán Việt Hưng đã giới thiệu với các bạn hồ sơ, thủ tục thành lập công ty sản xuất gỗ. Hy vọng những thông tin này sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc. Mọi thắc mắc liên quan vui lòng truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng chính xác từ đội ngũ giáo viên nhiều kinh nghiệm của chúng tôi nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.