4 loại chi phí tính giá thành sản xuất gỗ gồm những gì?

Giá thành sản phẩm được tập hợp từ các chi phí sản xuất. Để hiểu rõ về các chi phí tính giá thành sản xuất gỗ tại doanh nghiệp chế biến – sản xuất gỗ, hãy cùng Kế Toán Việt Hưng tìm hiểu chi tiết qua bài viết dưới đây nhé!

Nội dung bài viết

Tập hợp chi phí tính giá thành sản xuất gỗ

1. Khái niệm chi phí sản xuất gỗ

Chi phí sản xuất gỗ là tất cả các khoản chi phí phát sinh tại các phân xưởng (bộ phận) sản xuất liên quan trực tiếp đến hoạt động sản xuất để tạo ra sản phẩm của doanh nghiệp. Bao gồm toàn bộ chi phí về lao động sống, lao động vật hóa và các chi phí khác có liên quan.

Chi phí sản xuất gỗ bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp; chi phí nhân công trực tiếp và chi phí sản xuất chung.

Thế nào là chi phí sản xuất gỗ?
Thế nào là chi phí sản xuất gỗ?

Ví dụ: (ĐVT: đồng) Công ty Bình An xuất kho gỗ Lim tròn trị giá 18.000.000 để sản xuất gỗ Lim song tiện, tiền lương phải trả cho nhân công trực tiếp sản xuất ra gỗ Lim song tiện là 10.000.000.

Chi phí sản xuất bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp 18.000.000 và chi phí nhân công trực tiếp 10.000.000.

Xem thêm: Thuế GTGT của mặt hàng gỗ tròn năm 2022 là bao nhiêu?

2. Phân loại chi phí sản xuất gỗ

● Phân loại chi phí theo nội dung kinh tế

Theo cách phân loại này, những chi phí có cùng tính chất kinh tế thì được phân loại cùng nhau. Bao gồm:

+ Chi phí nhân công: là toàn bộ giá trị nguyên vật liệu sử dụng trong hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ.

+ Chi phí nguyên vật liệu: là tiền lương chính, lương phụ và các khoản trích theo lương.

+ Chi phí khấu hao tài sản cố định: là phần giá trị hao mòn của tài sản cố định dịch chuyển vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ.

+ Chi phí dịch vụ thuê ngoài: là các chi phí gắn liền với dịch vụ mua từ bên ngoài cung cấp cho hoạt động sản xuất kinh doanh trong kỳ như tiền điện, nước,…

+ Chi phí khác bằng tiền: là các chi phí sản xuất kinh doanh khác chưa được phản ánh trong các chi phí trên nhưng đã chi bằng tiền như tiền tiếp khách, hội nghị,…

● Phân loại chi phí theo mối quan hệ với kỳ xác định kết quả kinh doanh

+ Chi phí sản phẩm: là chi phí liên quan trực tiếp đến việc sản xuất sản phẩm hoặc mua hàng hóa. Chi phí sản phẩm bao gồm các chi phí nguyên vật liệu trực tiếp, chi phí nhân công trực tiếp, chi phí sản xuất chung.

Chi phí thời kỳ: là những chi phí phát sinh trong một thời kỳ và tính hết vào phí tổn trong kỳ để xác định kết quả kinh doanh.

● Phân loại chi phí theo mối quan hệ với đối tượng chịu chi phí

+ Chi phí trực tiếp: là chi phí có liên quan trực tiếp đến từng đối tượng chịu chi phí và được hạch toán vào đối tượng có liên quan.

+ Chi phí gián tiếp: là chi phí có liên quan đến nhiều đối tượng chịu chi phí và được phân bổ vào các đối tượng có liên quan theo tiêu thức nhất định

Chi phí tính giá thành sản xuất gỗ
Chi phí tính giá thành sản xuất gỗ

● Phân loại chi phí theo khả năng kiểm soát

+ Chi phí kiểm soát được: là chi phí mà ở một cấp quản lý nào đó nhà quản trị có thẩm quyền quyết định về sự phát sinh của nó

+ Chi phí không kiểm soát được: là chi phí mà nhà quản trị không thể dự đoán được mức phát sinh của nó trong kỳ hoặc không đủ thẩm quyền để ra quyết định về loại chi phí này.

3. Các chi phí tính giá thành sản xuất gỗ

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ chi chi phí mà doanh nghiệp bỏ ra ở bất kể kỳ nào đó nhưng có liên quan đến khối lượng công việc, sản phẩm hoàn thành trong kỳ.

Các chi phí tính giá thành sản xuất gỗ bao gồm:

– Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp: Bao gồm toàn bộ hao phí về nguyên vật liệu gỗ sử dụng trực tiếp trong quy trình sản xuất ra sản phẩm gỗ xẻ. Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp thường được tập hợp trực tiếp với từng sản phẩm, từng loại gỗ. Tài khoản sử dụng là tài khoản 621 – Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp.

– Chi phí nhân công trực tiếp: Là toàn bộ chi phí về sử dụng lao động trực tiếp sản xuất ra gỗ xẻ thành phẩm. Bao gồm tiền lương và các khoản trích theo lương (phần doanh nghiệp chịu). Chi phí nhân công trực tiếp được tập hợp đến từng sản phẩm, từng đối tượng. Tài khoản sử dụng là tài khoản 622 – Chi phí nhân công trực tiếp.

– Chi phí sản xuất chung: Là tất cả chi phí phát sinh cho việc phục vụ và quản lý sản xuất gỗ tại phân xưởng ngoài chi phí nguyên vật liệu trực tiếp và chi phí nhân công trực tiếp. Chi phí sản xuất chung được tập hợp theo từng phân xưởng sản xuất gỗ. Trước khi tính giá thành cần phải phân bổ chi phí sản xuất chung cho từng sản phẩm, loại gỗ theo phương pháp phân bổ phù hợp.

– Chi phí sản xuất chung bao gồm các chi phí nguyên vật liệu gián tiếp, chi phí nhân công gián tiếp phục vụ quản lý phân xưởng, chi phí công cụ dụng cụ, chi phí khấu hao tài sản cố định phân xưởng, chi phí dịch vụ mua ngoài cho sản xuất, chi phí bằng tiền khác,… Tài khoản sử dụng là tài khoản 627 – Chi phí sản xuất chung.

Ví dụ: Công ty ABC sản xuất gỗ Lim ván sàn. Các chi phí sản xuất tập hợp để tính giá thành bao gồm: Chi phí nguyên vật liệu trực tiếp là giá trị gỗ Lim tròn tự nhiên xuất ra để sản xuất sản phẩm, chi phí nhân công trực tiếp là chi phí tiền lương phải trả cho nhân công trực tiếp tham gia vào xẻ gỗ, tạo ra thành phẩm gỗ Lim xẻ ván sàn, chi phí sản xuất chung là chi phí tiền lương cho quản lý xưởng sản xuất gỗ Lim ván sàn, chi phí khấu hao máy xẻ, tiền điện, nước,…

Trên đây là bài viết chia sẻ về các chi phí tính giá thành sản xuất gỗ của Kế toán Việt Hưng. Chúng tôi hy vọng bài viết này sẽ đem lại những kiến thức hữu ích giúp bạn có thể xử lý nghiệp vụ liên quan đến giá thành sản xuất chính xác nhất. Đừng quên ghé thăm nhóm Cộng Đồng Làm Kế Toán để đặt câu hỏi và nhận giải đáp từ giáo viên trên 15 năm kinh nghiệm của chúng tôi.

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments