Thông tư 30/2015/TT-BTC về các khoản hỗ trợ doanh nghiệp

Ngay sau khi ban hành Thông tư 26 hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng, quản lý thuế và  hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ. Ngày 09/03/2015, Bộ Tài Chính tiếp tục ban hành thông tư 30 về việc hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19 tháng 12 năm 2013 của Chính phủ về chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

thong-tu-302015tt-btc-ve-cac-khoan-ho-tro-doanh-nghiep
Hướng dẫn việc lập dự toán, thanh toán và quyết toán các khoản hỗ trợ doanh nghiệp

Các bạn có thể Download toàn bộ Thông tư 30/2015/TT-BTC tại đây

Theo quy định tại Thông tư, các doanh nghiệp được hỗ trợ gồm nhà đầu tư là doanh nghiệp được thành lập và đăng ký hoạt động theo Luật Doanh nghiệp được nhận ưu đãi, hỗ trợ đầu tư theo quy định tại Nghị định số 210, Các cơ quan, tổ chức và cá nhân có liên quan trong việc thực hiện chính sách khuyến khích doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn.

Việc thanh toán kinh phí ngân sách Nhà nước hỗ trợ phải đảm bảo một số nguyên tắc sau:

  • Nhà đầu tư có đầy đủ hồ sơ theo quy định và chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực về nội dung hồ sơ cung cấp. Các khoản kinh phí hỗ trợ thuộc dự toán ngân sách được giao hàng năm.
  • Ngân sách nhà nước thực hiện hỗ trợ sau đầu tư, khi hạng mục đầu tư, gói thầu của dự án hoàn thành được tạm ứng, thanh toán 70% mức hỗ trợ theo hạng mục, gói thầu; sau khi dự án hoàn thành đầu tư và được nghiệm thu thì được thanh toán 30% mức vốn còn lại.
  • Trường hợp dự án chỉ có 01 hạng mục đầu tư được hỗ trợ, ngân sách Nhà nước sẽ thanh toán một lần khi dự án hoàn thành đầu tư.
  • Đối với khoản hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường được tạm ứng tối đa 70% mức vốn hỗ trợ ngay sau khi doanh nghiệp ký hợp đồng và chuyển tiền cho bên thực hiện hợp đồng; sau khi được nghiệm thu sẽ thanh toán 30% mức vốn còn lại hoặc thu hồi tạm ứng (nếu có).
  • Trường hợp Nhà đầu tư có dự án đầu tư được hưởng nhiều mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư khác nhau quy định tại các văn bản pháp luật khác trong cùng một thời gian thì được lựa chọn áp dụng mức ưu đãi, hỗ trợ đầu tư có lợi nhất.

 

Ưu đãi về đất đai

Miễn, giảm tiền thuê đất, thuê mặt nước của Nhà nước Được quy định tại Điều 4.

Thanh toán hỗ trợ ngân sách nhà nước về tiền thuê đất, thuê mặt nước của hộ gia đình, cá nhân Được quy định tại Điều 5.

Hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực, phát triển thị trường vá áp dụng khoa học công nghệ.

+ Thanh toán kinh phí hỗ trợ đào tạo nguồn nhân lực.

+ Thanh toán kinh phí hỗ trợ phát triển thị trường.

+ Thanh toán kinh phí hỗ trợ áp dụng khoa học công nghệ.

Hỗ trợ tài chính các hạng mục xây dựng của cơ sở kinh doanh và hỗ trợ khác:

+ Thanh toán hỗ trợ hạng mục xây dựng cơ bản

+ Thanh toán hỗ trợ chi phí vận chuyển

Lập dự toán nguồn kinh phí hỗ trợ nhà nước.

+ Dự toán kinh phí hỗ trợ

+ Nguồn kinh phí

Thanh toán và quyết toán kinh phí hỗ trợ:

+ Thanh toán các khoản kinh phí hỗ trợ

+ Quyết toán các khoản kinh phí hỗ trợ

Là những thay đổi đáng chú ý trong thông tư này

Để nhật những thông tin mới về các chính sách, văn bản và những kinh nghiệm làm kế toán từ lamketoan.vn thì các bạn hãy để lại Email bên dưới nhé, chúng tôi sẽ gửi cho các bạn.

Các bạn cũng có thể lưu lại địa chỉ website lamketoan.vn bằng cách:

Cách 1: Ấn phím CTRL + D

Cách 2: Ấn vào biểu tượng ngôi sao trên thanh công cụ phía bên phải

Chúc các bạn thành công!

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...