Thắc mắc về hoạch toán mua hàng ngoại tệ theo tỷ giá thực tế

– Bên e có tài khoản ngoại tệ USD tại ngân hàng Đông Á, hàng tháng phát sinh lãi tiền gửi e hạch toán vào TK515 theo tỷ giá Vietcombank. Cuối năm đánh giá theo BQ LNH.

– Năm 2015 có nhập khẩu mặt hàng ổ khóa, e hạch toán Nhập hàng theo tỷ giá trên tờ khai. Thanh toán theo tỷ giá LC tại NH Saigonbank. Chênh lệch tỷ giá e đưa vào TK 635, 515.

Mọi người cho e hỏi là 2 trường hợp trên thì trong năm 2015 e phải hạch toán tnao cho đúng ak. Bên e sd QD15 ak.

Mong mọi người giúp e với ak.

Có 5 bình luận

 1. Đàm Quang Hưng đã viết:

  1. Cuối kỳ tk USD Đông Á của bạn đánh giá theo tỷ giá mua vào chuyển khoản tại ngân hàng Đông Á.
  2.1 Nhập hàng theo tỷ giá tờ khai -> Đúng.
  2.2 Thanh toán công nợ thì 331 áp dụng tỷ giá thực tế đích danh lúc nhận nợ. Ko theo dõi đc thì áp dụng bình quân gia quyền.
  Đối ứng bên Có tài khoản tiền gửi ngoại tệ khi thanh toán công nợ áp dụng tỷ giá xuất theo pp bình quân gia quyền di động.
  (Quy định tại điểm 1.4 – Điều 69/TT 200/2014 – TT BTC)

   • Đàm Quang Hưng đã viết:

    Năm nay biến động tỷ giá nhiều. Bạn phải áp dụng đúng pp và cách làm nếu ko sẽ ảnh hưởng trọng yếu đến kết quả hoạt động kinh doanh nhé. Lưu ý lỗ CLTG khi đánh giá lại các khoản tiền gửi ngân hàng, nợ phải thu sẽ ko đc trừ khi xác định thu nhập chịu thuế TNDN. Còn lỗ CLTG khi đánh giá lại số dư các khoản phải trả, vay, lương,.. có gốc ngoại tệ thì đc trừ nhé. Xem quy định tại TT 78/2014

  • Huong Ngoclan đã viết:

   Theo Như những năm trước thì cuối năm mình phải đánh giá lại số dư ngoại tệ thoe tỷ giá bình quân liên ngân hàng để đưa sang TK 4131, Vậy năm 2015 này mình có bút toán cuối năm k ak

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.