Quy định mới về việc vay vốn nước ngoài mới nhất

Quy định mới về việc vay vốn nước ngoài

Ngân hàng Nhà nước (“NHNN”) Việt Nam đã ban hành Thông Tư 03/2016 /TT-NHNN về vay vốn nước ngoài.

vay von nuoc ngoai

Ngân hàng Nhà nước (“NHNN”) Việt Nam đã ban hành Thông tư 03/2016/TT-NHNN về vay nước ngoài. Thông tư mới sẽ có hiệu lực kể từ ngày 15/4/2016. Thay thế Thông tư 09/2004/TT-NHNNThông tư 25/2014/TT-NHNN. Một số thay đổi đáng chú ý của Thông Tư 03 bao gồm:

1. Khoản vay trung và dài hạn

Khoản vay trung và dài hạn nước ngoài theo hình thức nhập khẩu hàng hóa trả chậm không còn thuộc đối tượng phải đăng ký với NHNN như trước đây. Tuy nhiên, việc mở và sử dụng tài khoản và chuyển tiền trả nợ nước ngoài dưới hình thức vay này vẫn phải tuân thủ các quy định tại Thông tư 03/2016/TT-NHNN. Và doanh nghiệp vẫn phải báo cáo định kỳ với NHNN

2. Nộp đăng ký khoản vay và báo cáo hàng quý

Việc đăng ký khoản vay và báo cáo hàng quý có thể được nộp bằng bản in hoặc nộp trực tuyến. Được gửi qua đường bưu điện hoặc nộp trực tiếp cho NHNN. Hoặc thông qua trang điện tử của NHNN www.sbv.gov.vn hoặc www.qlnh-sbv.cic.org.vn

Đối với nội dung hồ sơ đăng ký khoản vay trung, dài hạn nước ngoài. Ngoài các tài liệu đã yêu cầu trước đây tại Thông Tư 25/2014/TT-NHNN, Thông tư 03/2016/TT-NHNN  có thêm một số yêu cầu mới

Ví dụ như đối với khoản vay ngắn hạn được gia hạn mà tổng thời hạn trên 1 năm. Bên vay phải nộp thêm báo cáo giải trình về việc sử dụng khoản vay ngắn hạn ban đầu đáp ứng quy định về điều kiện vay nước ngoài ngắn hạn (kèm theo các tài liệu chứng minh) và phương án trả nợ khoản vay gia hạn.

3. Quy định về bên đi vay

Bên đi vay không phải là doanh nghiệp có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài. (“Doanh Nghiệp FDI”) phải mở tài khoản vay và trả nợ nước ngoài. Thông tư 03/2016/TT-NHNN  quy định chi tiết việc mở và sử dụng tài khoản này. Đối với bên đi vay là doanh nghiệp FDI, tài khoản vốn đầu tư trực tiếp được sử dụng cho mục đích này

4. Quy định về việc rút vốn, trả nợ

Thông Tư 03/2016 /TT-NHNN lặp lại quy định tại Thông Tư 25/2014/TT-NHNN rằng trong trường hợp việc rút vốn, trả nợ thực tế. Thay đổi trong phạm vi 10 ngày so với kế hoạch đã đăng ký với NHNN. Thì bên đi vay chỉ phải thông báo bằng văn bản cho ngân hàng cung cấp dịch vụ và không phải đăng ký thay đổi với NHNN. Tuy nhiên, kế hoạch thực tế thay đổi trên 10 ngày vẫn phải đăng ký với NHNN.

5.  Thay đổi nội dung của khoản vay đã đăng ký

Thông tư 03/2016/TT-NHNN  cũng quy định một số trường hợp thay đổi nội dung của khoản vay đã đăng ký, chỉ cần thực hiện thông báo bằng văn bản với NHNN (mà không phải đăng ký thay đổi), ví dụ như thay đổi địa chỉ bên đi vay trong tỉnh, thành phố nơi bên đi vay đặt trụ sở chính, thay đổi tên giao dịch thương mại, v.v…

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959