Cách thức hạch toán quỹ tích lũy trả nợ – tài khoản 451

Kế toán sử dụng tài khoản 451 để phản ánh số hiện có, tình hình xác định kết quả chênh lệch thu chi làm tăng giảm quỹ tích lũy trả nợ. Vậy, hạch toán quỹ tích lũy trả nợ như nào? Kế toán viên cần hạch toán bằng phương pháp gì? Hãy cùng Kế toán Việt Hưng tìm hiểu qua bài viết dưới đây

Hạch toán quỹ tích lũy trả nợ

XEM THÊM

Khoá học kế toán tổng hợp

Kế toán tiền mặt cần phải làm những gì?

Kế toán nghiệp vụ tiền gửi trong ngân hàng

Nội dung bài viết

1. Nguyên tắc hạch toán quỹ Tích lũy trả nợ

 • Việc ghi tăng, giảm Quỹ phải tuân thủ các quy định của chế độ tài chính hiện hành đối với các khoản thu, các khoản chi của Quỹ Tích lũy trả nợ.
 • Các khoản thu của Quỹ Tích lũy trả nợ được phản ánh qua TK 541 “Thu hoạt động Quỹ” và TK 541 “Thu quản lý Quỹ”.
 • Các khoản chi của Quỹ Tích lũy trả nợ được phản ánh qua TK 641 “Chi hoạt động Quỹ” và TK 642 “Chi quản lý Quỹ”.
 • Sau khi xác định kết quả chênh lệch thu chi, căn cứ số chênh lệch, kế toán ghi tăng hoặc giảm Quỹ Tích lũy trả nợ.

2. Kết cấu và nội dung phản ánh của Tài khoản 451- Quỹ Tích luỹ trả nợ

Bên Nợ:

 • Phản ánh số Quỹ Tích luỹ trả nợ giảm do xác định kết quả chênh lệch chi lớn hơn thu của Quỹ Tích lũy trả nợ.

Bên Có:

 • Phản ánh số Quỹ Tích luỹ trả nợ tăng do xác định kết quả chênh lệch thu lớn hơn chi của Quỹ Tích lũy trả nợ.

Số dư bên Có:

 • Phản ánh số dư của Quỹ Tích luỹ trả nợ hiện có.

Tài khoản 451- Quỹ Tích lũy trả nợ có 2 tài khoản cấp 2:

 • – Tài khoản 4511- Nguồn hoạt động Quỹ: Phản ánh nguồn Quỹ trích lập từ thu, chi hoạt động của Quỹ.
 • Tài khoản 4512- Nguồn quản lý Quỹ: Phản ánh nguồn Quỹ trích lập từ thu, chi quản lý của Quỹ.

3. Hạch toán quỹ tích lũy trả nợ

Hạch toán quỹ tích lũy trả nợ

 • Cuối kỳ, kế toán thực hiện việc kết chuyển số thu hoạt động Quỹ và thu quản lý Quỹ vào tài khoản xác định kết quả, ghi:

Nợ TK 541- Thu hoạt động Quỹ

Nợ TK 542- Thu quản lý Quỹ

Có TK 911- Xác định kết quả (9111, 9112).

 • Cuối kỳ, kế toán thực hiện việc kết chuyển số chi hoạt động Quỹ và chi quản lý Quỹ vào tài khoản xác định kết quả, ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả (9111, 9112)

Có TK 641- Chi hoạt động Quỹ

Có TK 642- Chi quản lý Quỹ.

 • Tính và kết chuyển số thu nhỏ hơn chi của hoạt động Quỹ và quản lý Quỹ, ghi:

Nợ TK 451- Quỹ Tích luỹ trả nợ (4511, 4512).

Có TK 911- Xác định kết quả (9111, 9112).

 • Tính và kết chuyển số thu lớn hơn chi của hoạt động Quỹ và quản lý Quỹ, ghi:

Nợ TK 911- Xác định kết quả (9111, 9112)

Có TK 451- Quỹ Tích luỹ trả nợ (4511, 4512).

> Lưu ý nhiệm vụ của kế toán quỹ tích luỹ trả nợ

Kế toán Quỹ Tích luỹ trả nợ có nhiệm vụ:

 • Thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát và phân tích thông tin về tình hình thu hồi nợ cho vay lại trong nước từ nguồn vay nước ngoài của Chính phủ.

Thu dự phòng rủi ro đối với khoản cho vay lại. Thu phí quản lý cho vay lại.
Các khoản thu phí bảo lãnh của Chính phủ và lãi phạt chậm trả đối với khoản phí bảo lãnh (nếu có) để đảm bảo việc trả nợ các khoản vay nước ngoài về cho vay lại của Chính phủ.
Thu hồi các khoản ứng vốn từ Quỹ Tích lũy trả nợ. Các khoản thu từ nghiệp vụ cơ cấu lại nợ, danh mục nợ.
Các khoản thu lãi tiền gửi, cho vay, ủy thác quản lý vốn và đầu tư của Quỹ và các khoản thu khác theo quy định.
 • Thu thập, xử lý, kiểm tra, giám sát và phân tích thông tin về tình hình chi trả nợ nước ngoài (gồm cả gốc, lãi và phí (nếu có)) đối với khoản vay về cho vay lại.

Tình hình ứng vốn để trả nợ nước ngoài đối với các khoản vay về cho vay lại, bảo lãnh Chính phủ theo quyết định của Thủ tướng Chính phủ; các khoản chi nghiệp vụ quản lý nợ công.
Các khoản cho NSNN vay, đầu tư vốn nhàn rỗi, mua trái phiếu Chính phủ theo quy định của Luật Quản lý nợ công và quy định tại Nghị định 92/2018/NĐ-CP và các khoản chi khác theo quy định.
 • Theo dõi nguồn dự phòng rủi ro, xử lý các rủi ro có thể xảy ra trong trường hợp Chính phủ bảo lãnh cho các doanh nghiệp và tổ chức tín dụng vay nước ngoài và các khoản chi cho hoạt động quản lý Quỹ.

Hạch toán quỹ tích lũy trả nợ được kế toán Việt Hưng chia sẻ trong bài viết trên. Kế toán viên cần nắm được nguyên tắc tài khoản và các bút toán khi hạch toán quỹ tích lũy trả nợ. Mọi thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ: 098.868.0223 – 091.292.9959 – 098.292.9939 để được tư vấn miễn phí – chuyên sâu TẤT TẦN TẬT mọi vấn đề.

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959