Cách hạch toán Phải trả phải nộp khác Tài khoản 338 theo TT 133

Cách hạch toán Phải trả phải nộp khác Tài khoản 338

Ngày 26 tháng 08 năm 2016, Thông tư số 133 về chế độ ké toán được thay thế cho quyết định 48 năm 2006, với một số điều mục thay đổi. Cùng kế toán Việt Hưng tìm hiểu rõ hơn về cách hạch toán Phải trả phải nộp khác Tài khoản 338 theo TT 133.

Tham khảo: Nguyên tắc kế toán Nợ phải thu, các khoản phải thu

Tìm hiểu cách hạch toán tk 338 theo TT 133
Tìm hiểu cách hạch toán tk 338 theo TT 133

1. Nguyên tắc kế toán TK 338 – Phải trả, phải nộp khác

TK 338 phản ánh tình hình thanh toán về các khoản phải trả, phải nộp khác bên cạnh các nội dụng đã được ghi nhận ở TK 33X. Ngoài ra, tài khoản này cũng được sử dụng cho việc hạch toán các khoản doanh thu nhận trước về dịch vụ cung cấp cho khách hàng.

2. TK 338 phản ánh nội dung nghiệp vụ cụ thể như sau:

Tài sản thừa chưa rõ nguyên nhân, đang chờ xử lí; tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể đã xác định được nguyên nhân;

Các khoản trích BHXH, BHYT, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ;

Các khoản khấu trừ vào tiền lương của nhân viên; khoản lợi nhuận, cổ tức phải trả cho các chủ sở hữu;

Các khoản thu hộ, số tiền thu trước của khách hàng trong nhiều kỳ kế toán về cho thuê tài sản, cơ sở hạ tầng,

Doanh thu nhận trước (tức các khoản lãi nhận trước khi cho vay vốn hoặc mua các công cụ nợ), doanh thu chưa thựa hiện.

Khoản giá trị chênh lệch giữa giá bán trả góp và giá bán trả ngay.

Các khoản nhận cầm cố, ký cược, ký quỹ và một số khoản phải trả, phải nộp khác như mua bảo hiểm nhân thọ, bảo hiểm hưu trí tự nguyện cho người lao động

3. Nội dung phản ánh TK 338

3.1. Bên Nợ TK 338

Phản ánh các nghiệp vụ sau bao gồm: Kinh phí công đoàn chi tại đơn vị. Hoàn trả tiền nhận ký cược, ký quỹ, các khoản bảo hiểm, kinh phí đã nộp. Kết chuyển giá trị tài sản thừa vào các tài khoản liên quan. Doanh thu chưa thực hiện tính cho từng kỳ kế toán. Trả lại tiền nhận trước khi khác hàng không tiếp tục thuê tài sản. Giá trị phân bổ chênh lệch giữa giá bán trả góp và giá bán trả tiền ngay vào doanh thu hoạt động tài chính. Đánh giá lại các khoản phải trả, phải nộp khác có gốc ngoại tệ. (Trường hợp tỷ giá ngoại tệ giảm so với tỷ giá ghi sổ kế toán)

3.2. Bên Có TK 338

Phản ánh các nghiệp vụ sau bao gồm: Giá trị tài sản thừa chờ xử lý, tài sản thừa phải trả cho cá nhân, tập thể, các khoản trích BHYT, BHXH, BHTN, BHTNLĐ, KPCĐ; doanh thu chưa thực hiện; Số tiền nhận cầm cố, ký cược, ký quỹ trong kỳ, các khoản thanh toán với công nhân viên về tiền nhà, điện, nước ở tập thể; giá trị chênh lệch giữa giá bán trả chậm và giá bán trả ngay; các khoản thu hộ đơn vị khác phải trả lại; đánh giá lại các khoản phải trả, phải nộp khác có gốc ngoại tệ (trường hợp tỷ giá ngoại tệ tăng so với tỷ giá ghi sổ kế toán).

Tài khoản 338 theo thông tư 133 năm 2016

4. Kết luận

Trên đây là những nguyên tắc cơ bản trong hạch toán Phải trả phải nộp khác. Tài khoản phải trả, phải nộp khác 338 theo TT 133. Đây là một tài khoản khá quan trọng. Liên quan tới tính chất nhiều nghiệp vụ. Vì vậy kế toán viên cần nắm rõ thông tin để hạch toán chính xác. Nếu bạn có thắc mắc gì có thể truy cập http://lamketoan.vn/. Hoặc liên hệ kế toán Việt Hưng để được giải đáp chi tiết nhất về vấn đề hạch toán tài khoản nhé!

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments