Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133 – 200 mới nhất

Giấy đề nghị thanh toán hiểu sơ bộ là việc nhân viên yêu cầu kế toán tạm ứng kinh phí để hoàn thành 1 công việc nào đó có liên quan đến tiền bạc.

Giấy đề nghị thanh toán
2 Mẫu giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133 – 200

Thanh toán đơn giản là thuật ngữ ngắn gọn mô tả việc chuyển giao các phương tiện tài chính từ một bên sang một bên khác. Tiền là phương tiện thực hiện trao đổi hàng hóa, đồng thời là việc kết thúc quá trình trao đổi. Lúc này tiền thực hiện chức năng phương tiện thanh toán. Sự vận động của tiền tệ có thể tách rời hay độc lập tương đối với sự vận động của hàng hoá

Sử dụng loại giấy này trong những trường hợp nào? Đó chính là việc chúng ta thực hiện thanh toán trong các công việc phía dưới.

  • Giấy đề nghị thanh toán công nợ
  • Giấy đề nghị thanh toán hợp đồng
  • Giấy đề nghị thanh toán tạm ứng
  • Giấy đề nghị thanh toán vốn đầu tư

Ngoài ra còn một số vấn đề khác nữa tùy vào từng công ty sẽ có những tên gọi khác nhau.

MỘT SỐ MẪU GIẤY LIÊN QUAN KHÁC:

Giấy thanh toán tiền tạm ứng (TT133) TẢI VỀ
Giấy thanh toán tiền tạm ứng (TT200) TẢI VỀ
Giấy đề nghị thanh toán công nợ TẢI VỀ
Thông báo đòi nợ TẢI VỀ
Thư đề nghị thanh toán TẢI VỀ
Giấy biên nhận, đặt cọc TẢI VỀ
Phụ lục hợp đồng kèm đề nghị thanh toán TẢI VỀ
Biên bản họp về việc thanh toán tiền TẢI VỀ
Giấy đề nghị thanh toán giữa hai công ty TẢI VỀ
Đơn kiện đòi nợ

Nội dung bài viết

1. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

Đơn vị: ……………..………………………

Bộ phận: ……………………….…………..

Mẫu số 05-TT

(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày …… tháng …… năm……

Kính gửi: ………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………….……………….

Nội dung thanh toán : …………………………………………………………………

Số tiền: ………………………………………………………………………………….

Viết bằng chữ :………………………………………………..………………………..

Phương thức thanh toán: ………………………………………………………………

Nguồn kinh phí: ……………………………………………………………………….

(Kèm theo …………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

 (Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

 

Cách viết Giấy đề nghị thanh toán Thông tư 133

Góc phía trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận.

Ví dụ:

Đơn vị: Tổng công ty ABC

Bộ phận: Phòng Hành chính tổng hợp

Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết phải ghi rõ gửi Giám đốc/Tổng Giám đốc doanh nghiệp hoặc người có thẩm quyền xét duyệt chi.
Người đề nghị thanh toán ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) nơi mình làm việc.

Ví dụ:

Họ và tên người đề nghị thanh toán: Nguyễn Văn X

Bộ phận: Phòng Hành chính tổng hợp

Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán về lý do thanh toán, nguồn gốc, mục đích của khoản chi.

Ví dụ: Thanh toán tiền mua văn phòng phẩm tháng 3/20xx

Số tiền: Ghi rõ, đúng, chính xác tổng số tiền của khoản chi.

Số tiền thanh toán viết bằng số phải khớp với số tiền thanh toán viết bằng chữ.

Ví dụ:

Số tiền: 15.000.000 đồng

Bằng chữ: Mười lăm triệu đồng chẵn

Phương thức thanh toán: Chuyển khoản hoặc tiền mặt.

Trường hợp thanh toán bằng chuyển khoản, phải ghi thêm các nội dung:

– Người thụ hưởng

– Số tài khoản

– Tại Ngân hàng

Nguồn kinh phí: Tùy theo quy chế quản lý của từng cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, các khoản chi đề nghị thanh toán có thể thuộc các nguồn khác nhau như chi phí quản lý công ty, chi phí quản lý dự án, chi phí thực hiện công trình,…
Ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm:

– Hóa đơn, chứng từ;

– Tờ trình về việc xin mua, xin chi;

– Kế hoạch công tác (có nội dung chi);

TẢI VỀ :Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 133

2. Mẫu Giấy đề nghị thanh toán theo Thông tư 200

Đơn vị: ……………..………………………

Bộ phận: ……………………….…………..

Mẫu số: 05 – TT

(Ban hành theo TT số: 200/2014/TT- BTC

Ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng BTC)

GIẤY ĐỀ NGHỊ THANH TOÁN

Ngày …… tháng …… năm……

Kính gửi: ………………………………………

Họ và tên người đề nghị thanh toán: ………………………………………………….

Bộ phận (hoặc địa chỉ): ……………………………………………….…………………

Nội dung thanh toán : ……………………………………………………………………

Số tiền: …………………………………Viết bằng chữ :…………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………

(Kèm theo …………… chứng từ gốc)

Người đề nghị thanh toán

(Ký, họ tên)

Kế toán trưởng

 (Ký, họ tên)

Người duyệt

(Ký, họ tên)

 

Cách viết Giấy đề nghị thanh toán Thông tư 200:

Góc trên bên trái của Giấy đề nghị thanh toán ghi rõ tên đơn vị, bộ phận. Giấy đề nghị thanh toán do người đề nghị thanh toán viết 1 liên và ghi rõ gửi giám đốc doanh nghiệp (Hoặc người xét duyệt chi).

– Người đề nghị thanh toán phải ghi rõ họ tên, địa chỉ (đơn vị, bộ phận) và số tiền đề nghị thanh toán (Viết bằng số và bằng chữ).

– Nội dung thanh toán: Ghi rõ nội dung đề nghị thanh toán.

– Giấy đề nghị thanh toán phải ghi rõ số lượng chứng từ gốc đính kèm.

Trên đây là mẫu giấy đề nghị thanh toán thông tư 133 và 200 theo quy định mới nhất – Tham gia ngay Khóa học kế toán Online tránh dịch vẫn nâng cấp được nghiệp vụ kế cho năm mới!

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest

0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments