Công việc của kế toán hợp tác xã bao gồm những gì?

Công việc của kế toán hợp tác xã gồm những gì? Để làm tốt các nhiệm vụ được giao tại hợp tác xã, kế toán viên cần nắm rõ các công việc cần làm tại đây. Bài viết hôm nay, Kế Toán Việt Hưng sẽ giúp bạn tìm hiểu chi tiết các công việc một kế toán hợp tác xã cần làm. Cùng theo dõi nhé!

Hợp tác xã nông nghiệp cũng là một loại hình doanh nghiệp, nhưng là loại hình doanh nghiệp đặc thù. Các hợp tác xã thường kinh doanh các loại hàng hóa dịch vụ như: Chăn nuôi rồi bán, chăn nuôi để lấy thịt bán, trồng cây ăn quả đưa ra sản phẩm là quả. 

Nên quy trình tính giá thành của mảng này sẽ khá cần nhiều thời gian hơn.

1. Công việc của kế toán hợp tác xã

– Thu nhận hóa đơn đầu vào

– Thu nhận hóa đơn đầu ra

– Kiểm soát dòng tiền vào ra trong ngân hàng để biết xem doanh thu đổ vào từ đâu để xuất hóa đơn

– Nộp bảng đăng ký phương pháp khấu hao TSCĐ khi HTX mới hoạt động

– Nộp tờ khai thuế GTGT hàng quý cho HTX

– Xác định rõ được HTX khai thuế GTGT theo PP khấu trừ hay kê khai phương pháp khoán.

Một trong các công việc của kế toán hợp tác xã
Một trong các công việc của kế toán hợp tác xã

– Cài đặt phần mềm kế toán Misa dùng cho hợp tác xã

– Thiết kế file tính giá thành cho các SP nếu DN tính nhiều giai đoạn giá thành

2. Công việc hạch toán 

– Phản ánh doanh thu 

Doanh thu bên hợp tác xã có các loại

+ Doanh thu dịch vụ: ví dụ như dịch vụ bơm nước, dịch vụ tiêm thú y, dịch vụ dọn rác thải…

Nợ TK 131

Có TK 5113: Chọn đúng tài khoản doanh thu dịch vụ 

Có TK 3331: Thuế GTGT Đầu ra

Giá vốn tương ứng

Nợ TK 6323

Có TK 154

 + Doanh thu thành phẩm: sản phẩm nuôi trồng 

 Nợ TK 131

Có TK 5112: Doanh thu đúng tài khoản này

Có TK 3331

– Các chi phí đầu vào liên quan đến hợp tác xã như: Tiền điện, nước, tiền hóa chất, tiền chi phí thuê máy bơm

Nợ TK 154 (TT 133), nợ TK 6278 (TT 200)

Nợ TK 1331

Có TK 331, 111

– Các chi phí phân bổ CCDC 

Nợ TK 154 (TT 133), Nợ TK 6273

Có TK 242

Ví dụ công việc của kế toán hợp tác xã cần làm – hạch toán CCDC như sau:

HTX có mua công cụ dụng cụ bao gồm: xô inox, chậu inox. Chi tiết thể hiện qua hóa đơn sau:

Hóa đơn mua công cụ dụng cụ hợp tác xã
Hóa đơn mua công cụ dụng cụ hợp tác xã

Bạn thực hiện hạch toán theo 3 bước như sau:

Bước 1: Vào phân hệ mua hàng không qua kho

Nợ 242

Nợ 1331

Có 111

Vào phân hệ mua hàng không qua kho

Bước 2: Vào phân hệ CCDC để thực hiện ghi tăng: mục đích để chọn số kỳ phân bổ, chọn đơn vị sử dụng và tài khoản chi phí

Vào phân hệ CCDC để thực hiện ghi tăng

Bước 3: Cuối tháng thực hiện việc phân bổ đưa vào chi phí

Nợ TK 154 (TT133)/6273 (TT20)

Có 242

Phân bổ chi phí CCDC trên Misa

– Các chi phí khấu hao TSCĐ

Nợ Nợ TK 154 (TT 133), Nợ TK 6274

Có TK 214

– Tiền lương trong hợp tác xã phân ra

+ Lương cho bộ phận quản lý

Nợ TK 6422

Có TK 334

+ Lương cho bộ phận trực tiếp chăn nuôi, nuôi trồng

Nợ TK 154 (Theo TT 133), Nợ TK 622 (theo TT 200)

Có TK 334

3. Quy trình giá thành của hợp tác xã

– Quy trình giá thành cho dịch vụ chăn nuôi 

Nợ TK 154

Có TK 621

Có TK 622

Có TK 627

* Với Thông tư 200 còn Thông tư 133 không cần kết chuyển bước này

– Khi nghiệm thu hoàn thành dịch vụ 

Nợ TK 632

Có TK 154

– Với các sản phẩm từ chăn nuôi và nuôi trồng

Sau bước kết chuyển cần nhập kho thành phẩm

Nợ TK 155

Có TK 154

Khi xuất bán thể hiện giá vốn của các sản phẩm nuôi trồng

Nợ TK 6322

Có TK 155

– Đến đây bạn cần đối chiếu doanh thu và giá vốn của từng sản phẩm nuôi trồng nhé.

Quy định về chứng từ kế toán

1. Chứng từ kế toán là những giấy tờ và vật mang tin phản ánh nghiệp vụ kinh tế, tài chính phát sinh và đã hoàn thành, làm căn cứ ghi sổ kế toán.

2. Chứng từ kế toán phải được lập rõ ràng, đầy đủ, kịp thời, chính xác, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.

3. HTX được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán nhưng phải đảm bảo đầy đủ các nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại Luật Kế toán, phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của đơn vị mình trừ khi pháp luật có quy định khác.

4. Các nội dung khác liên quan đến chứng từ kế toán thực hiện theo quy định của Luật Kế toán, các văn bản hướng dẫn Luật Kế toán, các văn bản pháp luật khác có liên quan đến chứng từ kế toán và các quy định trong Thông tư này.

5. Danh mục chứng từ kế toán, biểu mẫu chứng từ kế toán và phương pháp lập chứng từ kế toán được hướng dẫn tại Phụ lục 2 ban hành kèm theo Thông tư này.

Hi vọng các công việc của kế toán hợp tác xã cũng như những lưu ý về hạch toán doanh thu, phân bổ CCDC, chi phí đầu ra, khấu hao TSCĐ… trong bài viết là thông tin hữu ích cho kế toán viên đang làm tại doanh nghiệp đặc thù này. Mọi thông tin nghiệp vụ cần giải đáp, mời bạn truy cập Cộng Đồng Làm Kế Toán để đặt câu hỏi và nhận câu trả lời nhanh chóng chính xác nhất. Chúc bạn luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.