Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

Khi doanh nghiệp ngừng hoạt động sản xuất kinh doanh và có nhu cầu giải thể doanh nghiệp thì cần phải thực hiện thông báo giải thể doanh nghiệp đến cho cơ quan quản lý, phòng đăng ký kinh doanh để thực hiện đúng trình tự giải thể. Theo quy định của luật giải thể Doanh nghiệp hiện nay, các doanh nghiệp thực hiện giải thể công ty cần đáp ứng đầy đủ, hoàn thiện hồ sơ giải thể doanh nghiệp như:

Mẫu thông báo về việc giải thể doanh nghiệp

  • Giấy đăng ký kinh doanh
  • Giấy thông báo Giải thể doanh nghiệp
  • Xác nhận đăng báo giải thể doanh nghiệp ở 3 kỳ liên tiếp
  • Xác nhận hoàn hoàn thành nghĩa vị Thuế của Chi cục thuế
  • Công văn xác nhận trả dấu kinh doanh cho Chính quyền địa phương
  • Giấy xác nhận hoàn thành những khoản nợ ngân hàng, những khoản nợ về bảo hiểm, thanh toán lượng cho người lao động

1. Mẫu thông báo giải thể doanh nghiệp

 

TÊN DOANH NGHIỆP
———————
Số: ……………….

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

…….,ngày……tháng……năm……

 

THÔNG BÁO
VỀ VIỆC GIẢI THỂ DOANH NGHIỆP

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh tỉnh, thành phố………………
Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): …………………………….
Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: ………………………………………..
Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế):
…………………………………………………………
Thông báo về việc giải thể doanh nghiệp như sau:
Quyết định giải thể số: ………. ngày ………. /…………….. /………………..
Lý do giải thể: ……………………………………………
………………………………………………………………………
Doanh nghiệp cam kết đã hoàn thành các khoản nợ, nghĩa vụ thuế, tài sản và chịu trách nhiệm hoàn toàn trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung Thông báo này.

Kèm theo Thông báo:

– ………………

– ………………

– ………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên và đóng dấu

Biểu mẫu trên đây mang tính tham khảo, nếu còn vướng mắc hoặc chưa rõ cần hỗ trợ các bạn hãy comment dưới bài viết này nhé hoặc liên hệ trực tiếp với chúng tôi

Xem thêm:

Thủ tục giải thể công ty doanh nghiệp với cơ quan thuế

Quyết định giải thể doanh nghiệp công ty

KẾ TOÁN VIỆT HƯNG

Website: http://lamketoan.vn/

Email: hoidap@lamketoan.vnketoanviethung.vn@gmail.com

—————————-

Chúc các bạn sức khỏe và  thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.

close

GIẢI ĐÁP MIỄN PHÍ 24/7

Kế toán, thuế, bảo hiểm, Doanh nghiệp...