Chiêu thức học thủ thuật kế toán biến hoá của người làm kế toán

Chiêu thức học thủ thuật kế toán biến hoá của người làm kế toán – Dữ liệu kế toán là nguồn thông tin tin cậy để đánh giá sức khỏe của từng doanh nghiệp. Tuy nhiên, bằng nhiều công thức chế biến, bộ phận kế toán có thể làm thay đổi diện mạo tình hình tài chính của doanh nghiệp tích cực hoặc tiêu cực hơn tùy vào mục đích từng thời điểm. Để cải thiện chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế, ngoài vài thủ thuật trong ghi nhận doanh thu, doanh nghiệp còn có thể sử dụng những thủ thuật làm giảm chi phí kinh doanh trong kỳ.

học thủ thuật kế toán
Chiêu thức học thủ thuật kế toán biến hoá của người làm kế toán

Bài viết này Kế Toán Việt Hưng giới thiệu những chiêu thức học thủ thuật kế toán biến hoá của người làm kế toán, nhưng vẫn tuân thủ đúng thông tư và chuẩn mực kế toán Việt Nam mà ít bạn kế toán biết đến

1. Chiêu thức học thủ thuật kế toán phù phép thay đổi doanh thu

Doanh thu là nhân tố ảnh hưởng trực tiếp đến lợi nhuận và là chỉ tiêu quan trọng trên báo cáo tài chính mà bất kỳ ai cũng phải quan tâm. Có những doanh nghiệp muốn giảm doanh thu để giảm lợi nhuận, nhưng cũng có những doanh nghiệp muốn tăng doanh thu để báo cáo tài chính có những con số có lợi đầu tư cho doanh nghiệp. Vậy chiêu thức học thủ thuật kế toán biến hoá của người làm kế toán với doanh thu như thế nào?

– Biến hóa tăng doanh thu thông qua các chính sách giá và tín dụng

Một biện pháp các doanh nghiệp thường sủ dụng để tăng lợi nhuận khi thấy có nguy cơ không đạt kế hoạch đặt ra là giảm giá bán hoặc nới lỏng các điều kiện tín dụng nhằm tăng lượng hàng bán ra trong những tháng cuối năm tài chính. Biện pháp thứ hai là công bố kế hoạch tăng giá bán đầu năm sau.

Ví dụ, để tăng lợi nhuận Quí IV/2019, một công ty sản xuất ôtô có thể công bố kế hoạch tăng giá bán từ Quí I/2020, lập tức doanh thu Quí IV/2019 sẽ tưng vọt.

Hai biện pháp này cho phép công ty tăng lợi nhuận trong năm hiện tại, nhưng sẽ bị giảm vào các năm sau, vì thực chất công ty đã chuyển lợi nhuận của năm sau sang năm hiện tại. Mặt khác, tăng giá bán năm sau còn làm giảm khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường.

– Thủ thuật tăng doanh thu thông qua chuyển giá từ các công ty con hay công ty liên quan khác

Chiêu thức học thủ thuật kế toán biến hoá của người làm kế toán có thể phù phép vào chuyển giá giữa các công ty con để thay đổi doanh thu. Doanh nghiệp còn có thể làm tăng lợi nhuận nhờ chuyển giá từ các công ty con hay công ty liên quan khác. Công ty X, có giám đốc là người nhà với giám đốc công ty Y, vào ngày 20/12/2019 mua hàng của công ty Y. Doanh thu từ lô hàng này vừa đủ để Y không bị lỗ trong năm tài chính. Một pha cứu nguy rất đẹp vào phút chót. Thông thường, các công ty dùng thủ thuật này sẽ không thực hiện hợp nhất báo cáo tài chính với các công ty con hoặc không công bố giao dịch với các công ty liên quan (học thủ thuật kế toán)

– Thủ thuật tác động vào doanh thu từ tài sản cố định

Doanh nghiệp còn có thể làm tăng lợi nhuận từ chính tài sản cố định. Chiêu thức học thủ thuật kế toán biến hoá của người làm kế toán này phù hợp với những doanh nghiệp có nhiều tài sản cố định và giá trị lớn. Theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, doanh nghiệp không được đánh giá lại giá trị tài sản khi đang sử dụng. Tuy nhiên, nếu dùng tài sản này góp vốn kinh doanh thì sau quá trình định giá theo “giá thị trường” doanh nghiệp sẽ có nguồn lợi nhuận khác đáng kể. Hay đơn giản hơn là thanh lý một số tài sản cố định có giá trị lớn.

Ví dụ:  Công ty VST đã thanh lý tài sản với nguyên giá tổng cộng khoảng 231 tỉ đồng đã làm tăng doanh thu khác lên một con số khá lớn trong năm.

– Biến hóa doanh thu nhờ ký kết các điều khoản “bán và giữ “, ước tính khối lượng công việc hoàn thành.

 “ Bán và giữ” (Bill and Hold) xuất hiện khi doanh nghiệp ký kết một biên bản xác nhận với bên mua đồng ý nghiệm thu sản phẩm bán, tuy nhiên hàng hóa vẫn được gửi lại tại nhà máy của người bán và sẽ thực hiện chuyển giao sau. Điều khoản này giúp người bán ghi nhận doanh thu ngay tức thời mà chưa cần phải giao hàng cho người mua. Bản chất của thủ thuật này đơn giản là đẩy doanh thu của kỳ sau lên ghi nhận sớm vào kỳ trước, nhằm tạo ảo tưởng rằng công ty đang tăng trưởng tốt trong kỳ hiện tại. Hậu quả có thể gây ảnh hưởng tới doanh thu năm sau.

Đối với các công ty liên quan tới lĩnh vực xây dựng hoặc cung cấp dịch vụ trong một thời gian dài thì ước tính doanh thu lại là một công cụ đắc lực giúp ban lãnh đạo điều chỉnh số liệu doanh thu theo ý muốn. Ước lượng phần trăm hoàn thành công việc phụ thuộc nhiều vào nhận định, kinh nghiệm và thực tế tiến độ hoàn thành công việc. Dù việc ước lượng phải dựa trên cơ sở hợp lý, nhưng doanh nghệp vẫn có đủ lý lẽ để chứng minh việc ghi nhận doanh thu của mình là đáng tin cậy để giải trình với kiểm toán (học thủ thuật kế toán)

2. Thủ thuật học thủ thuật kế toán biến hóa chi phí làm thay đổi lợi nhuận

Phù phép chi phí thông qua các ước tính kế toán

Trong quá trình lập báo cáo tài chính, các công ty thường sử dụng rất nhiều các ước tính kế toán (Accrual earnings management) có ảnh hưởng trực tiếp tới lợi nhuận trong kỳ của công ty. Vì không có một tiêu chuẩn chính xác về giá trị các ước tính này, nên nó được xem là một công cụ đắc lực để phù phép lợi nhuận. Một số thủ thuật làm tăng mức lợi nhuận thường gặp như giảm mức khấu hao, giảm mức dự phòng, giảm giá hàng tồn kho, giảm dự phòng nơ khó đói, không ghi nhận chi phí khi tài sản bị giảm giá xuấng dưới giá trị thuần, vốn hoá các khoản chi phí không đủ điều kiện…

Thủ thuật phù phép lợi nhuận dựa trên các ước tính kế toán thực chất không làm tăng lợi nhuận mà chỉ đơn thuần chuyển lợi nhuận của kỳ sau sang kỳ hiện tại. Hậu quả tất yếu là lợi nhuận các năm sau sẽ bị giảm. Để tiếp tục đáp ứng kỳ vọng ngày càng cao của thị trường, báo cáo tài chính các năm tiếp theo cũng phải được phù phép. Tuy nhiên, càng về sau, mức lợi nhuận cần phù phép càng lớn khiến cho việc sử dụng các ước tính kế toán trở lên vô hiệu. Đến khi “giấy không thể gói được lửa”, khủng hoảng là điều khó tránh khỏi (học thủ thuật kế toán)

Biến hóa chi phí thông qua việc vốn hóa các khoản chi phí không đủ điều kiện

Doanh nghiệp cũng có thể làm giảm chi phí thông qua việc vốn hóa các khoản chi phí không đủ điều kiện. Chiêu thức học thủ thuật kế toán biến hoá của người làm kế toán này với các khoản chi phí không đủ điều kiện để tác giảm trực tiếp chi phí qua đó làm tăng lợi nhuận lên một cách đáng kể .Theo chuẩn mực kế toán, các chi phí lãi vay phát sinh trong thời gian xây dựng cơ bản được vốn hóa vào giá vốn. Như vậy, doanh nghiệp chỉ cần kéo dài thời gian xây dựng cơ bản qua niên độ tài chính là đã giảm được đáng kể chi phí lãi vay. Vốn hóa các khoản hoa hồng thông qua các hợp đồng tư vấn cũng là một cách giảm chi phí phổ biến. Ngoài hiện tượng phổ biến trên, việc nhà quản lý tăng chi phí vào các năm kinh doanh khó khăn nhằm làm giảm chi phí cho năm sắp tới cũng là rủi ro có thể xảy ra.

Thủ thuật thay đổi chi phí thông qua phân bổ chi phí vào giá thành

Chi phí sản xuất có thể không được phân bổ đủ vào thành phẩm mà treo tại chi phí sản phẩm dở dang, dẫn đến giá vốn hàng bán giảm và lợi nhuận tăng. Ngược lại, chi phí sản xuất có thể bị hạch toán thẳng vào giá vốn hàng bán hay chi phí khác để làm giảm giá trị thành phẩm tồn kho và giá vốn hàng bán trong năm tới. Nhà đầu tư cần để ý đến khoản mục Hàng tồn kho, chi phí sản xuất dở dang và giá vốn hàng bán.

Doanh nghiệp cũng có thể dùng Phương pháp xác định giá trị hàng tồn kho (bình quân, nhập trước-xuất trước, đích danh) để làm ảnh hưởng đến việc ghi nhận giá vốn hàng bán trong kỳ, và từ đó, ảnh hưởng đến lợi nhuận báo cáo trong kỳ. Đây là chiêu thức học thủ thuật kế toán biến hoá của người làm kế toán trong doanh nghiệp sản xuất được áp dụng nhiều nhất.

Phù phép thời gian làm ảnh hưởng đến chi phí

Đối với những khoản Chi phí trả trước, Chi phí khấu hao tài sản, doanh nghiệp sẽ phải hạch toán phân bổ chi phí cho các kỳ . Doanh nghiệp hoàn toàn có thể kéo dài thời gian phân bổ chi phí trả trước và thời gian khấu hao tài sản để làm giảm chi phí ghi nhận trong năm hiện tại. Nhìn tổng thể tổng chi phí phân bổ không thay đổi nhưng doanh nghiệp sẽ đạt được mục đích làm lợi nhuận năm hiện tại tăng lên (học thủ thuật kế toán)

Chiêu thức học thủ thuật kế toán biến hoá của người làm kế toán. Các loại chi phí có thể chuyển dịch thời điểm ghi nhận bao gồm: chi phí bảo hiểm hỏa hoạn, giá trị công cụ, dụng cụ phân bổ nhiều kỳ, chi phí sửa chữa lớn tài sản cố định, chi phí quảng cáo, chi phí bảo hành sản phẩm. Những loại chi phí này có thể được ghi nhận vào niên độ phát sinh hoặc phân bổ cho một số kỳ (dựa vào nguyên tắc phù hợp).

Thủ thuật thay đổi chi phí bằng cách sản xuất vượt mức công suất tối ưu

Trong điều kiện thông thường, mỗi doanh nghiệp thường xác định một mức công suất tối ưu, tuỳ thuộc vào năng lực nội tại cũng như điều kiện thị trường Tuy nhiên, trong trường hợp cần tăng lợi nhuận, công ty có thể quyết định sản xuất vượt mức công suất tối ưu. Chiêu thức học thủ thuật kế toán biến hoá của người làm kế toán này cho phép công ty giảm giá thành đơn vị sản phẩm nhờ tận dụng chi phí cố định. Mặt trái của biện pháp này là máy mó, thiết bị phải làm việc quá mức ảnh hưởng tiêu cự tới năng suất và độ bền. Ngoài ra, sản phẩm làm ra nhiều, nếu không bán được, sẽ phát sinh chi phí bảo quản và hàng tồn kho lâu ngày sẽ bị giảm giá trị.

Như vậy, chỉ với vài chiêu thức học thủ thuật kế toán biến hóa nhỏ đã giúp các bạn kế toán có thể biến hóa những dữ liệu một cách tài tình mà vẫn tuân thủ đúng pháp luật hiện hành. Hy vọng, bài viết này là những kinh nghiệm hữu ích cho các bạn đọc.

Kế toán Việt Hưng – làm kế toán giỏi!

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.