Mẫu bảng tính lương và cách tính lương nhân viên cho doanh nghiệp

Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn về Mẫu bảng tính lương và cách tính lương nhân viên cho doanh nghiệp

Tiền lương là khoản tiền mà doanh nghiệp trả cho người lao động. Để thực hiện công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng lao động. Nhưng tiền lương cần phải đảm bảo không được thấp hơn mức lương tối thiểu. Nếu vi phạm sẽ bị xử phạt theo nghị định 95/2013/NĐ-CP

Hiện nay, có nhiều hình thức trả lương cho nhân viên như trả lương theo thời gian, theo sản phẩm hoặc trả lương khoán. Có thể trả bằng tiền mặt hoặc trả qua tài khoản cá nhân của người lao động được mở tại ngân hàng. Doanh nghiệp được quyền lựa chọn hình thức trả lương sao cho phù hợp tính chất công việc của doanh nghiệp mình.

THAM KHẢO

Bảng tính thuế thu nhập cá nhân từ tiền lương năm 2019

Những nghiệp vụ kế toán lương cơ bản mà 1 kế toán cần biết

MẪU BẢNG TÍNH LƯƠNG VÀ CÁCH TÍNH LƯƠNG NHÂN VIÊN CHO DOANH NGHIỆP

cách tính lương
Bảng tính lương nhân viên
cách tính lương
Bảng các khoản trích lương

1. Hình thức trả lương theo thời gian

Đây là hình thức tiền lương mà thu nhập của một người phụ thuộc vào hai yếu tố: số thời gian lao động thực tế trong tháng và trình độ thành thạo nghề nghiệp của người lao động.

Chế độ trả lương theo thời gian có ưu điểm là đơn giản, dễ tính toán. Nhưng nhược điểm là chỉ mới xem xét đến mặt số lượng, chưa quan tâm đến chất lượng. Nên vai trò kích thích sản xuất của tiền lương hạn chế.

Tuy nhiên, trong thực tế vẫn áp dụng hình thức trả lương này. Để trả cho đối tượng công nhân chưa xây dựng được định mức lao động cho công việc của họ. Hoặc cho công việc xét thấy trả lương theo sản phẩm không có hiệu quả. Ví dụ: sửa chữa, kiểm tra chất lượng sản phẩm hoặc sản xuất những sản phẩm yêu cầu độ chính xác cao.

Trên thực tế hiện nay, trong các doanh nghiệp còn tồn tại 2 cách tính lương theo phương thức trả lương theo thời gian như sau:

Phương thức 1:

+ Cách tính này lương tháng không là con số cố định. Vì ngày công chuẩn hàng tháng khác nhau. Có tháng công chuẩn là 26 ngày, có tháng là 24 và cũng có tháng là 27 ngày.

Công thức tính:

Lương tháng = (Lương + Phụ cấp (Nếu có)) / 26 * ngày công thực tế làm việc

Chú ý: Doanh nghiệp tự quy định 26 hay 24 ngày.

Giả sử, tháng 1/2016 có 31 ngày: 27 ngày đi làm và 4 ngày chủ nhật. Trung tâm đào tạo kế toán Lamktoan.vn trả lương cho nhân viên Phạm Thùy Linh 8.000.000 đồng/tháng, Linh đi làm đầy đủ các ngày (tức là 27 ngày).
+ Nếu tính lương theo hình thức 1: Doanh nghiệp quy định ngày công chuẩn là 26 ngày:
Lương của Linh: 8.000.000/26 * 27 = 8.307.692 VNĐ

Giả sử vẫn là cô Linh nhưng tháng 2/2016 có 29 ngày và 4 ngày chủ nhật. Thì theo hình thức 1: Doanh nghiệp sẽ trả lương cho Linh là: 8.000.000/26 * 25 = 7.692.308 VNĐ

=> Như vậy, phương thức tính lương này cho ta thấy dù cả 2 tháng cô Linh đi làm đầy đủ. Nhưng tiền lương nhận được ở 2 tháng là khác nhau. Tính theo phương thức này sẽ không ổn định lương cho người lao động.

Phương thức 2:

+ Cách tính này lương tháng thường là con số cố định. Lương chỉ giảm xuống khi người lao động nghỉ không hưởng lương.
+ Phương thức tính thường là Lương tháng – lương tháng/ngày công chuẩn của tháng * số ngày nghỉ không lương.

+ Công thức tính:

Lương tháng = (Lương + Phụ cấp (nếu có)) / ngày công chuẩn của tháng * số ngày làm việc thực tế

Chú ý: Ngày công chuẩn của tháng là ngày làm việc trong tháng. Không bao gồm các ngày nghỉ.

Nếu tính lương theo phương thức 2:
Lương tháng = 8.000.000/27 * 27 = 8.000.000 VNĐ

=> Lương tháng tính theo phương thức này sẽ ổn định được lương cho người lao động, chỉ giảm xuống. Khi người lao động nghỉ không hưởng lương.

Việc tính lương theo phương thức nào. Doanh nghiệp sẽ thể hiện trong hợp đồng lao động hay quy chế lương thưởng của công ty.

2. Hình thức trả lương theo sản phẩm

Hình thức trả lương theo sản phẩm là hình thức tính lương cho người lao động theo số lượng. Và chất lượng sản phẩm hoặc công việc đã hoàn thành. Đây là hình thức trả lương gắn chặt năng suất lao động với thù lao lao động. Có tác dụng khuyến khích người lao động nâng cao năng suất lao động góp phần tăng sản phẩm.

Lương sản phẩm = Sản lượng sản phẩm * Đơn giá sản phẩm

3. Hình thức trả lương khoán

Hình thức trả lương khoán là hình thức trả lương. Khi người lao động hoàn thành một khối lượng công việc theo đúng chất lượng mà họ được giao.

Lương = Mức lương khoán * Tỷ lệ % hoàn thành công việc

4. Hình thức trả lương theo doanh thu

Hình thức trả lương theo doanh thu là hình thức trả lương/thưởng mà thu nhập của người lao động phụ thuộc vào doanh số đạt được theo mục tiêu doanh số và chính sách lương/thưởng doanh số của công ty.

Đối tượng áp dụng thường là nhân viên kinh doanh, nhân viên bán hàng,… hưởng lương theo doanh thu

Các hình thức tính lương/thưởng theo doanh thu:

– Lương/thưởng doanh số cá nhân

– Lương/thưởng doanh số nhóm

– Các hình thức kinh doanh khác: công nợ, phát triển thị trường,…

5. Kỳ hạn trả lương

5.1. Tiền lương theo thời gian

(Theo tháng, theo tuần, theo ngày hoặc theo giờ) được trả cho người lao động hưởng lương theo thời gian, căn cứ vào thời gian làm việc thực tế theo tháng, tuần, ngày, giờ, cụ thể:

– Tiền lương tháng được trả cho một tháng làm việc xác định trên cơ sở hợp đồng lao động;

– Tiền lương tuần được trả cho một tuần làm việc. Xác định trên cơ sở tiền lương tháng nhân với 12 tháng và chia cho 52 tuần;

– Tiền lương ngày được trả cho một ngày làm việc xác định trên cơ sở tiền lương tháng chia cho số ngày làm việc bình thường trong tháng. (Tính theo từng tháng dương lịch và bảo đảm cho người lao động được nghỉ tính bình quân 01 tháng ít nhất 04 ngày). Theo quy định của pháp luật mà doanh nghiệp lựa chọn;

– Tiền lương giờ được trả cho một giờ làm việc xác định trên cơ sở tiền lương ngày chia cho số giờ làm việc bình thường trong ngày theo quy định tại Điều 104 của Bộ luật Lao động.

5.2. Tiền lương theo sản phẩm

Được trả cho người lao động hưởng lương theo sản phẩm. Căn cứ vào mức độ hoàn thành số lượng, chất lượng sản phẩm theo định mức lao động và đơn giá sản phẩm được giao.

5.3. Tiền lương khoán

Được trả cho người lao động hưởng lương khoán. Căn cứ vào khối lượng, chất lượng công việc và thời gian phải hoàn thành.

Căn cứ các hình thức trả lương nêu trên. Tính chất công việc và điều kiện sản xuất, kinh doanh. Doanh nghiệp lựa chọn hình thức trả lương bảo đảm tiền lương được trả gắn với kết quả công việc, khuyến khích người lao động nâng cao hiệu quả, năng suất lao động. Việc lựa chọn hoặc thay đổi kỳ trả lương phải thể hiện trong hợp đồng lao động và thỏa ước lao động tập thể.

6. Nguyên tắc trả lương

– Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

– Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.