Kinh nghiệm và nhiệm vụ của kế toán trường học cần biết

Kế toán trường học là bộ phận rất quan trọng và đóng vai trò làm hoàn thiện quá trình công tác của giáo viên, học sinh.  Vậy KT trường học có công việc hàng ngày như thế nào? Nhiệm vụ của kế toán trường học? Kế toán Việt Hưng sẽ chia sẻ bạn đọc nhiệm vụ của kế toán trường học và kinh nghiệm để hoàn thành tốt công tác của một kế toán trường học.

kế toán trường học
Kinh nghiệm và nhiệm vụ của KT trường học

KT trường học là bộ phận tham mưu, giúp việc hiệu trưởng thực hiện chức năng tổ chức, quản lý trong công tác tài chính – kế toán theo chế độ nhà nước ban hành.

1. Nhiệm vụ của kế toán trường học

Điều 4 Luật kế toán 2015 quy định nhiệm vụ của kế toán như sau:

 • Thu thập, xử lý thông tin, số liệu kế toán theo đối tượng và nội dung công việc kế toán, theo chuẩn mực và chế độ kế toán.
 • Kiểm tra, giám sát các khoản thu, chi tài chính, các nghĩa vụ thu , nộp, thanh toán nợ; kiểm tra việc quản lý, sử dụng tài sản và nguồn hình thành tài sản; phát hiện và ngăn ngừa các hành vi vi phạm pháp luật về  tài chính kế toán.
 • Phân tích thông tin, số liệu kế toán; tham mưu, đề xuất các giải pháp phục vụ yêu cầu quản trị và giải quyết định kinh tế, tài chính của đơn vị kế toán.
 • Xây dựng và thực hiện các kế hoạch tài chính ngắn hạn, trung hạn, dài hạn.
 • Cung cấp thông tin, số liệu kế toán theo quy định của pháp luật.
 • Bảo quản, lưu trữ hồ sơ, chứng từ, sổ sách liên quan đến công tác tài chính theo quy định của pháp luật
 • Theo dõi, phối hợp, hỗ trợ đào tạo bồi dưỡng đội ngũ kế toán của các đơn vị trong trường.
 • Tham gia các hội đồng: thi đua khen thưởng, xét học bổng, kiểm kê thanh lý tài sản, đấu thầu… và các hoạt động tổ chức đoàn thể trong nhà trường.
 • Thực hiện các nhiệm vụ khác được nhà trường giao.

2. Các công việc cơ bản của KT trường học

Một KT trường học, phải làm các công việc cơ bản sau:

 • Kiểm tra đối chiếu số liệu giữa các bộ phận nội bộ, dữ liệu chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra các định khoản nghiệp vụ phát sinh
 • Kiểm tra sự cân đối giữa số liệu kế toán chi tiết và tổng hợp
 • Kiểm tra số dư cuối kỳ có hợp lý và khớp đúng với các báo cáo chi tiết
 • Hạch toán thu nhập, chi phí, khấu hao, TSCĐ, công nợ, nghiệp vụ khác, thuế GTGT và báo cáo thuế khối văn phòng trường, lập quyết toán văn phòng cơ quan
 • Theo dõi công nợ khối văn phòng, quản lý tổng quát công nợ toàn cơ quan. Xác định và đề xuất lập dự phòng hoặc xử lý công nợ phải thu khó đòi toàn cơ quan
 • Lập báo cáo tài chính theo từng quý, 6 tháng, năm và các báo cáo giải trình chi tiết
 • Hướng dẫn xử lý và hạch toán các nghiệp vụ kế toán
 • Tham gia phối hợp công tác kiểm tra, kiểm kê tại các đơn vị cơ sở
 • Thống kê và tổng hợp số liệu kế toán khi có yêu cầu
 • Cung cấp số liệu cho ban giám đốc hoặc các đơn vị chức năng khi có yêu cầu
 • Giải trình số liệu và cung cấp hồ sơ, số liệu cho cơ quan thuế, kiểm toán, thanh tra kiểm tra theo yêu cầu của phụ trách văn phòng kế toán tài vụ
 • Kiến nghị và đề xuất biện pháp khắc phục cải tiến ….

3. Kinh nghiệm làm việc của kế toán trường học

KT trường học thường phải giải quyết rất nhiều các công việc khác nhau. Chính vì vậy khối lượng công việc lớn khiến kế toán viên thường xuyên phải làm tăng ca. Một số kinh nghiệm làm việc dưới đây sẽ hữu ích với bạn, hãy tham khảo nhé.

 • Nắm vững kiến thức chuyên môn, nghiệp vụ và các công việc trong trường học
 • Thời gian đầu làm, bạn cần tập trung cao độ cho công việc của mình. Chăm chỉ học tập, siêng năng.
 • Kế toán trường học đòi hỏi bạn phải có tính cách thận trọng, tỉ mỉ. 
 • Sử dụng thành thạo các phần mềm kế toán trường học. Các phần mềm đó giúp giải quyết nhanh khối lượng công việc lớn, tăng hiệu suất làm việc.
 • Tin học văn phòng, các công cụ hỗ trợ trong công việc kế toán bắt buộc bạn phải thành thạo. Như thế mới giải quyết được các việc kế toán. 
 • Một điều cần nhắc đến với các bạn làm kế toán trường học đó là: Hãy làm việc theo đúng pháp luật quy định. 

Trên đây là những kinh nghiệm trong công tác kế toán trường học và nhiệm vụ của một kế toán trường học cần phải làm. Chúc bạn thành công.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.