Khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán mua hàng trả chậm

Khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán mua hàng trả chậm như thế nào?

Thời hạn thanh toán trên hợp đồng kinh tế có ảnh hưởng đến vấn đề khấu trừ thuế GTGT của doanh nghiệp hay không?. Vấn đề tưởng chừng nhỏ nhưng ảnh hưởng không nhỏ đến doanh nghiệp. Nhưng không phải kế toán nào cũng để ý. Ở bài viết này lamketoan.vn sẽ hướng dẫn vấn đề Khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán mua hàng trả chậm.

Để hiểu rõ vấn đề này các bạn nên nắm được: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT mới nhất

Khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán mua hàng trả chậm
Khấu trừ thuế GTGT khi thanh toán mua hàng trả chậm

Theo quy định tại điểm c Điều 15 thông tư 219 ban hành ngày 31/12/2013

Đối với hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp. Có giá trị hàng hóa, dịch vụ mua từ hai mươi triệu đồng (20.000.000 đồng) trở lên. Cơ sở kinh doanh căn cứ vào hợp đồng mua hàng hóa, dịch vụ bằng văn bản, hóa đơn giá trị gia tăng. Và chứng từ thanh toán qua ngân hàng của hàng hóa, dịch vụ mua trả chậm, trả góp. Để kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào. Đồng thời ghi rõ thời hạn thanh toán vào phần ghi chú trên bảng kê hóa đơn, chứng từ hàng hóa, dịch vụ mua vào. Trường hợp chưa có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Do chưa đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng. Hoặc trước ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đối với trường hợp thời điểm thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12. Cơ sở kinh doanh vẫn được kê khai, khấu trừ thuế GTGT đầu vào.

Về khấu trừ thuế GTGT đầu vào các bạn tìm hiểu tại đây: Điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào mới nhất năm 2016

Trường hợp 1

Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng. Hoặc đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đối với trường hợp thời điểm thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12. Nếu không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Thì cơ sở kinh doanh phải kê khai, điều chỉnh giảm số thuế GTGT đầu vào đã khấu trừ của giá trị hàng hóa không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi đã điều chỉnh giảm số thuế GTGT của hóa đơn mua trả chậm chưa có chứng từ thanh toán. Mà doanh nghiệp thực hiện thanh toán không dùng tiền mặt. Thì số thuế GTGT đầu vào đã điều chỉnh sẽ được kê khai bổ sung. Bạn nên xem qua: Phân bổ thuế GTGT đầu vào được khấu trừ cho công ty có 2 hoạt động kinh doanh

Trường hợp 2

Đến thời điểm thanh toán theo hợp đồng hoặc đến ngày 31 tháng 12 hàng năm. Đối với trường hợp thời điểm thanh toán theo hợp đồng sớm hơn ngày 31 tháng 12. Cơ sở kinh doanh không thực hiện điều chỉnh giảm theo quy định. Nhưng trước khi cơ quan thuế, cơ quan có thẩm quyền công bố quyết định kiểm tra tại trụ sở. Cơ sở kinh doanh có đầy đủ chứng từ chứng minh đã thanh toán qua ngân hàng. Thì nếu việc không điều chỉnh giảm không dẫn đến thiếu số thuế phải nộp hoặc tăng số thuế được hoàn. Thì cơ sở kinh doanh bị xử phạt vi phạm về thủ tục thuế. Nếu việc không điều chỉnh giảm dẫn đến thiếu số thuế phải nộp. Hoặc tăng số thuế được hoàn thì cơ sở kinh doanh bị truy thu, truy hoàn và xử phạt theo quy định của Luật Quản lý thuế.

Trường hợp 3

Cơ quan thuế công bố quyết định kiểm tra, thanh tra tại trụ sở. Và có quyết định xử lý không chấp nhận cho khấu trừ thuế. Đối với các hóa đơn GTGT không có chứng từ thanh toán qua ngân hàng. Sau khi có quyết định xử lý của cơ quan thuế cơ sở kinh doanh mới có chứng từ thanh toán qua ngân hàng thì:

– Đối với các hóa đơn GTGT cơ sở kinh doanh đã điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra. Thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung thuế GTGT.

– Đối với các hóa đơn GTGT cơ sở kinh doanh đã không điều chỉnh giảm trước khi cơ quan thuế đến thanh tra, kiểm tra. Thì cơ sở kinh doanh được khai bổ sung. Nếu có chứng từ thanh toán qua ngân hàng trong thời hạn 6 tháng kể từ tháng có Quyết định xử lý của cơ quan thuế.

=> Như vậy, việc mua bán trả chậm trả góp. Thì thời hạn thanh toán rất quan trọng các bạn kế toán phải chú ý để làm đúng theo quy định tránh những rủi ro về thuế cho doanh nghiệp khi cơ quan Thuế quyết toán, kiểm tra.

Lamketoan.vn

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.