Danh mục: Thuế thu nhập doanh nghiệp

Chuyên mục Thuế thu nhập doanh nghiệp sẽ cung cấp cho các bạn các kiến thức về Thuế thu nhập doanh nghiệp và kinh nghiệm xử lý các vấn đề liên quan.

Hướng dẫn cách kê khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính theo quý

Kê khai thuế là công việc mà các kế toán thuế phải tiến hành hàng tháng, hàng quý để thực hiện các hồ sơ kê khai các loại thuế, và bản báo cáo quyết toán các loại thuế phải nộp. Và dưới đây là hướng dẫn chi tiết cách kê khai thuế thu nhập doanh […]

Chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Chi phí không được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất – Chi phí không được trừ là các khoản chi phí của doanh nghiệp không đáp ứng đủ điều kiện về các khoản chi phí được trừ (chi phí hợp lý) khi tính thuế TNDN của quy định về tính và […]

Chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp

Các chi phí hợp lý khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp Nhiệm vụ quan trọng nhất của người kế toán thuế khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) là phải xác định được các khoản chi phí nào là hợp lý. Và các khoản chi phí nào là không hợp lý để […]