Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất được hướng dẫn theo Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

1. Cách tính thuế TNDN đối với DN kê khai theo phương pháp khấu trừ

Theo Điều Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/08/2015 sửa đổi bổ sung Thông Tư 78/2014/TT-BTC thì thuế thu nhập doanh nghiệp được xác định như sau:

Thuế TNDN phải nộp = Thu nhập tính thuế (*) X Thuế suất thuế TNDN (**)

Lưu ý: Trường hợp nếu DN có trích lập quỹ phát triển khoa học và công nghệ thì thuế TNDN được xác định như sau

Thuế TNDN phải nộp = (Thu nhập tính thuế Phần trích lập quỹ KH&CN) X Thuế suất thuế TNDN

(Thuế suất thuế tndn ban hành theo thông tư 78/2014)

(*) Cách xác định thu nhập tính thuế:

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế (a) (Thu nhập được miễn thuế

(b)

+ Các khoản lỗ được kết chuyển)

(c)

Trong đó:

a) Thu nhập chịu thuế :

 • Là tổng thu nhập của tất cả các hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh Nghiệp (Bao gồm : Doanh thu từ hoạt động sản xuất kinh doanh, doanh thu từ dịch vụ và thu nhập khác)
 • Cách xác định thu nhập chịu thuế:
Thu nhập chịu thuế = (Doanh thu

(i)

Chi phí được trừ (ii)) + Các khoản thu nhập khác

i) Doanh Thu:

Là toàn bộ tiền bán hàng hóa, tiền gia công, tiền cung cấp dịch vụ không phân biệt đã thu được tiền hay chưa thu được tiền.

Doanh thu chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (“GTGT”)

ii) Chi phí được trừ:

Căn cứ theo điều 6 Thông tư 78/2014/TT-BTC, điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC thì chi phí được trừ nếu đáp ứng các điều kiện sau:

 • Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh Nghiệp
 • Khoản chi có đầy đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật
 • Khoản chi nếu có hóa đơn mua hàng hóa, dịch vụ từng lần có giá trị 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT) khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt

b) Thu nhập được miễn thuế : Được hướng dẫn cụ thuể tại điều 8 Thông tư 78/2014/TT-BTC & Thông tư 96/2015/TT-BTC

c) Các khoản lỗ được kết chuyển: Áp dụng trong trường hợp DN có hoạt động kinh doanh bị lỗ thì sẽ được bù trừ số lỗ vào thu nhập chịu thuế. Các khoản lỗ được kết chuyển được quy định tại điều 9 Thông tư 78/2014/TT-BTC

(**) Thuế suất thuế TNDN:

– Trước ngày 01/01/2016:

 • Thuế suất 20% áp dụng cho Doanh Nghiệp có tổng doanh thu năm trước liền kề < 20 tỷ đồng.
 • Thuế suất 22% áp dụng cho Doanh Nghiệp không thuộc đối tượng áp dụng thuế suất 20%.

Lưu ý:

Đối với Doanh Nghiệp mới thành lập thi kê khai tạm tính theo Quý áp dụng thuế suất 22%. Kết thúc năm tài chính nếu Doanh Thu bình quân của các tháng trong năm <1,67 tỷ đồng thì DN quyết toán thuế TNDN áp dụng mức thuế suất 20%

– Từ ngày 01/01/2016:

Tất cả các Doanh Nghiệp áp dụng mức thuế suất 20% & 22% sẽ chuyển sang áp dụng mức thuế suất 20% kể từ ngày 01/01/2016

2. Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp đối với DN kê khai theo phương pháp trực tiếp

 • Đối tượng áp dụng: DN kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp, đơn vị sự nghiệp, tổ chức không phải là doanh nghiệp
 • Cách tính thuế TNDN:
 • Nếu các DN có thu nhập chịu thuế TNDN mà xác định được doanh thu nhưng không xác định được chi phí thì kê khai và nộp thuế TNDN tính theo tỷ lệ % doanh thu bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ, cụ thế như sau:
 • Đối với dịch vụ (bao gồm cả lãi tiền gửi, lãi tiền cho vay) : 5% . Riêng đối với giáo dục y tế, biễu diễn nghệ thuật : 2%
 • Đối với kinh doanh hàng hóa :1%
 • Đối với hoạt động khác: 2%

3. Ví dụ minh họa

Doanh Nghiệp XYZ có hoạt động cho thuê nhà, doanh thu phát sinh từ việc cho thuê nhà trong 1 năm là 100 triệu đồng, doanh nghiệp không xác định được chi phí. Do đó, DN lựa chọn kê khai và nộp thuế TNDN theo phương pháp trực tiếp.

Thuế thu nhập doanh nghiệp tính theo % doanh thu được xác định như sau:

Số thuế TNDN phải nộp = 100 triệu đồng x 5% = 5 triệu đồng

Trung tâm đào tạo kế toán Lamketoan.vn

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959