Thẻ: thông tư 78

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Cách tính thuế thu nhập doanh nghiệp mới nhất được hướng dẫn theo Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC của Bộ Tài Chính 1. Cách tính thuế TNDN đối với DN kê khai theo phương pháp khấu trừ Theo Điều Thông tư 96/2015/TT-BTC ban hành ngày 06/08/2015 sửa đổi bổ sung Thông Tư 78/2014/TT-BTC thì […]

0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959