Chi phí thuê nhà cho người nước ngoài

Chi phí thuê nhà cho người nước ngoài khi xác định các khoản thuế

Có rất nhiều bạn hỏi về chi phí thuê nhà cho người nước ngoài có được cho vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN hay không?. Tiền Thuế GTGT tiền thuê nhà cho nhân viên nước ngoài có được khấu trừ không?. Tại bài viết này trung tâm đào tạo kế toán lamketoan.vn sẽ giải đáp những thắc mắc đang được quan tâm của các bạn như sau:

Tham khảo:

Hướng dẫn cách lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm 2017

Chi không được trừ khi xác định thuế TNDN năm 2017

Chi phí thuê nhà cho người nước ngoài
Chi phí thuê nhà cho người nước ngoài. Ảnh minh họa

1. Chi phí tiền thuê nhà cho người nước ngoài có được tính vào chi phí thuế TNDN?

Kể từ ngày 06/08/2015 theo Điều 4 Thông tư 96/2015/TT-BTC. Sửa đổi bổ sung Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi, bổ sung tại Khoản 2 Điều 6 Thông tư số 119/2014/TT-BTC và Điều 1 Thông tư số 151/2014/TT-BTC) như sau:

1.1 Các khoản chi phí được trừ

“1. Trừ các khoản chi không được trừ nêu tại Khoản 2 Điều này. Doanh nghiệp được trừ mọi khoản chi nếu đáp ứng đủ các điều kiện sau:
a) Khoản chi thực tế phát sinh liên quan đến hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp.
b) Khoản chi có đủ hoá đơn, chứng từ hợp pháp theo quy định của pháp luật.
c) Khoản chi nếu có hoá đơn mua hàng hoá, dịch vụ từng lần có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên (giá đã bao gồm thuế GTGT). Khi thanh toán phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.

1.2. Các khoản chi không được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế

1.2.1. Khoản chi không đáp ứng đủ các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều này.

– Phát sinh không liên quan đến hoạt động sản xuất kinh doanh.

– Không có đủ hóa đơn chứng từ hợp pháp.

– Không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt đối với hóa đơn có giá trị từ 20 triệu đồng trở lên

1.2.2. Chi tiền lương, tiền công, tiền thưởng cho người lao động thuộc một trong các trường hợp sau:

a) Chi tiền lương, tiền công và các khoản phải trả khác cho người lao động doanh nghiệp đã hạch toán vào chi phí sản xuất kinh doanh trong kỳ nhưng thực tế không chi trả hoặc không có chứng từ thanh toán theo quy định của pháp luật
b) Các khoản tiền lương, tiền thưởng, chi mua bảo hiểm nhân thọ cho người lao động không được ghi cụ thể điều kiện được hưởng và mức được hưởng tại một trong các hồ sơ sau: Hợp đồng lao động; Thoả ước lao động tập thể; Quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty, Tập đoàn; Quy chế thưởng do Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, Giám đốc quy định theo quy chế tài chính của Công ty, Tổng công ty.

1.2.3. Tiền nhà doanh nghiệp trả thay người lao động

 Trường hợp doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động trong đó có ghi khoản chi về tiền nhà do doanh nghiệp trả cho người lao động, khoản chi trả này có tính chất tiền lương, tiền công và có đầy đủ hoá đơn, chứng từ theo quy định thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

1.2.4. Tiền nhà doanh nghiệp trả cho người lao động

Trường hợp doanh nghiệp Việt Nam ký hợp đồng với doanh nghiệp nước ngoài trong đó nêu rõ doanh nghiệp Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam thì tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do doanh nghiệp Việt Nam chi trả được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế thu nhập doanh nghiệp.

Kết luận:

– Điều kiện để Chi phí tiền thuê nhà cho người nước ngoài được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế TNDN nếu có hóa đơn, chứng từ và được quy định cụ thể trong quy chế của công ty (hoặc hợp đồng lao động)

2. Thuế GTGT của tiền thuê nhà cho người nước ngoài có được khấu trừ?

Theo điều 14 Thông tư 219/2013/TT-BTC:

“Điều 14. Nguyên tắc khấu trừ thuế giá trị gia tăng đầu vào
– Trường hợp cơ sở kinh doanh có các chuyên gia nước ngoài sang Việt Nam công tác. Giữ các chức vụ quản lý tại Việt Nam. Hưởng lương tại Việt Nam theo hợp đồng lao động ký với cơ sở kinh doanh tại Việt Nam. Thì cơ sở kinh doanh không được khấu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài này.

– Trường hợp các chuyên gia nước ngoài vẫn là nhân viên của doanh nghiệp ở nước ngoài. Chịu sự điều động của doanh nghiệp ở nước ngoài. Được doanh nghiệp ở nước ngoài trả lương và hưởng các chế độ của doanh nghiệp ở nước ngoài trong thời gian sang Việt Nam công tác. Giữa doanh nghiệp ở nước ngoài và cơ sở kinh doanh tại Việt Nam có hợp đồng bằng văn bản nêu rõ doanh nghiệp tại Việt Nam phải chịu các chi phí về chỗ ở cho các chuyên gia nước ngoài trong thời gian công tác ở Việt Nam. Thì thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài làm việc tại Việt Nam do cơ sở kinh doanh tại Việt Nam chi trả được khấu trừ.”

Tuy nhiên, Số thuế GTGT đầu vào không được khấu trừ. Cơ sở kinh doanh được hạch toán vào chi phí để tính thuế thu nhập doanh nghiệp hoặc tính vào nguyên giá của tài sản cố định, trừ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào từng lần có giá trị từ hai mươi triệu đồng trở lên không có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt.”

Kết luận:

– Nếu DN bạn thuê nhà cho các chuyên gia nước ngoài sang công tác, giữ chức vụ quản lý, hưởng lương tại doanh nghiệp bạn thì không được khấu trừ thuế GTGT của khoản tiền thuê nhà này. Khoản thuế GTGT đầu vào này sẽ được tính vào chi phí hợp lý khi tính thuế TNDN ( hóa đơn từ 20 triệu đồng trở lên phải có chứng từ thanh toán không dùng tiền mặt).
– Nếu DN bạn thuê nhà cho chuyên gia nước ngoài mà người nước ngoài đó vẫn là nhân viên của DN nước ngoài được điều động và DN nước ngoài trả lương thì được khấu trừ thuế GTGT (nếu trong hợp đồng thỏa thuận giữa 2 doanh nghiệp ghi rõ khoản này bên DN bạn phải chi)

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *