Cách xác định lãi – lỗ và cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các năm

Xác định lãi – lỗ và cách chuyển lỗ thuế TNDN

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC. Thì doanh nghiệp xác định lãi lỗ dựa vào thu nhập tính thuế. Sau đó thực thiện chuyển lỗ thuế thu nhập doanh nghiệp (TNDN)

Kế toán Việt Hưng xin chia sẻ với các bạn về: Cách xác định lãi – lỗ và cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các năm.

Xác định lỗ lãi và cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các năm
Xác định lỗ lãi và cách chuyển lỗ thuế TNDN giữa các năm. (Ảnh minh họa)

1. Cách xác định LÃI-LỖ:

Căn cứ Thông tư 78/2014/TT-BTC và Thông tư 96/2015/TT-BTC. Thì doanh nghiệp xác định lãi lỗ dựa vào thu nhập tính thuế

Thu nhập tính thuế = Thu nhập chịu thuế (Thu nhập được miễn thuế + Các khoản lỗ được kết chuyển)

Nếu Thu nhập tính thuế < 0: Doanh Nghiệp Lỗ

Nếu Thu nhập tính thuế > 0: Doanh Nghiệp Lãi

2. Cách chuyển lỗ

2.1. Nguyên tắc chuyển lỗ

– Chỉ được chuyển lỗ khi kết quả kinh doanh trong kỳ xác định là lãi

– Số lỗ được chuyển phải toàn bộ và liên tục. Nhưng không được lớn hơn số lãi

– Thời gian chuyển lỗ tính liên tục. Nhưng không quá 5 (năm) năm kể từ năm tiếp sau năm phát sinh lỗ

2.2. Cách chuyển lỗ

2.2.1. Chuyển lỗ giữa các quý

Doanh Nghiệp được chuyển lỗ giữa các quý với nhau.

Ví dụ 1:

Công ty XZY có tình hình kết quả kinh doanh (“KQKD”) như sau:

Quý 1/2015: Lỗ 10 triệu  -> Vì kết quả kinh doanh lỗ. Nên Cty XYZ không phải nộp thuế và được chuyển số lỗ sang Quý tiếp theo.

Quý 2/2015: Lãi 20 triệu -> Vì kết quả kinh doanh lãi. Nên Cty XYZ được chuyển số lỗ của Quý 1 sang Quý 2 là 10 triệu. Sau khi chuyển lỗ. Cty XZY sẽ tính thuế TNDN phải nộp trên 10 triệu với mức thuế suất tương ứng áp dụng cho Cty

Ví dụ 2: Tiếp tục cho Cty XYZ

Quý 3/2015: Lỗ 20 triệu -> Vì kết quả kinh doanh lỗ. Nên Cty XYZ không phải nộp thuế và được chuyển số lỗ sang Quý tiếp theo

Quý 4/2015: Lãi 10 triệu -> Vì kết quả kinh doanh lãi. Nên Cty XYZ được chuyển số lỗ của Quý 3 sang Quý 4. Tuy nhiên số lỗ được chuyển không được lớn hơn số lãi. Do đó, Cty XYZ được chuyển lỗ 10 triệu bằng với số lãi. Nên Cty XYZ không phải nộp thuế và còn được chuyển lỗ 10 triệu cho kỳ tiếp theo

Ví dụ 3: tiếp tục cho Cty XYZ

Sau khi quyết toán thuế TNDN năm 2015. Cty XYZ tính ra được số lỗ là 5 triệu

Quý 1/2016, Cty XYZ lãi 10 triệu.  Chuyển lỗ năm 2015 là 5 triệu (số lỗ trên quyết toán thuế TNDN). Như vậy Cty XYZ tính thuế trên 5 triệu với mức thuế suất tương ứng

2.2.2. Chuyển lỗ giữa các năm
Ví dụ 4:

Năm 2014, Công ty XYZ lỗ 1 tỷ theo quyết toán thuế TNDN 2014

* Trường hợp 1:

Năm 2015, Công ty XYZ lãi 500 triệu, Công ty được chuyển lỗ nhưng không được lớn hơn số lãi. Như vậy Công ty được chuyển lỗ 500 triệu -> Cty không phải nộp thuế TNDN. Số tiền lỗ 500 triệu của năm 2014 chưa chuyển hết được chuyển sang năm 2016

* Trường hợp 2:

Năm 2015, Công ty XYZ lãi 2 tỷ, Công ty được chuyển lỗ của năm 2014 là 1 tỷ => Công ty XYZ tính thuế trên 1 tỷ với mức thuế suất tương ứng

0 0 vote
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959