Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế hàng tháng trong doanh nghiệp

Làm báo cáo thuế hàng tháng là nghiệp vụ quan trọng của kế toán viên để nộp về cơ quan thuế định kỳ. Làm báo thuế theo tháng cần những gì và lưu ý khi làm báo cáo thuế theo tháng không phải ai cũng biết. Hôm nay, kế toán Việt Hưng sẽ hướng dẫn cách làm báo cáo thuế hàng tháng trong doanh nghiệp. 

báo cáo thuế
Hướng dẫn cách làm báo cáo thuế hàng tháng trong doanh nghiệp

Thuế là một khoản nộp bắt buộc mà các thể nhân và pháp nhân có nghĩa vụ phải thực hiện đối với Nhà nước, phát sinh trên cơ sở các văn bản pháp luật do Nhà nước ban hành, không mang tính chất đối giá và hoàn trả trực tiếp cho đối tượng nộp thuế. Thuế không phải là một hiện tượng tự nhiên mà là một hiện tượng xã hội do chính con người định ra và nó gắn liền với phạm trù Nhà nước và pháp luật

Căn cứ vào đối tượng đánh thuế:

Luật Quản lý thuế được ban hành và có hiệu lực kể từ ngày 1/7/2007, được coi là một bước tiến quan trọng trong công tác cải cách thủ tục hành chính về quản lý thuế và các khoản phải thu nộp ngân sách nhà nước. Luật này đã điều chỉnh thống nhất về quản lý thuế đối với toàn bộ các loại thuế và các khoản thu khác thuộc ngân sách Nhà nước (gọi chung là thuế). Các thủ tục hành chính thuế được quy định đơn giản, rõ ràng và minh bạch giúp người nộp thuế dễ dàng hơn trong việc kê khai thuế, đồng thời nâng cao trách nhiệm và bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người nộp thuế. Theo luật thuế, các Doanh nghiệp hoạt động có thể thực hiện nghĩa vụ nộp các loại thuế sau:

 • Thuế đánh vào hoạt động sản xuất kinh doanh, dịch vụ như thuế giá trị gia tăng.
 • Thuế đánh vào sản phẩm hàng hoá như thuế xuất nhập khẩu, thuế tiêu thụ đặc biệt…
 • Thuế đánh vào thu nhập như thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập đối với người có thu nhập cao.
 • Thuế đánh vào tài sản như thuế nhà đất.
 • Thuế đánh vào việc khai thác hoặc sử dụng một số tài sản quốc gia như thuế tài nguyên, thuế sử dụng đất, sử dụng vốn của ngân sách Nhà nước.
 • Thuế khác và lệ phí, phí.

=> Các loại thuế trên được áp dụng cho nhiều đối tượng khác nhau để vừa phát huy tác dụng riêng của từng loại thuế, vừa hổ trợ, bổ sung cho nhau nhằm thực hiện một cách tổng hợp các mục tiêu và vai trò của hệ thống pháp luật thuế.

1. Loại thuế nào phải nộp hàng tháng?

Thuế giá trị gia tăng

 • Kê khai thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ

–        Tờ khai thuế giá trị gia tăng mẫu số 01/GTGT

–        Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 01-1/GTGT

–        Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ mua vào mẫu số 01-2/GTGT

–        Kèm theo các phụ lục khác nếu có

 • Kê khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp

–        Trực tiếp trên GTGT: tờ khai thuế GTGT theo mẫu số 03/GTGT

–        Trực tiếp trên doanh thu: Tờ khai thuế GTGT mẫu số 04/GTGT

–        Bảng kê hóa đơn hàng hóa dịch vụ bán ra mẫu số 04-1/GTGT

Thuế thu nhập cá nhân

 • Tờ khai thuế TNCN mẫu số 02/KK-TNCN (cho Doanh nghiệp trả tiền lương)
 • Tờ khai thuế TNCN mẫu số 03/KK-TNCN (cho Doanh nghiệp trả đầu tư vốn, từ chuyển nhượng chứng khoán,…)

Lưu ý: Trong tháng phát sinh số thuế Thu nhập cá nhân phải nộp> 50.000.000 thì kê khai theo tháng, không có phát sinh thì không phải nộp tờ khai.

 • Ngoài ra còn các báo cáo thuế TNCN theo mẫu 02/KK-TNCN và tờ khai thuế TNCN mẫu 03/KK-TNCN hoặc tờ khai mẫu 01/KK- TNCN và 01/KK-XS áp dụng với từng loại hình doanh nghiệp và hình thức kinh doanh phù hợp. học xuất nhập khẩu ở đâu tốt
 • Báo cáo thuế tiêu thụ đặc biệt TTĐB theo mẫu số 01/TTĐB, kèm theo bảng kê hàng hóa và đơn hàng bán được vào mẫu 01-1/ TTĐB và bảng kê thuế được khấu trừ theo mẫu 01-2/TTĐB nếu có
 • Khai thuế tài nguyên và thuế môi trường với cơ quan thuế theo mẫu 01- TAIN và mẫu 01/TBVMT.

2. Hướng dẫn chi tiết làm báo cáo thuế hàng tháng trong doanh nghiệp 

Mẫu BC26-AC ghi chép và giải trình đầy đủ tình hình sử dụng hóa đơn và chứng từ liên quan tới hoạt động chi tiêu tài chính trong doanh nghiệp.

báo cáo thuế
Hạch toán kê toán thuế GTGT đầu ra

Kỳ báo cáo thuế tháng 1 

 1. Khai thuế kỳ thuế tháng 12 bao gồm:

– Khai thuế giá trị gia tăng

– Kê khai thuế thu nhập cá nhân thường xuyên

– Kê khai thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

– Kê khai thuế tài nguyên (nếu có)

– Làm hồ sơ khai thuế bao gồm:

(1) Thuế Giá trị gia tăng gồm có:

Tờ khai thuế GTGT theo mẫu 01/GTGT

Bảng kê chứng từ, hóa đơn hàng hóa, dịch vụ bán ra theo mẫu số 01-1/GTGT; Bảng kê chứng từ, hóa đơn hàng hóa, dịch vụ mua vào theo mẫu số 01-2/GTGT; Bản giải trình kê khai bổ sung, điều chỉnh (nếu có) theo mẫu số 01-KHBS; Bảng phân bổ số thuế GTGT của hàng hóa, dịch vụ mua vào được khấu trừ trong tháng (nếu có) theo mẫu 01-4A/GTGT; Bảng kê số thuế GTGT đã nộp của doanh thu kinh doanh xây dựng, lắp đặt, bán hàng vãng lai ngoại tỉnh theo mẫu 01-5/GTGT.

(2) Thuế Tiêu thụ đặc biệt (Nếu có) 

Tờ khai thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01/TTĐB; Bảng kê hóa đơn bán các hàng hóa, dịch vụ phải chịu thuế tiêu thụ đặc biệt theo mẫu số 01-1/TTĐB; Bảng kê thuế tiêu thụ đặc biệt được khấu trừ (nếu có) theo mẫu số 01-2/TTĐB.

(3) Thuế tài nguyên (Nếu có) 

Tờ khai thuế tài nguyên theo mẫu số 01/TAIN hoặc theo mẫu số 02/TAIN.

(4) Thuế thu nhập cá nhân thường xuyên 

Tờ khai thuế thu nhập cá nhân khấu trừ tại nguồn theo mẫu số 01/TNCN; mẫu 02/TNCN (nếu khấu trừ 10%); mẫu 03/TNCN (nếu khấu trừ 25%).

(5) Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 4 năm trước

(6) Kê khai và nộp thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý IV năm trước (chỉ nộp tiền thuế)

Các loại thuế cần kê khai và nộp theo năm, bao gồm:

+ Thuế Môn bài. Tuy nhiên nếu doanh nghiệp, công ty mà vốn đăng ký kinh doanh so với năm trước không thay đổi thì không cần nộp.

+ Thuế nhà, đất đối với tổ chức (nếu có)

+ Thuế sử dụng đất nông nghiệp đối với tổ chức (nếu có)

Hồ sơ kê khai thuế gồm:

– Tờ kê khai thuế môn bài theo mẫu số 01/MBAI.

– Tờ kê khai thuế nhà, đất theo mẫu số 01/NĐAT (nếu có)

– Tờ khai thuế sử dụng đất nông nghiệp dùng cho tổ chức theo mẫu số 01/SDNN (nếu có)

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 30 tháng 01

Kỳ báo cáo thuế tháng 2

Kê khai thuế kỳ thuế tháng 01. Các loại thuế mà cần kê khai bao gồm:

– Thuế giá trị gia tăng

– Thuế tiêu thụ đặc biệt (nếu có)

– Thuế tài nguyên (nếu có)

– Thuế TNCN thường xuyên

+ Hồ sơ kê khai thuế: bao gồm chứng từ, tờ khai và thực hiện giống như hồ sơ kê khai thuế kỳ thuế tháng 12 năm trước

Thời hạn nộp hồ sơ kê khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là vào ngày thứ 20 tháng 02.

Ngoài ra, còn phải làm thêm báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn năm trước. Báo cáo thanh, quyết toán sử dụng hóa đơn hàng năm sử dụng mẫu BC-29/HĐ được ban hành kèm theo Thông tư số 120/2002/TT-BTC ngày 30/12/2002 của Bộ Tài chính.

Thời gian nộp báo cáo: Chậm nhất là trước ngày 25 tháng 02.

Kỳ báo cáo thuế tháng 3

Kê khai thuế kỳ thuế tháng 02 có hồ sơ kê khai thuế giống như hồ sơ khai thuế kỳ thuế tháng 01.

Thời hạn nộp hồ sơ khai thuế và nộp thuế: Chậm nhất là ngày thứ 20 tháng 03.

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1 năm nay. Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn Quý 1 sử dụng biểu mẫu trong phần mềm HTKK 3.2.4

Thời hạn nộp báo cáo chậm nhất là ngày thứ 20 tháng 04

– Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng ( đối với doanh nghiệp kinh doanh vàng, bạc, đá quý, ngoại tệ).

– Thuế TNDN.

– Thuế TNCN thường xuyên.

– Thuế Tài nguyên. (nếu có)

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn ( Mẫu BC26-AC)

Quyết toán thuế của năm trước

Hồ sơ bao gồm:

– Thuế giá trị gia tăng năm tính theo phương pháp trực tiếp trên giá trị gia tăng sử dụng tờ khai quyết toán thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT.

– Thuế TNDN sử dụng Tờ khai quyết toán thuế TNDN theo mẫu số 03/TNDN; Báo cáo tài chính năm; Một hoặc một số phụ lục kèm theo Tờ khai (tùy theo thực tế phát sinh của doanh nghiệp):

* Phụ lục kết quả sản hoạt động xuất kinh doanh theo mấu số 03-1A/TNDN, 03-1B/TNDN, hoặc 03-1C/TNDN, 03-2/TNDN.

Riêng phụ lục chuyển lỗ số 03-2/TNDN doanh nghiệp chỉ xác định số lỗ được chuyển trong kỳ tính thuế (Mục II), không đăng ký kế hoạch chuyển lỗ (Mục I).

* Phụ lục thuế TNDN đối với hoạt động chuyển quyền sử dụng đất theo mẫu số 03-3/TNDN (nếu có)

* Phụ lục về ưu đãi thuế TNDN theo các mẫu qui định.

* Phụ lục thuế TNDN đã nộp ở nước ngoài được trừ trong kỳ tính thuế theo mẫu số 03-5/TNDN.

– Thuế thu nhập cá nhân

– Thuế Tài nguyên sử dụng khai quyết toán thuế tài nguyên theo mẫu số 03/TAIN.

Thời hạn nộp hồ sơ khai quyết toán thuế và nộp thuế năm: Chậm nhất là ngày thứ 90, kể từ ngày 31/12

Nếu trường hợp doanh nghiệp tính phân bổ lại số thuế GTGT được khấu trừ trong năm trước theo tỷ lệ (%) doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra chịu thuế GTGT trên tổng doanh thu hàng hóa dịch vụ bán ra của năm thì phải lập Bảng kê khai điều chỉnh thuế GTGT đầu vào phân bổ được khấu trừ năm theo mẫu số 01-4B/GTGT kèm theo hồ sơ khai thuế GTGT kỳ thuế tháng 3 năm nay. Hạn nộp chậm nhất cho cơ quan thuế đó là ngày thứ 20 tháng 4 năm nay.

Ngoài ra, báo cáo thuế các tháng còn lại 

– Kỳ khai thuế tháng phát sinh trước các chứng từ, hóa đơn, báo cáo, hồ sơ cũng tương như các tháng trên.

– Báo cáo tình hình sử dụng hóa đơn quý này. Kê khai và nộp trước ngày 20 quý sau.

– Tờ khai thuế thu nhập doanh nghiệp tạm tính quý này. Kê khai và nộp trước ngày 30 quý sau.

Trên đây, kế toán Việt Hưng đã chia sẻ với các bạn chi tiết cách làm báo cáo thuế hàng tháng. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *