Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2020

Người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2020 – Đăng ký người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh, ngoài việc làm thủ tục đăng ký người phụ thuộc thì phải cung cấp hồ sơ chứng minh cho người phụ thuộc để lưu giữ tại doanh nghiệp.

người phụ thuộc
Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2020

Cách tra cứu mã số thuế người phụ thuộc

Đối với các trường hợp sẽ có những hồ sơ khác nhau, Kế toán Việt Hưng sẽ trình bày các loại hồ sơ chứng minh người phụ thuộc cụ thể như sau:

1. Hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

a. Đối với con

– Con dưới 18 tuổi: Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có)
– Con từ 18 tuổi trở lên bị khuyết tật, không có khả năng lao động:

+ Bản chụp Giấy khai sinh và bản chụp Chứng minh nhân dân (nếu có)
+ Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật theo quy định của pháp luật về người khuyết tật

– Con đang theo học tại các bậc học:

+ Bản chụp Giấy khai sinh
+ Bản chụp Thẻ sinh viên hoặc bản khai có xác nhận của nhà trường hoặc giấy tờ khác chứng minh đang theo học tại các trường học đại học, cao đẳng, trung học chuyên nghiệp, trung học phổ thông hoặc học nghề

– Con nuôi, con ngoài giá thú, con riêng thì ngoài các giấy tờ theo từng trường hợp nêu trên, cần có thêm:

+ Bản chụp quyết định công nhận việc nuôi con nuôi
+ Quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan nhà nước có thẩm quyền…

b. Đối với vợ hoặc chồng

+ Bản chụp Chứng minh nhân dân.

+ Bản chụp sổ hộ khẩu (chứng minh được mối quan hệ vợ chồng) hoặc Bản chụp Giấy chứng nhận kết hôn.

Trường hợp vợ hoặc chồng không có khả năng lao động ngoài các giấy tờ nêu trên, còn cần thêm:

– Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật

– Bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động (như ung thư, suy thận mãn…)

c. Đối với cha đẻ, mẹ đẻ, cha vợ, mẹ vợ (hoặc cha chồng, mẹ chồng), cha dượng, mẹ kế, cha nuôi hợp pháp, mẹ nuôi hợp pháp

+ Bản chụp Chứng minh nhân dân.

+ Giấy tờ hợp pháp để xác định mối quan hệ của người phụ thuộc với người nộp thuế như bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu), giấy khai sinh, quyết định công nhận việc nhận cha, mẹ, con của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

 Trường hợp trong độ tuổi lao động nhưng là người khuyết tật, không có khả năng lao động thì cần có thêm:
– Bản chụp Giấy xác nhận khuyết tật.
– Bản chụp hồ sơ bệnh án đối với người mắc bệnh không có khả năng lao động.

d. Đối với các cá nhân khác

+ Bản chụp Chứng minh nhân dân hoặc Giấy khai sinh

+ Trường hợp trong độ tuổi lao động nhưng là người khuyết tật, không có khải năng lao động cần thêm:

– Bản chụp giấy xác nhận khuyết tật
– Bản chụp hồ sơ bệnh án

+ Các giấy tờ hợp pháp để xác định trách nhiệm nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật như:

– Bản chụp giấy tờ xác định nghĩa vụ nuôi dưỡng theo quy định của pháp luật (nếu có)
– Bản chụp sổ hộ khẩu (nếu có cùng sổ hộ khẩu)
– Bản chụp đăng ký tạm trú của người phụ thuộc (nếu không cùng sổ hộ khẩu)

e. Cá nhân cư trú là người nước ngoài

– Nếu không có hồ sơ theo hướng dẫn đối với từng trường hợp cụ thể nêu trên thì phải có các tài liệu pháp lý tương tự để làm căn cứ chứng minh người phụ thuộc.

2. Nơi tiếp nhận hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

Người nộp thuế nộp hồ sơ cho doanh nghiệp nơi nộp bản đăng ký người phụ thuộc. Doanh nghiệp có trách nhiệm lưu giữ hồ sơ và xuất trình khi cơ quan Thuế yêu cầu kiểm tra, thanh tra.

3. Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc

– Thời hạn nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc: trong vòng ba (03) tháng kể từ ngày nộp tờ khai đăng ký người phụ thuộc (bao gồm cả trường hợp đăng ký thay đổi người phụ thuộc).

– Quá thời hạn nộp hồ sơ nêu trên, nếu người nộp thuế không nộp hồ sơ chứng minh người phụ thuộc sẽ không được giảm trừ cho người phụ thuộc và phải điều chỉnh lại số thuế phải nộp.

Trên đây là bài viết về hồ sơ chứng minh người phụ thuộc giảm trừ gia cảnh 2020 – Các bạn có thắc mắc nào về các Khoá học Kế toán Online liên hệ ngay để được tư vấn nhé!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *