Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ cập nhật mới nhất

Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ được ban hành theo thông tư số 132/2018/TT-BTC. Nếu bạn đang làm việc cho một doanh nghiệp vừa và nhỏ, hãy tìm hiểu vấn đề này cùng Kếtoán Việt Hưng nhé

Ngày 28/12/2018, Bộ Tài chính ban hành Thông tư số 132/2018/TT-BTC hướng dẫn chế độ kế toán cho doanh nghiệp siêu nhỏ. Hướng dẫn việc ghi sổ kế toán, lập và trình bày Báo cáo tài chính của doanh nghiệp siêu nhỏ. Việc xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp đối với ngân sách Nhà nước được thực hiện theo quy định của pháp luật về thuế.

chế độ kế toán doanh nghiệp
Chế độ kế toán doanh nghiệp siêu nhỏ

CHẾ ĐỘ KẾ TOÁN DOANH NGHIỆP SIÊU NHỎ 

1. Đối tượng áp dụng Thông tư này

 • Các doanh nghiệp siêu nhỏ
 • Bao gồm các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế thu nhập doanh nghiệp (thuế TNDN) theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế và phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Theo Thông tư, doanh nghiệp siêu nhỏ phải áp dụng chế độ kế toán nhất quán trong một năm tài chính. Việc thay đổi chế độ kế toán áp dụng chỉ được thực hiện tại thời điểm đầu năm tài chính kế tiếp.

XEM THÊM

Các Khoá học Kế toán Online tại Việt Hưng

Các khoản doanh thu chịu thuế thu nhập doanh nghiệp 2019

Cập nhật mới nhất các doanh nghiệp bắt buộc phải kiểm toán độc lập

2. Chứng từ kế toán

STT

Tên chứng từ

Ký hiệu

ICác chứng từ quy định tại Thông tư này
1Phiếu thu tiền mặtMẫu số 01-TT
2Phiếu chi tiền mặtMẫu số 02-TT
3Phiếu nhập khoMẫu số 01-VT
4Phiếu xuất khoMẫu số 02-VT
5Biên bản giao nhận tài sản cố địnhMẫu số 01-TSCĐ
6Bảng thanh toán tiền lương và các khoản thu nhập của người lao độngMẫu số 01-LĐTL
IICác chứng từ quy định theo pháp luật khác
1Hóa đơn GTGT hoặc hóa đơn bán hàng
2Giấy nộp thuế vào NSNN
3Giấy báo Nợ của ngân hàng
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình.
 • Đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát (trừ hóa đơn bán hàng hóa, dịch vụ).
 • Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ không tự xây dựng được biểu mẫu chứng từ kế toán cho riêng đơn vị . Thì có thể áp dụng biểu mẫu. Và phương pháp lập chứng từ kế toán hướng dẫn tại Phụ lục 1 Thông tư này.

3. Sổ kế toán

STT

Tên sổ kế toán

Ký hiệu

I

Sổ kế toán tổng hợp

 
1

Sổ Nhật ký sổ cái

Mẫu số S01- DNSN
II

Sổ kế toán chi tiết

 
1Sổ chi tiết vật liệu, dụng cụ, sản phẩm, hàng hóaMẫu số S02-DNSN
2Sổ tài sản cố địnhMẫu số S03-DNSN
3Sổ chi tiết thanh toán với người mua, người bánMẫu số S04-DNSN
4Sổ chi tiết thanh toán các khoản nợ phải trảMẫu số S05-DNSN
5Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế GTGT theo phương pháp khấu trừ thuế)Mẫu số S06a-DNSN
6Sổ chi tiết doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ (áp dụng cho doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp)Mẫu số S06b-DNSN
7Sổ chi phí sản xuất, kinh doanhMẫu số S07-DNSN
8Sổ theo dõi thuế GTGT được khấu trừMẫu số S08-DNSN
9Sổ chi tiết thuế GTGT đầu raMẫu số S09-DNSN
10Sổ tiền gửi ngân hàngMẫu số S10-DNSN
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ được tự xây dựng biểu mẫu sổ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động kinh doanh của mình
 • Đảm bảo rõ ràng, minh bạch, dễ kiểm tra, kiểm soát.
 • Trường hợp doanh nghiệp siêu nhỏ không tự xây dựng được biểu mẫu sổ kế toán cho riêng đơn vị mình. Thì được áp dụng biểu mẫu và phương pháp ghi chép sổ kế toán hướng dẫn tại Thông tư này.

Doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế. Và doanh nghiệp nộp thuế phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

4. Báo cáo tài chính

STT

Tên báo cáo tài chính

Ký hiệu

I

Báo cáo tài chính

1Báo cáo tình hình tài chínhMẫu số B01 – DNSN
2Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanhMẫu số B02 – DNSN
II

Phụ biểu báo cáo tài chính

1Bảng cân đối tài khoảnMẫu số F01- DNSN
2Báo cáo tình hình thực hiện nghĩa vụ với NSNNMẫu số F02- DNSN
 • BCTC dùng để cung cấp thông tin về tình hình tài chính, tình hình kinh doanh của DN siêu nhỏ, đáp ứng yêu cầu quản lý của chủ DN, cơ quan Nhà nước.
 • BCTC cung cấp những thông tin của DN siêu nhỏ về các nội dung sau:

– Tình hình Tài sản;

– Nợ phải trả;

– Vốn chủ sở hữu;

– Các khoản doanh thu và thu nhập;

– Các khoản chi phí;

– Lãi, lỗ và phân chia kết quả kinh doanh.

5. Quy định về lưu trư, bảo quản tài liệu kế toán

 • Chứng từ kế toán, sổ kế toán và các tài liệu kế toán khác phải lưu giữ tại doanh nghiệp để phục vụ cho ghi chép hàng ngày.
 • Xác định nghĩa vụ thuế của doanh nghiệp siêu nhỏ với ngân sách nhà nước và công tác kiểm tra, kiểm soát của chủ sở hữu doanh nghiệp, của cơ quan thuế. Hoặc các cơ quan nhà nước có thẩm quyền.
 • Doanh nghiệp siêu nhỏ được lưu trữ chứng từ kế toán, sổ kế toán. Và các tài liệu kế toán khác trên phương tiện điện tử theo quy định của Luật kế toán.

6. Tổ chức bộ máy kế toán và người làm kế toán

 • Các doanh nghiệp siêu nhỏ được bố trí phụ trách kế toán mà không bắt buộc phải bố trí kế toán trưởng.
 • Các doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ có thể tự tổ chức thực hiện công tác kế toán theo quy định tại Chương III Thông tư này.
 • Các doanh nghiệp siêu nhỏ được ký hợp đồng với đơn vị kinh doanh dịch vụ kế toán để thuê dịch vụ làm kế toán. Hoặc dịch vụ làm kế toán trưởng theo quy định của pháp luật.
 • Danh sách đơn vị đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán được công bố và cập nhật định kỳ trên Cổng thông tin điện tử của Bộ Tài chính.

Thông tư cũng hướng dẫn cụ thể về chế độ kế toán đối với doanh nghiệp siêu nhỏ nộp thuế TNDN theo phương pháp tính trên thu nhập tính thuế. Và doanh nghiệp nộp thuế phương pháp theo tỷ lệ % trên doanh thu bán hàng hóa, dịch vụ.

Kế toán viên làm việc trong các doanh nghiệp siêu nhỏ, cần nắm bắt thông tư mới nhất này để áp dụng vào doanh nghiệp. Hy vọng bài viết trên sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích cho bạn. Mọi thắc mắc cần giải đáp xin liên hệ: 098.868.0223 – 091.292.9959 – 098.292.9939 để được tư vấn miễn phí – chuyên sâu TẤT TẦN TẬT mọi vấn đề. Chúc các bạn thành công!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.