Cách tính thuế TNCN đối với người có 2 nguồn thu nhập năm 2017

Cách tính thuế TNCN đối với người có 2 nguồn thu nhập

Pháp luật Việt nam đã được xây dựng tương đối cụ thể. Với các quy định chi tiết nhằm điều chỉnh việc cách tính thuế TNCN đối với người có 2 nguồn thu nhập trở lên

Việc xác định rõ ràng và đầy đủ các nguồn thu nhập khác nhau của mỗi cá nhân. Là điều kiện cơ bản để có được mức thuế thu nhập cá nhân hợp lý nhất. Hiện nay, pháp luật Việt nam đã được xây dựng tương đối cụ thể với các quy định chi tiết nhằm điều chỉnh việc thu thuế TNCN với người có từ 2 nguồn thu nhập trở lên.

1. Cách tính thuế TNCN đối với người lao động có từ 2 nguồn thu nhập trở lên

1.1. Cá nhân cư trú làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên

Đối với các cá nhân cư trú làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ 03 tháng trở lên. Thì doanh nghiệp, người sử dụng lao động trả thu nhập thực hiện việc khấu trừ thuế TNCN. Theo Biểu thuế lũy tiến từng phần đã được quy định. Kể cả trong trường hợp cá nhân ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại nhiều nơi khác nhau.

Cách tính thuế TNCN đối với người có 2 nguồn thu nhập năm 2017
Cách tính thuế TNCN đối với người có 2 nguồn thu nhập

1.2. Cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên. Nhưng đã nghỉ làm trước khi hết thời hạn

Trong trường hợp cá nhân cư trú ký hợp đồng lao động từ ba tháng trở lên. Nhưng đã nghỉ làm trước khi hết thời hạn của hợp đồng lao động. Thì doanh nghiệp, người sử dụng lao động trả thu nhập vẫn thực hiện việc khấu trừ thuế thu nhập cá nhân. Theo Biểu thuế lũy tiến từng phần.

Các doanh nghiệp, người sử dụng lao động trả tiền công, tiền thù lao. Các chi phí khác cho người lao động không ký hợp đồng lao động. Hoặc chỉ ký hợp đồng thử việc, ký hợp đồng lao động dưới 03 tháng (hợp đồng lao động thời vụ) có tổng mức trả thu nhập từ hai triệu đồng mỗi lần trở lên. Thì phải thực hiện khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo mức 10% trên tổng thu nhập mỗi lần trước khi trả cho cá nhân.

2. Áp dụng giảm trừ gia cảnh khu tính thuế TNCN đối với người có 2 nguồn thu nhập trở lên

2.1. Giảm trừ gia cảnh được xác định

Là khoản tiền được trừ vào khoản thu nhập chịu thuế trước khi tính thuế thu nhập cá nhân. Đối với các nguồn thu nhập từ kinh doanh, thu nhập từ tiền lương và tiền công của người nộp thuế. Trường hợp người lao động vừa có thu nhập từ kinh doanh, vừa có thu nhập từ tiền lương, tiền công. Thì sẽ thực hiện tính giảm trừ gia cảnh một lần vào tổng mức thu nhập từ hai nguồn. Là thu nhập từ kinh doanh và từ tiền lương, tiền công.

Cách tính thuế TNCN đối với người có 2 nguồn thu nhập năm 2017
Cách tính thuế TNCN đối với người có 2 nguồn thu nhập

2.2. Giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi làm việc duy nhất

Trong trường hợp người nộp thuế có nhiều nguồn thu nhập từ tiền lương, tiền công, thu nhập từ hoạt động kinh doanh. Thì tại cùng một hời điểm (tính đủ theo tháng). Người nộp thuế sẽ phải lựa chọn tính giảm trừ gia cảnh cho bản thân tại một nơi làm việc duy nhất.

Việc giảm trừ gia cảnh cũng được áp dụng đối với người phụ thuộc của người nộp thế thu nhập cá nhân. Mỗi người phụ thuộc sẽ chỉ được tính giảm trừ gia cảnh một lần vào một người nộp thuế trong cùng một năm tính thuế. Trường hợp có nhiều người nộp thuế có chung người phụ thuộc. Mà họ có trách nhiệm nuôi dưỡng thì những người nộp thuế này. Phải tự thỏa thuận với nhau. Để đăng ký giảm trừ gia cảnh vào một người nộp thuế.

3. Quy định về cách tính thuế TNCN đối với cá nhân có 2 nguồn thu nhập khá cụ thể, chi tiết

Các quy định của pháp luật hiện hành điều chỉnh việc thu thuế TNCN của người có 2 nguồn thu nhập trở lên hiện nay khá cụ thể, rõ ràng. Việc quyết toán thuế của từng khoản thu nhập, từng nơi làm việc được thực hiện chặt chẽ. Điều này giúp bảo đảm nguồn thu ngân sách của nhà nước được đầy đủ và chính xác nhất.

Tham khảo: Cách tính thuế thu nhập cá nhân đối với hợp đồng thời vụ, thử việc

0 0 votes
Đánh giá bài viết
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Góp ý
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959