Cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN

Cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN năm 2017

Báo cáo tài chính có vai trò vô cùng quan trọng trong việc đánh giá kết quả kinh doanh, hoạt động của đơn vị, doanh nghiệp. Do đó, nắm được cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN là yêu cầu tối thiểu với nhân viên kế toán.

Cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN
Cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN

Thuyết minh báo cáo tài chính có tầm quan trọng đặc biệt. Là một phần không thể thiếu trong báo cáo tài chính của doanh nghiệp. Mọi thông tin, số liệu đã được trình bày ở bảng cân đối kế toán. Báo cáo tổng kết kết quả của hoạt động kinh doanh. Cũng như tình hình lưu chuyển tiền tệ có trong nội dung bản thuyết minh cần thực hiện theo quy định chung của pháp luật đề ra khi áp dụng chuẩn mực kế toán với doanh nghiệp vừa và nhỏ. Bài viết nhằm mục đích cung cấp các kĩ năng cũng như cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN.  Được ban hành bởi Bộ Tài chính.

Tham khảo:

Mẫu thuyết minh báo cáo tài chính theo thông tư 200

Một số điểm khác biệt giữa báo cáo kế toán theo Thông tư 133 và Thông tư 200

Khóa học lý thuyết phân tích báo cáo tài chính

1. Cơ sở để lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN

– Dựa trên nền tảng bảng cân đối kế toán, bản cáo về lưu chuyển tiền tế, kết quả của hoạt động kinh doanh

– Căn cứ vào sổ sách những số liệu cân đối kế toán tổng hợp

– Căn cứ và so sánh với bảng thuyết minh báo cáo tài chính của năm trước đó

– Đồng thời vận dụng linh hoạt vào tình hình thực tế của công ty, doanh nghiệp

2. Nội dung, cách lập các tiêu chí có trong bảng báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN

2.1. Đặc điểm hoạt động của doanh nghiệp:

Đây được xem như phần có vai trò khái quát chung, cung cấp cho người nghe nắm được những thông tin cơ bản nhất về doanh nghiệp được nhắc tới trong bảng báo cáo tài chính

2.2. Hình thức sở hữu vốn của doanh nghiệp:

Công ty TNHH hay công ty cổ phần, công ty hợp doanh, doanh nghiệp tư nhân…

2.3. Hình thức sản xuất kinh doanh thuộc lĩnh vực:

Kinh doanh thương mại, dịch vụ, sản xuất công nghiệp,…

2.4. Số lượng công nhân viên, lao động của doanh nghiệp:

Lao động đăng kí quỹ lương và cả lao động thuê ngoài

2.5. Đặc điểm hoạt động kinh doanh

Đặc điểm hoạt động kinh doanh, sự kiện môi trường, pháp lí, sự thay đổi về quy mô… trong năm của doanh nghiệp có ảnh hưởng tới báo cáo tài chính

2.6. Chính sách, kỳ kế toán

Chính sách kế toán mà doanh nghiệp áp dụng

Kì kế toán năm: được tính theo năm dương lịch, ghi thời thời bắt đầu 01/01/… đến thời gian kết thúc vào ngày 31/12/… với những doanh nghiệp có năm tài chính không trùng với năm dương lịch thì ghi thời gian theo năm tài chính của doanh nghiệp

2.7. Đơn vị tiền tệ

Đơn vị tiền tệ trong kế toán của doanh nghiệp: tiền Việt Nam ghi rõ Việt Nam đồng hoặc đơn vị tiền tệ khác theo quy định của luật

2.8. Chế độ kế toán áp dụng:

Áp dụng chế độ kế toán cho doanh nghiệp vừa và nhỏ

2.9. Hình thức kế toán áp dụng:

Thường áp dụng 1 trong 3 hình thức: nhật ký chung, chứng từ ghi sổ, kế toán trên máy tính…

2.10. Phương pháp kế toán:

Ghi nhận/ tính giá trị/ hạch toán kế toán hàng tồn kho

2.11. Nguyên tắc ghi nhận chi phí

Nguyên tắc ghi nhận chi phí vay/ nguyên tắc ghi nhận chi phí phải trả

Nguyên tắc ghi nhận các khoản dự phòng phải trả: nêu các khoản dự phòng phải trả đã thỏa mãn hay chưa thỏa mãn các điều kiện được quy định trong chuẩn mực kế toán

Nguyên tắc chênh lệch tỷ giá hối đoái: ghi nhận theo tỉ giá nào, nguyên tắc ghi nhận vào chi phí tài chính/ doanh thu hoặc ghi nhận vào vốn của chủ sở hữu

2.12. Phương pháp và nguyên tắc ghi nhận doanh thu:

Doanh thu bán hàng/ cung cấp dịch vụ / hoạt động tài chính: nêu rõ việc ghi nhận doanh thu tương ứng có tuân thủ điều kiện quy định trong chuẩn mực kế toán về doanh thu đó hay không

2.13. Các thông tin trình bày trên bảng cân đối

Thông tin bổ sung cho những khoản mục trình bày trong bảng cân đối kế toán

2.14. Một số thông tin cần thiết khác:

Trong phần này. Doanh nghiệp cần trình bày 1 số thông tin quan trọng khác nếu có ngoài những thông tin đã được nêu ở trên. Nhằm mô tả bằng số liệu/ lời nói theo quy định chuẩn mực kế toán. Để có thể giúp cho người sử dụng hiểu được rõ ràng, cụ thể tình hình, báo cáo tài chính của doanh nghiệp

Cách lập bản thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN

Nắm được cách lập bảng thuyết minh báo cáo tài chính theo mẫu B09-DNN. Là một yêu cầu tất yếu mà mỗi nhân viên kế toán cần có. Được đánh giá là cơ sở đào tạo kế toán chuyên nghiệp. Kế toán Việt Hưng wedsite: http://lamketoan.vn sẽ  hướng dẫn giúp bạn chuyên nghiệp, thành tạo hơn trong việc lập báo cáo tài chính. Mọi chi tiết vui lòng liên hệ theo số 0988680223 để nhận tư vấn trực tiếp

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959