Cách hạch toán nhập kho thành phẩm khi sản xuất xong

Hạch toán nhập kho thành phẩm | Nhập kho thành phẩm là giai đoạn cuối cùng của khâu sản xuất sản phẩm khi đã hoàn thành hoặc mang đi thuê gia công chế biến sau đó mang về kho công ty nhập để kiểm kê trước khi xuất bán cho khách hàng. Vậy Cách hạch toán nhập kho thành phẩm khi sản xuất xong như thế nào?

hạch toán nhập kho thành phẩm
Cách hạch toán nhập kho thành phẩm khi sản xuất xong

THAM KHẢO:

Xây dựng định mức nguyên vật liệu tạo nên thành phẩm sản xuất

Các phương pháp tính giá thành phổ biến trong doanh nghiệp

1. Căn cứ nhập kho

  • Căn cứ vào kế hoạch sản xuất
  • Kế toán kho lập phiếu nhập kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm sau đó chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt và chuyển về phòng kế toán hạch toán.
  • Căn cứ vào phiếu nhập kho kế toán hạch toán để khi xuất thành phẩm ra bán và tính giá vốn cho thành phẩm xuất kho.

2. Quy trình thực hiện

Để có được kết quả nhập được sản phẩm nhập vào kho thành phẩm hoàn thành thì kế toán cần thực hiện các bước công việc

Định khoản:

Nợ TK 152, 155,…      Giá trị vật tư, hàng hóa, thành phẩm nhập kho

Có TK 154                   Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

NGHIỆP VỤ KẾ TOÁN SẢN XUẤT THÀNH PHẨM

  • Kế toán kho lập Phiếu nhập kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm, sau đó chuyển Kế toán trưởng ký duyệt.
  • Đối với những vật tư, thành phẩm do đơn vị tự sản xuất hoặc thuê gia công ngoài, sau khi hoàn thiện sẽ được mang về nhập kho:
  • Thủ kho ghi sổ kho, còn kế toán ghi sổ kế toán kho.
  • Căn cứ vào phiếu nhập kho, thủ kho kiểm, nhận hàng và ký vào phiếu nhập kho.

2.1 Theo Quyết định 48 và Thông tư 133

– Khi xuất nguyên vật liệu ra khỏi kho để sản xuất

Nợ TK 154:

Có TK 152:

– Nếu sản phẩm có thêm công đoạn thuê ngoài gia công chế biến thì:

Nợ TK 154: CP sản xuất kinh doanh dở dang

Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào

Có TK 111,331….

Chi phí này sẽ được tính vào thêm trong giá thành của Sản phẩm hoàn thành.

– Chi phí lương nhân công

Nợ TK 154

Có TK 334:

– Chi phí điện, nước… Phục vụ cho sản xuất phân bổ vào sản phẩm hoàn thành

Nợ TK 154: Chi phí điện, nước

Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào

Có TK 111

– Cuối cùng KC chi phí vào Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Nợ TK 154

Có TK 154: Chi phí NVL

Có TK 154: Chi phí nhân công

Có TK 154: Chi phí chung.

2.2 Khi nhập kho thành phẩm

Nợ TK 155: TP hoàn thành

Có TK 154:

3. Nhập kho thành phẩm sản xuất trên MISA

– Chọn Kho -> Nhập, xuất kho, chọn chức năng Thêm\Nhập kho.

– Chọn loại phiếu nhập kho là Thành phẩm sản xuất.

– Khai báo các thông tin hàng hóa, tài khoản, số lượng,… của chứng từ nhập kho, sau đó nhấn Cất.

Lưu ý: Trong trường hợp chưa khai báo thành phẩm thì vào Danh mục\Vật tư hàng hóa\Vật tư hàng hóa, chọn chức năng Thêm để khai báo

hạch toán nhập kho thành phẩm
Cách hạch toán nhập kho thành phẩm khi sản xuất xong

4. Ví dụ cụ thể khi hạch toán nhập kho thành phẩm

Ngày 03/04/20xx Công ty CP Đầu tư và Công Nghệ Việt Hưng sau 1 tháng đi vào sản xuất kinh doanh 1 lô hàng sản phẩm là bàn ghế tủ với số lượng và giá vốn như sau:

  • Bàn: 5 Chiếc Đơn gia vốn là: 000.000đ/1 C
  • Ghế: 30 Chiêc đơn giá vốn: 000đ/1 C
  • Tủ: 10 Bộ đơn giá vốn: 000.000d

Khi nhập kho thành phẩm kế toán HT:

Nợ TK 155: 35.000.000đ

Có TK 154: 35.000.000đ

+ SPA: 10.000.000đ

+ SPB: 15.000.000đ

+ SPC: 10.000.000đ

Trên đây là ví dụ cách hạch toán nhập kho thành phẩm cùng tham gia ngay Khóa học kế toán sản xuất tại Kế toán Việt Hưng – Online 1 kèm 1 học viên tương tác cao 2H mỗi buổi cùng bậc thầy hơn 10 năm kinh nghiệm. Cam kết 100% đầu ra tự làm được việc!

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *