Cách hạch toán nhập kho thành phẩm khi sản xuất xong

Hạch toán nhập kho thành phẩm khi sản xuất xong

Nhập kho thành phẩm là giai đoạn cuối cùng của khâu sản xuất sản phẩm khi đã hoàn thành hoặc mang đi thuê gia công chế biến sau đó mang về kho công ty nhập để kiểm kê trước khi xuất bán cho khách hàng. Vậy Cách hạch toán nhập kho thành phẩm khi sản xuất xong như thế nào?.

Tham khảo:

Xây dựng định mức nguyên vật liệu tạo nên thành phẩm sản xuất

Các phương pháp tính giá thành phổ biến trong doanh nghiệp

 

cach-hach-toan-nhap-kho-thanh-pham-2

1. Căn cứ nhập kho

  • Căn cứ vào kế hoạch sản xuất
  • Kế toán kho lập phiếu nhập kho vật tư, hàng hóa, thành phẩm sau đó chuyển cho kế toán trưởng ký duyệt và chuyển về phòng kế toán hạch toán.
  • Căn cứ vào phiếu nhập kho kế toán hạch toán để khi xuất thành phẩm ra bán và tính giá vốn cho thành phẩm xuất kho.

2. Quy trình thực hiện

Để có được kết quả nhập được sản phẩm nhập vào kho thành phẩm hoàn thành thì kế toán cần thực hiện các bước công việc

2.1. Theo Quyết định 48 và Thông tư 133

– Khi xuất nguyên vật liệu ra khỏi kho để sản xuất

Nợ TK 154:

Có TK 152:

– Nếu sản phẩm có thêm công đoạn thuê ngoài gia công chế biến thì:

Nợ TK 154: CP sản xuất kinh doanh dở dang

Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào

Có TK 111,331….

Chi phí này sẽ được tính vào thêm trong giá thành của Sản phẩm hoàn thành.

– Chi phí lương nhân công

Nợ TK 154

Có TK 334:

– Chi phí điện, nước… Phục vụ cho sản xuất phân bổ vào sản phẩm hoàn thành

Nợ TK 154: Chi phí điện, nước

Nợ TK 133: Thuế GTGT đầu vào

Có TK 111

– Cuối cùng KC chi phí vào Chi phí sản xuất kinh doanh dở dang

Nợ TK 154

Có TK 154: Chi phí NVL

Có TK 154: Chi phí nhân công

Có TK 154: Chi phí chung.

2.2. Khi nhập kho thành phẩm

Nợ TK 155: TP hoàn thành

Có TK 154:

3. Ví dụ cụ thể khi hạch toán nhập kho thành phẩm

Ngày 15/06/2016 Công ty CP Đầu tư và Công Nghệ Việt Hưng sau 1 tháng đi vào sản xuất kinh doanh 1 lô hàng sản phẩm là bàn ghế tủ với số lượng và giá vốn như sau:

  • Bàn: 5 Chiếc Đơn gia vốn là: 000.000đ/1 C
  • Ghế: 30 Chiêc đơn giá vốn: 000đ/1 C
  • Tủ: 10 Bộ đơn giá vốn: 000.000d

Khi nhập kho thành phẩm kế toán HT

Nợ TK 155: 35.000.000đ

Có TK 154: 35.000.000đ

+ SPA: 10.000.000đ

+ SPB: 15.000.000đ

+ SPC: 10.000.000đ

avatar
  Theo dõi  
Thông báo cho