Tỷ giá tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập bằng ngoại tệ

Tỷ giá tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập bằng ngoại tệ

Trong những trường hợp được nhận lương bằng ngoại tệ. Thì tổ chức hay cá nhân phải chịu thuế như thế nào. Hãy cùng chúng tôi đón xem bài viết tỷ giá tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập bằng ngoại tệ

Bài viết sau đây sẽ chia sẻ nhưng cách xác định tỷ giá tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập bằng ngoại tệ. Theo quy định vào năm 2017

Tỷ giá tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập bằng ngoại tệ
Tỷ giá khi có thu nhập bằng ngoại tệ

1. Quy đổi thu nhập cá nhân ra Việt Nam đồng

Theo khoản 1 điều 5 của thông tư số 111/2013/TT-BTC. Được ban hành ngày 15/08/2013 của Bộ tài chính quy định:

Thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân phải được tính bằng Việt Nam đồng. Nếu cá nhân có thu nhập bằng ngoại tệ phải quy đổi ra Việt Nam đồng và chấp nhận theo những tỷ giá. Mà thị trường ngoại tệ do ngân hàng trong cùng một thời điểm niêm yết. Để phát sinh thu nhập. Đối với những mệnh giá không thể đổi ra Việt Nam đồng. Phải quy đổi thông qua một loại ngoại tệ có tỷ giá hối đoái với Việt Nam đồng.

Ngày 12 tháng 5 năm 2015 chính phủ đã quy định sửa đổi và bổ sung thêm một số điều của thông tư 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 và có hiệu lực từ ngày 01/01/2015.

2. Tỷ giá tính thuế thu nhập cá nhân bằng ngoại tệ

Nếu phát sinh doanh thu, những chi phí, giá tính thuế phải quy đổi ra Việt Nam đồng. Theo những tỷ giá giao dịch theo thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Những tỷ giá giao dịch được thực hiện hạch toán. Là doanh thu tỷ giá mua vào của những ngân hàng thương mại. Hoặc nơi người nộp thuế đã mở tài khoản sử dụng.

Tỷ giá giao dịch thực tế để hạch toán là chi phí mà tỷ giá bán ra của Ngân hàng thương mại đã mở tài khoản. Tại những thời điểm nhất định hoặc phát sinh để thanh toán ngoại tệ sang Việt Nam đồng. Những trường hợp khác mọi người sẽ thực hiện theo hướng dẫn của Bộ tài chính tại thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22 tháng 12 năm 2014.

Tỷ giá tính thuế thu nhập cá nhân có thu nhập bằng ngoại tệ
Tỷ giá ngoại tệ

3. Hướng dẫn về những hiệu lực thi hành thuế thu nhập cá nhân

Khi thi hành nộp thuế thu nhập cá nhân bằng ngoại tệ. Thì bãi bỏ các nội dung đến bảng kê hóa đơn, những dịch vụ mua vào hoặc bán ra. Cũng như các quy định về tỷ giá xác định về mặt doanh thu hoặc giá tính thuế tại những thông tư sau đây.

Theo thông tư số 05/2012/TT-BTC. Áp dụng ngày 05/01/2012 do Bộ tài chính ra hướng dẫn để thi hành nghị định số 26/2009/NĐ-CP ngày 16/03/2009. Và nghị định số 113/2011/NĐ-CP quy định về một số chi tiết về cách thức thi hành một số điều luật thuế tiêu thụ đặc biệt. Mà trong đó có thuế thu nhập cá nhân bằng ngoại tệ.

Thông tư 219/2013/TT-BTC của bộ tài chính. Hướng dẫn thi hành luật thuế giá trị gia tăng và nghị định 209/2013/NĐ-CP của chính phủ. Quy định những hướng dẫn để thi hành luật thuế giá trị gia tăng.

Thông tư 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 do bộ tài chính ban hành. Hướng dẫn những điều Luật Quản lý thuế thu nhập cá nhân. Luật được sửa đổi bổ sung trong những điều Luật quản lý thuế và nghị định số 83/2013/NĐ-CP ban hành ngày 22/07/2013 của chính phủ.

Thông tư 119//2014/TT-BTC của bộ tài chính bổ sung một số điều từ thông tư 156/2013, thông tư 111/2013, thông tư 219/2013, thông tư 08/2013, thông tư 85/2011 và thông tư 39/2014 về những cải cách trong thủ tục. Nhằm đơn giản hóa những hành chính thủ tục về thuế thu nhập cá nhân bằng ngoại tệ.

Kể từ ngày 01/01/2015. Những trường hợp cá nhân đang có những thu nhập chịu thuế đang phát sinh bằng ngoại tệ. Hay những tổ chức thu nhập quy đổi ngoại tệ ra Việt Nam đồng. Theo những quy định tại khoản 4 của Điều 2 trong thông tư số 26/2015/TT-BTC.

Tham khảo: Các khoản phụ cấp không tính thuế thu nhập cá nhân năm 2017

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *