Tài khoản kế toán là gì? Hệ thống Tài khoản kế toán

Tài khoản kế toán là gì? Hệ thống Tài khoản kế toán như thế nào?

Tài khoản kế toán chính. Là một trong những bài học căn bản đối với những ai có chuyên môn về ngành kế toán. Bạn không cần thiết phải thuộc hết bảng tài khoản. Nhưng nên ghi nhớ những tài khoản quan trọng. Và thường gặp khi làm thực tế.

Trong doanh nghiệp hay các đơn vị công ty thường xuyên diễn ra các hoạt động mua bán, sản xuất hàng hóa, thu chi tiền…Vì vậy nếu bạn là một kế toán viên của công ty đó. Nhất định bạn phải có kiến thức về chuyên ngành kế toán. Vậy thì, tài khoản kế toán là gì. Và thế nào là hệ thống tài khoản kế toán. Chúng ta cùng nhau tìm hiểu nhé.

Tham khảo:

Mẹo nhớ bảng hệ thống tài khoản kế toán nhanh nhất

Tài khoản kế toán là gì? Hệ thống Tài khoản kế toán
Tài khoản kế toán là gì? Hệ thống Tài khoản kế toán

1. Tài khoản kế toán

Tài liệu là công cụ dùng để phản ánh, phân loại. Và hệ thống hoá các nghiệp vụ kinh tế tác động tới sự tuần hoàn. Và chu chuyển vốn kinh doanh (sự vận động của các tài sản và nguồn vốn) là đối tượng ghi nhận của kế toán.

Cho nên, tất cả sự biến đổi về tài sản và nguồn vốn được phân loại và tổng hợp trong hệ thống tài khoản kế toán. Để cung cấp số liệu về tài sản, nợ phải trả, vốn chủ sở hữu, doanh thu, chi phí, kết quả kinh doanh. Và việc phân chia kết quả này, cho việc lập các Báo cáo tài chính.

2. Hệ thống tài khoản kế toán

Phương pháp kế toán dùng để phân loại và hệ thống hóa các nghiệp vụ kinh tế, tài chính. Phát sinh theo nội dung kinh tế và theo trình tự thời gian. Tài khoản kế toán phản ảnh và kiểm soát thường xuyên, liên tục, có hệ thống tình hình thu, chi, nhập xuất tiền, tài sản trong thi hành án. Kết quả hoạt động thi hành án ở đơn vị kế toán nghiệp vụ thi hành án.

Tài khoản kế toán là gì? Hệ thống Tài khoản kế toán
Tài khoản kế toán là gì? Hệ thống Tài khoản kế toán

3. Kết cấu của tài khoản kế toán

Hình thức đơn giản của tài khoản kế toán có dạng chữ T được chia thành 2 bên:

Bên trái và bên phải. Và một chỗ để ghi tên tài khoản và ký hiệu tài khoản.

Mỗi tài khoản được sử dụng để ghi lại sự tăng và giảm của một loại tài sản hoặc nguồn vốn. Trong kế toán thì bên trái tài khoản được gọi là bên NỢ, bên phải được gọi là bên CÓ. Chênh lệch của tổng bên NỢ và bên CÓ của tài khoản gọi là chênh lệch phát sinh của tài khoản . Lấy tổng ( Số dư đầu kỳ + tổng phát sinh tăng ). Trừ đi tổng phát sinh giảm sẽ được số dư cuối kỳ của tài khoản đó. Sau mỗi ảnh hưởng của nghiệp vụ kế toán phát sinh tới sự tăng, giảm của tài sản và nguồn vốn, vẫn luôn được giữ nguyên. Cách sử dụng tài khoản cũng được dựa trên phương trình này: Số dư của các tài khoản tài sản. Sẽ luôn bằng số dư cuối kỳ của tất cả các tài khoản nguồn vốn trong bảng cân đối kế toán.

4. Phân cấp hệ thống tài khoản kế toán

Hệ thống tài khoản kế toán ở Việt Nam gồm có nhiều bảng hệ thống khác nhau theo từng loại hình. Nó dùng để phân loại các tài khoản từ loại 0 – 9. Các định khoản kinh tế theo trình tự. Đơn vị này quy định thống nhất về các loại tài sản, ký hiệu, tên gọi của tài khoản kế toán.

Hệ thống tài khoản kế toán có thể có 1, 2 hoặc nhiều cấp tùy nhu cầu quản lý của doanh nghiệp. Với các doanh nghiệp vừa và nhỏ, hệ thống tài khoản thường đơn giản và chỉ đến cấp 3. Nhưng với các doanh nghiệp lớn, các tập đoàn đa quốc gia. Hệ thống tài khoản kế toán thường phức tạp, có thể phân đến cấp 5,6.

Nếu các bạn quan tâm về các loại tài khoản kế toán hay hệ thống tài khoản kế toán. Hãy đến với kế toán Việt Hưng http://lamketoan.vn nơi ươm mầm cho những kế toán viên chuyên nghiệp.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.