Học kế toán giá thành trên Misa theo phương pháp hệ số – tỷ lệ

Trong công ty sản xuất có nhiều phương pháp giá thành . Nhưng mỗi loại giá thành lại có một đặc điểm tính khác nhau. Và áp dụng cho một loại hình sản xuất khác nhau. Cùng kế toán Việt Hưng chia sẻ các phương pháp tính giá thành vận dụng khi làm trên phần mềm kế toán mi sa đối với công ty sản xuất.

 

kế toán giá thành trên misa
Học kế toán giá thành trên Misa theo phương pháp hệ số – tỷ lệ

Giá thành sản phẩm là biểu hiện bằng tiền của toàn bộ các khoản hao phí về lao động có liên quan đến toàn bộ khối lượng công tác , sản phẩm , lao vụ đã hoàn thành . trong giá thành sản phẩm chỉ bao gồm chi phí liên quan đến quá trình sản xuất không bao gồm những chi phí phát sinh trong kì kinh doanh của doanh nghiệp . Mọi cách tính toán chủ quan, không phản ánh đúng các yếu tố giá trị trong giá thành đều có thể dẫn tới việc phá vỡ các quan hệ hàng hóa – tiền tệ , không xác định được hiệu quả kinh doanh và không thực hiện được tái sản xuất giản đơn và tái sản xuất mở rộng.

1. Cách tính giá thành theo phương pháp tỷ lệ

* Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, sử dụng một thứ nguyên liệu, thu được nhóm sản phẩm cùng loại với kích cỡ, sán phẩm khác nhau.

* Đặc điểm : Đối tượng tập hợp chi phí là tập hợp theo nhóm sản phẩm của toàn bộ quy trình công nghệ, đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm trong quy trình đó.

* Trình tự tính giá thành :

-Trước hết tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất để xác định tổng giá thành thực tế của nhóm sản phẩm .

– Xác định tỷ lệ tính giá thành : Căn cứ vào giá thành kế hoạch hoặc giá thành định mức.

kế toán giá thành trên misa

– Xác định gía thành từng quy cách, kích cỡ, phẩm cấp trên cơ sở tỷ lệ :

kế toán giá thành trên misa

2. Cách tính giá thành theo phương pháp hệ số

* Phương pháp này được áp dụng trong các doanh nghiệp mà trong cùng một quá trình sản xuất, sử dụng một thứ nguyên liệu, thu được nhiều sản phẩm khác nhau (Hoá chất, cơ khí, chế tạo, điện cơ…)

* Đặc điểm: Đối tượng tập hợp chi phí là toàn bộ quy trình công nghệ, đối tượng tính giá thành là từng loại sản phẩm trong quy trình đó.

* Trình tự tính giá thành

– Trước hết tổng cộng chi phí của quá trình sản xuất để xác định tổng giá thành chung cho các loại sản phẩm thu được đồng thời.

– Quy đổi sản phẩm thu được của từng loại về SP tiêu chuẩn theo các hệ số quy định

kế toán giá thành trên misa

– Xác định giá thành đơn vị sản phẩm tiêu chuẩn

kế toán giá thành trên misa

– Xác định giá thành từng loại sản phẩm:

kế toán giá thành trên misa

3. Các bước tính giá thành theo phương pháp hệ số tỷ lệ trên phần mềm Misa 2019

Bước 1: Vào danh mục / Vật tư hàng hóa/ Kho / Tạo kho thành phẩm , Thông thường tạo kho có mã hiệu 155

Bước 2: Vào danh mục / vật tư hàng hóa/ Vật tư hàng hóa / Để tạo các mã thành phẩm

Hinh 1

Bước 3: Vào phần hệ giá thành / Chọn sản xuất liên tục, hệ số , tỷ lệ

kế toán giá thành trên misa

Bước 4: Vào giá thành/ Tập hợp chi phí trực tiếp . Mục đích bước này là trong quá trình bạn hạch toán đúng thì phần mêm sẽ tự động tính được chi phí nguyên vật liệu lên bước này.

kế toán giá thành trên misa

Bước 5: Vào phân hệ giá thành / Tính giá thành

kế toán giá thành trên misa

Bước 6: Tính tỷ lệ phân bổ

Cuối cùng khi bạn tính giá thành xong rồi, bạn cần kiểm tra lại các nội dung đã tính giá thành. Và kiểm tra báo cáo tài chính liên quan đến chỉ tiêu liên quan giá thành.

Đối chiếu các chỉ tiêu 155- Thành phẩm

Đối chiếu các chỉ tiêu 154: Giá thành sản xuất kinh doanh dở dang.

So sánh doanh thu và giá vốn trên bảng cân đối phát sinh đặc biệt chú ý đến các nội dung doanh thu sản xuất và giá vốn sản xuất.

kế toán giá thành trên misa

Trên đây là quy trình giá thành đối với công ty xây dựng phương pháp giá thành hệ số, tỷ lệ.

 

 

 

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.