Thẻ: bảo hiểm

Xổ số, bảo hiểm, đa cấp… sẽ không phải quyết toán thuế TNCN

Thông tin này được chia sẻ từ trước thời điểm quyết toán thuế TNCN 31/3/2016,  tuy nhiên thì có nhiều bạn vẫn chưa đọc qua học. Lamketoan.vn sẽ tóm tắt lại cho các bạn cần tham khảo và cũng có thể ảnh hưởng đến quyết toán thuế TNCN vào năm tới Cá nhân làm đại […]

Phân vân giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ?

Tôi làm buôn bán kinh doanh tự do tại nhà nhưng cũng rất muốn được hưởng chế độ khi về già. Sau khi tham khảo các thông tin tôi đang phân vân không biết nên đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hay mua bảo hiểm nhân thọ? (Hà Lan Linh) Chị Linh (Đông Hưng, Thái […]