Thẻ: bảo hiễm xã hội

Phân vân giữa bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm nhân thọ?

bao hiem nhan tho va bao hiem xa hoi

Tôi làm buôn bán kinh doanh tự do tại nhà nhưng cũng rất muốn được hưởng chế độ khi về già. Sau khi tham khảo các thông tin tôi đang phân vân không biết nên đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện hay mua bảo hiểm nhân thọ? (Hà Lan Linh) Chị Linh (Đông Hưng, Thái […]