Mức xử phạt kê khai thuế dù có hay không ảnh hưởng đến tiền thuế

Mức xử phạt kê khai thuế dù có hay không ảnh hưởng đến tiền thuế

Các trường hợp khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn

Tham khảo:

Hướng dẫn viết hóa đơn GTGT khi bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ

Nội dung bắt buộc trên hóa đơn GTGT

Cách điều chỉnh tờ khai thuế GTGT khi kê khai sai tiền thuế của hoá đơn

Tra cứu hóa đơn GTGT cá nhân, tổ chức trên Tracuuhoadon.gdt.gov.vn

Mức xử phạt kê khai thuế dù có hay không ảnh hưởng đến tiền thuế
Mức xử phạt kê khai thuế dù có hay không ảnh hưởng đến tiền thuế

1. Khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp hoặc tăng số tiền thuế được hoàn, bao gồm:

1.1. Tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế kịp thời điều chỉnh

Tăng số thuế được miễn, giảm. Nhưng người nộp thuế kịp thời phát hiện. Và đã ghi chép đầy đủ các nghiệp vụ làm phát sinh nghĩa vụ thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ, biên lai khi lập báo cáo tài chính, quyết toán thuế.

1.2. Tăng số thuế được miễn, giảm nhưng người nộp thuế chưa điều chỉnh

Số lượng thuế được miễn, giảm. Nhưng người nộp thuế chưa điều chỉnh, ghi chép đầy đủ vào sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ, biên lai kê khai thuế. Nhưng khi bị cơ quan, công ty có thẩm quyền phát hiện. Người kê khai sai đã tự giác nộp đủ số tiền thuế khai thiếu vào ngân sách nhà nước. Kịp thời trước thời điểm cơ quan, công ty có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế..

1.3. Đã xác định là có hành vi khai sai, trốn thuế

Số thuế được miễn, giảm đã bị cơ quan, công ty có thẩm quyền lập biên bản kiểm tra thuế. Xác định là có hành vi khai sai, trốn thuế. Nhưng nếu người nộp thuế vi phạm lần đầu, có mức độ nhẹ và tự giác nộp đủ số tiền thuế vào ngân sách nhà nước kịp thời trước thời điểm cơ quan, công ty có thẩm quyền ra quyết định xử phạt. Thì cơ quan thuế lập biên bản ghi nhận xử phạt theo mức phạt tiền.

Sử dụng hoá đơn, chứng từ bất hợp pháp để hạch toán giá trị hàng hoá, dịch vụ cũng làm giảm số tiền thuế phải nộp hoặc làm tăng số tiền thuế được hoàn  (miễn, giảm).

2. Mức xử phạt đối với các hành vi kê khai sai

Là 20% được tính trên số tiền thuế khai thiếu hoặc số tiền thuế được hoàn, số thuế được miễn, giảm (cao hơn so với mức quy định của pháp luật về thuế).

Trong trường hợp người nộp thuế đã phản ánh đầy đủ, trung thực các nghiệp vụ kinh tế làm phát sinh thuế trên sổ kế toán, hoá đơn, chứng từ. Nhưng khai sai dẫn đến thiếu số tiền thuế phải nộp. Hoặc tăng số tiền thuế được hoàn  thì phải nộp đủ số tiền thuế đã khai thiếu, nộp cao hơn số tiền thuế được hoàn. Và bị xử phạt 10% số tiền thuế khai thiếu, số tiền thuế được hoàn.

3. Mức xử phạt số tiền thuế chậm nộp

Mức xử phạt số tiền thuế chậm nộp đối với hành vi quy phạm là 0,03% mỗi ngày tính trên số tiền thuế chậm nộp.

Tổng số ngày chậm nộp tiền thuế bao gồm cả ngày lễ, ngày nghỉ theo quy định. Và được tính từ ngày tiếp sau ngày cuối cùng của thời hạn nộp thuế, gia hạn nộp thuế, thời hạn ghi trong thông báo. Hoặc ghi trong quyết định xử lý của cơ quan thuế đến ngày người nộp thuế đã tự giác nộp đủ số tiền thuế chậm nộp vào ngân sách nhà nước.

3.1. Trường hợp người nộp thuế tự xác định được số tiền phạt chậm nộp

Trường hợp người nộp thuế tự xác định được số tiền phạt chậm nộp. Thì có thể tự khai, tự nộp số thuế phạt vào ngân sách nhà nước.

3.2. Trường hợp người nộp thuế không xác định được số tiền phạt chậm nộp

Trường hợp người nộp thuế không tự xác định được hoặc không xác định đúng số tiền phạt chậm nộp. Thì cơ quan thuế sẽ xác định số tiền phạt chậm nộp và thông báo cho người nộp thuế biết.

Nếu công ty, doanh nghiệp chứng minh được lỗi vi phạm sử dụng hóa đơn bất hợp pháp thuộc về bên bán hàng. Và người mua đã hạch toán kế toán đầy đủ theo quy định thì sẽ bị xử lý như sau: Ngoài việc nộp đủ số thuế kê khai sai đã khấu trừ. Hoặc đã được hoàn còn bị xử phạt thêm 10% trên tổng số thuế khai sai. Đồng thời công ty, doanh nghiệp tự tính tiền chậm nộp hoặc cơ quan thuế xác định số tiền chậm nộp và thông báo cho công ty, doanh nghiệp biết.

Trung tâm đào tạo kế toán Việt Hưng, Lamketoan.vn – đơn vị Đào tạo kế toán, kê khai thuế trên các hóa đơn chứng từ thực tế. Nếu bạn muốn hiểu rõ thêm về thuế, hãy liên hệ chúng tôi ngay: http://lamketoan.vn/

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.