Mẫu PL I-15 (thay thế Mẫu 08/MST) để thông báo tài khoản ngân hàng

Mẫu PL I-15 (thay thế Mẫu 08/MST)

Kể từ ngày 01/12/2015 Chi cục thuế các quận huyện không còn nhận mẫu 08 của doanh nghiệp. Thay vào đó, doanh nghiệp phải làm mẫu PL I-15 nộp cho Sở Kế Hoạch và Đầu Tư.

Mẫu PL I-15 (thay thế Mẫu 08/MST) để thông báo tài khoản ngân hàng
Mẫu PL I-15 (thay thế Mẫu 08/MST)

1. Quy trình đi nộp mẫu PL I-15

 • Mẫu PL I-15: 2 bản
 • Giấy ủy quyền (mẫu của Sở KHĐT, ghi rõ là: Liên hệ phòng Đăng ký kinh doanh – Sở KHĐT để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả)
 • 01 CMND photo (cầm theo bản gốc để đối chiếu); 01 bìa nhựa để bỏ giấy tờ vào đó.
 • Sau 5 ngày nhận kết quả

Lưu ý: Do cơ quan thuế và Phòng đăng ký kinh doanh đã liên thông về thông tin công ty, nên các doanh nghiệp chỉ phải nộp ở Phòng đăng ký kinh doanh mà không cần nộp ở cơ quan thuế

2. Mẫu PL I-15 và mẫu giấy uỷ quyền

Mẫu PL I-15

CÔNG TY …
Số: …………..

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

 
   Hà nội, ngày … tháng … năm 2015

THÔNG BÁO

Về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp

Kính gửi: Phòng Đăng ký kinh doanh Hà Nội

Tên doanh nghiệp (ghi bằng chữ in hoa): CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

Mã số doanh nghiệp/Mã số thuế: 0106145319

Số Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (chỉ kê khai nếu không có mã số doanh nghiệp/mã số thuế): ………………………………………………………………………………………………………………………….

Thông báo thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp như sau:

(Đánh dấu X vào nội dung dự kiến thay đổi)

Nội dung đăng ký thay đổiĐánh dấu
– Ngành, nghề kinh doanh
– Vốn đầu tư doanh nghiệp tư nhân
– Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài công ty cổ phần
– Cổ đông sáng lập công ty cổ phần
– Cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài
– Thông tin về người quản lý doanh nghiệp
– Thông tin đăng ký thuế

THAY ĐỔI THÔNG TIN ĐĂNG KÝ THUẾ

STTCác chỉ tiêu thông tin đăng ký thuế
1Thông tin về Giám đốc (Tổng giám đốc), Kế toán trưởng:
Họ và tên Giám đốc (Tổng giám đốc): …………………………………..
Điện thoại: …………………………………………………………………..
Họ và tên Kế toán trưởng: ………………………………………………..
Điện thoại: …………………………………………………………………..
2Địa chỉ nhận thông báo thuế:
Số nhà, đường phố/xóm/ấp/thôn: ………………………………………
Xã/Phường/Thị trấn: ……………………………………………………..
Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: ……………………………
Tỉnh/Thành phố: ………………………………………………………….
Điện thoại: ………………………………………………………………………
Fax: ………………….. …………………………………………………………….
Email: ……………………………………………………………………..
3Hình thức hạch toán (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Hạch toán độc lập: ▓▓

Hạch toán phụ thuộc: ▓▓

4Năm tài chính:Áp dụng từ ngày …..…./.……. đến ngày …..…/..…….
(Ghi ngày, tháng bắt đầu và kết thúc niên độ kế toán)
5Có hoạt động theo dự án BOT, BTO, BT không? (có/không): ………….
6Đăng ký xuất khẩu: ……………………………………………………….
7Tài khoản ngân hàng, kho bạc:
Tài khoản ngân hàng:
Số tài khoản: 1507201060937
Mở tại: Ngân hàng AGRIBANK – CN CẦU GIẤY Tài khoản kho bạc: …………………
8Các loại thuế phải nộp (đánh dấu X vào ô thích hợp):

Giá trị gia tăng                              ▓▓
Tiêu thụ đặc biệt                           ▓▓
Thuế xuất, nhập khẩu                   ▓▓
Tài nguyên                                    ▓▓
Thu nhập doanh nghiệp                ▓▓
Môn bài                                         ▓▓
Thuế đất                                        ▓▓
Phí, lệ phí                                      ▓▓
Thu nhập cá nhân                         ▓▓
Khác                                              ▓▓

9Ngành, nghề kinh doanh chính [2]
………………………………………………………………………

Doanh nghiệp cam kết hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác và trung thực của nội dung Thông báo này.

Các giấy tờ gửi kèm:-…………………-…………………-………………

ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CỦA DOANH NGHIỆP

(Ký, ghi họ tên)

 

[1] Doanh nghiệp chọn và kê khai vào trang tương ứng với nội dung đăng ký thay đổi và gửi kèm.

[2] Doanh nghiệp chọn một trong các ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký hoặc dự kiến đăng ký bổ sung là ngành, nghề kinh doanh chính.

Mẫu giấy uỷ quyền:

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

—–ooo0ooo—–

 

GIẤY ỦY QUYỀN

Bên ủy quyền (Bên A):

Ông (Bà): Nguyễn Mạnh Cường

Chức danh: Giám đốc

Là người đại diện theo pháp luật của CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ CÔNG NGHỆ VIỆT HƯNG

Địa chỉ trụ sở chính:

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0106145319

Do Phòng Đăng ký kinh doanh cấp ngày 19 tháng 8 năm 2011

Bên nhận ủy quyền (Bên B):

Ông (Bà): Nguyễn Thị B

Ngày sinh:

Chứng minh nhân dân số: 012345678

Do Công an……………………                           Cấp ngày: ……/…./……..

Chỗ ở hiện tại:

ĐIỀU 1: NỘI DUNG VÀ PHẠM VI ỦY QUYỀN

Bên A ủy quyền cho bên B thực hiện các công việc sau đây:

Liên hệ Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư để nộp hồ sơ và ký nhận kết quả.

ĐIỀU 2: THỜI HẠN ỦY QUYỀN

Kể từ ngày … tháng … năm ………. đến ngày …. tháng …… năm ………. .

ĐIỀU 3: NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN

Bên A và bên B chịu trách nhiệm trước pháp luật về những lời cam đoan sau đây:

 1. Bên A chịu trách nhiệm cho Bên B thực hiện trong phạm vi ủy quyền
 2. Bên thực hiện công việc theo ủy quyền phải báo cho Bên A về việc thực hiện công việc nêu trên
 3. Việc giao kết Giấy này hoàn toàn tự nguyện, không bị lừa dối hoặc ép buộc
 4. Thực hiện đúng và đầy đủ tất cả các thỏa thuận đã ghi trong Giấy ủy quyền này.
ĐIỀU 4: ĐIỀU KHOẢN CUỐI CÙNG
 1. Hai bên công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình, ý nghĩa và hậu quả pháp lý của việc giao kết Giấy ủy quyền này.
 2. Hai bên đã tự đọc Giấy ủy quyền, đã hiểu và đồng ý tất cả các điều khoản ghi trong Giấy và ký vào Giấy ủy quyền này.
 3. Giấy này có hiệu lực từ ngày hai bên ký.

                                                                                                             Hà nội, ngày …… tháng …… năm 2016

Bên ủy quyền

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ tên) 

 NGUYỄN MẠNH CƯỜNG

Bên nhận ủy quyền

(ký, ghi rõ họ tên)

  NGUYỄN THỊ B

(Lưu ý: Nếu văn bản ủy quyền từ 2 trang trở lên Doanh nghiệp phải đóng dấu giáp lai)

TẢI VỀ:

Phụ lục II-1-bo-sung-tai-khoan

Mau-giay-uy-quyen

Có 1 bình luận

 1. bùi thị sinh đã viết:

  e chào ac cho e hỏi chút với ạ, bên ngân hàng cho bên e vay mua oto trả góp hàng tháng, có mở tài khoản ngân hàng công ty e, vậy e có phải nộp giấy đến sở kế hoạch đầu tư về việc mở tài khoản vay này ko ạ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.