Mẫu báo cáo tình hình sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN mới nhất

Kế toán Việt Hưng chia sẻ mẫu báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế TNCN – áp dụng cho doanh nghiệp có sử dụng chứng từ khấu trừ thông qua bảng kê chứng từ theo mẫu CTT25/AC ban hành kèm theo Quyết định số 440/QĐ-TCT dùng để kê khai tình hình sử dụng chứng từ.

báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế tncn
Bảng kê chứng từ theo mẫu CTT25/AC

1. Căn cứ theo quy định pháp luật

Theo Thông tư 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính ban hành ngày 15/08/2013 – Điều 25. Khấu trừ thuế và chứng từ khấu trừ thuế

2. Chứng từ khấu trừ

a) Tổ chức, cá nhân trả các khoản thu nhập đã khấu trừ thuế theo hướng dẫn tại khoản 1, Điều
này phải cấp chứng từ khấu trừ thuế theo yêu cầu của cá nhân bị khấu trừ. Trường hợp cá nhân ủy
quyền quyết toán thuế thì không cấp chứng từ khấu trừ.b) Cấp chứng từ khấu trừ trong một số trường hợp cụ thể như sau:

b.1) Đối với cá nhân không ký hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động dưới ba (03)
tháng: cá nhân có quyền yêu cầu tổ chức, cá nhân trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ cho mỗi lần khấu
trừ thuế hoặc cấp một chứng từ khấu trừ cho nhiều lần khấu trừ thuế trong một kỳ tính thuế.

Ví dụ 15: Ông Q ký hợp đồng dịch vụ với công ty X để chăm sóc cây cảnh tại khuôn viên của
Công ty theo lịch một tháng một lần trong thời gian từ tháng 9/2013 đến tháng 4/2014. Thu nhập của ông
Q được Công ty thanh toán theo từng tháng với số tiền là 03 triệu đồng. Như vậy, trường hợp này ông Q
có thể yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ theo từng tháng hoặc cấp một chứng từ phản ánh số thuế
đã khấu trừ từ tháng 9 đến tháng 12/2013 và một chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến tháng
04/2014.

b.2) Đối với cá nhân ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên: tổ chức, cá nhân trả thu nhập
chỉ cấp cho cá nhân một chứng từ khấu trừ trong một kỳ tính thuế.

Ví dụ 16: Ông R ký hợp đồng lao động dài hạn (từ tháng 9/2013 đến tháng hết tháng 8/2014) với
công ty Y. Trong trường hợp này, nếu ông R thuộc đối tượng phải quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan
thuế và có yêu cầu Công ty cấp chứng từ khấu trừ thì Công ty sẽ thực hiện cấp 01 chứng từ phản ánh số
thuế đã khấu trừ từ tháng 9 đến hết tháng 12/2013 và 01 chứng từ cho thời gian từ tháng 01 đến hết
tháng 8/2014.

2. Chỉ dẫn lập ghi nội dung bảng kê chứng từ

Cột 1: Ghi theo Mẫu số trên Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Cột 2: Ghi tên biên lai “Chứng từ khấu trừ thuế TNCN”

Cột 3: Ghi theo ký hiệu trên Chứng từ khấu trừ thuế TNCN

Cột 4: Ghi chi tiết các số chứng từ đã dùng trong kỳ (Quý bắt đầu sử dụng từ số nào thì bắt đầu từ số đó & đến số cuối cùng trong quý sử dụng)

Cột 5: Ghi số lượng số sử dụng: = đến số ở cột 4 – từ số ở cột 4 + 1 (Không bao gồm: Xóa bỏ, mất ..)

Cột 6: Ghi chi tiết số xóa bỏ (là những số đã viết sai)

Cột 7: Ghi số chứng từ bị mất hoặc cháy.

Cột 8: Ghi tổng số đã dùng ở 3 cột 5,6,7

3. Hạn nộp bảng kê chứng từ khấu trừ thuế TNCN CTT25/AC

Theo điểm 3, Phần thứ ba, Quyết định 440/QĐ-TCT ngày 14/3/2013 của Tổng cục trưởng Tổng cục Thuế) quy định:

“Báo cáo tình hình sử dụng biên lai thuế, chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân của tổ chức trả thu nhập (mẫu CTT25/AC); thời hạn gửi báo cáo: chậm nhất là ngày 30 của tháng đầu quý sau.”

4. Mẫu bảng kê chứng từ CTT25/AC

Đơn vị, cá nhân thu……………….
MST: 0106145319
Mẫu CTT25/AC
Số: ……….……
BẢNG KÊ CHỨNG TỪ 
Quý …..năm 2019
Ký hiệu mu Tên biên lai Ký hiệu Từ s đến s Số sử dụng Số xóa bỏ S mất, cháy Cộng
1 2 3 4 5 6 7 8
CTT48B Chứng từ khấu trừ thuế TNCN AU/2019 Từ số 127 đến số 129 5 0 0 5
Cộng: 5

Ghi chú: Cột 4, 5 ghi chi tiết từng số xóa bỏ, mất cháy

0                                                          … Ngày ….. tháng ….. năm 20xx
                                  Tổ chức, cá nhân sử dụng biên lai
(Ký, ghi rõ họ, tên)

Nguyễn Văn A

Các bạn tải mẫu CTT25/AC: TẠI ĐÂY

Đây là mẫu CTT25/AC báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế và mức phạt chậm nộp báo cáo sử dụng chứng từ khấu trừ thuế. Hy vọng chia sẻ Kế toán Việt Hưng sẽ giúp ích cho các bạn trong công việc của mình – chúc các bạn thành đạt trong công việc!

 

 

0 0 votes
Article Rating
Theo dõi
Thông báo cho
guest
0 Comments
Inline Feedbacks
View all comments
0988.680.223
0912.929.959
0912.929.959